21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele (PL-x 382/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele. Comisia?

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată cu dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect. Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru politică economică, Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget au avizat favorabil acest proiect de lege. Proiectul vizează reglementarea înfiinţării Centrului Naţional de Management al Apei Grele, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat în managementul Apei Grele, prin preluarea activităţii de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin. Totodată, prin proiect se stabilesc procedurile de predare-primire, atribuţiile centrului, conducerea, structura organizatorică, precum şi modul de salarizare. Necesitatea înfiinţării rezultă din faptul că regia se află în procedură de insolvenţă şi nu mai are resursele necesare realizării Managementului Apei Grele deţinute la rezerva de stat. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 noiembrie 2017 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, PNL va vota pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele, instituţie publică de interes naţional, deoarece activitatea de Management al Apei Grele, deţinută în prezent de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, societate aflată în insolvenţă, nu mai are resursele necesare pentru a se ocupa de managementul acestei ape, apă care este indispensabilă Centralei Nucleare de la Cernavodă. Şi nu putem lăsa un stoc de apă aflat în rezerva de stat şi în custodia Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin fără a fi gestionată aşa cum trebuie, este un bun naţional şi de aceea trebuie înfiinţat acest Centru Naţional de Management, şi în viitor trebuie să avem grijă, pentru că dacă noi nu suntem în stare să ne asigurăm apa grea pentru Centrala de la Cernavodă, vom fi nevoiţi să importăm această apă grea şi vom depinde de preţurile care vor fi pe bursă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole? Nici la articole.