11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (PL-x 295/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 4 iulie 2012, privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget.

Sorin Lazăr Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă cu Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 648/2012. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 18 septembrie 2017. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legislativ necesar punerii în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 648/2012. La lucrările Comisiei pentru buget şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din cei 25 de membri. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, intervenţii? Dezbateri generale? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Asumarea obligaţiilor care ne revin ca parte componentă a Uniunii Europene, a Tratatului de Aderare şi a Tratatului de la Lisabona, este un lucru extrem de important, esenţial. Acesta este motivul principal pentru care acest proiect de lege va fi votat de PNL. Eu sper ca Guvernul să facă această autoritate de reglementare a acestor tranzacţii şi acestor instrumente financiare, extrem de repede, şi, pe cât posibil, să nu politizeze. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnule Stelian, sunteţi înscris în continuare la cuvânt? Suntem la dezbateri generale. Vreţi procedură la dezbateri generale? (Vociferări.) Domnule Drulă, este exact aceeaşi situaţie! Nu mai ţipaţi din sală! Dezbateri generale. Vă rog, domnule Stanciu-Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Domnule preşedinte, mulţumesc. Tot pe procedură intervin. Doar să vă reamintesc. Regulamentul vă obligă să daţi cuvântul oricărui deputat care solicită cuvântul pe procedură. Aşa că vă rog să daţi cuvântul colegului meu, Ion Stelian. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Îl dădeam, nu trebuia să mă rugaţi dumneavoastră! Vă rog, domnule Stelian, procedură.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Cred că discuţia şi tensiunea sunt absolut artificiale. Se discuta un proiect de lege, s-a dat cuvântul la dezbateri generale şi aşteptam să se dea cuvântul, potrivit art. 106, pentru dezbaterea pe articole. De aceea nu m-am înscris la cuvânt, pentru că am aşteptat ordonat, să se dea cuvântul la dezbaterea pe articole. Acestea este motivul pentru care nu m-am înscris. Am solicitat să se facă această dezbatere pe articole, pentru că avem nişte amendamente şi avem o discuţie de făcut pentru amendamentele respinse. Eu vă solicit şi insist să reveniţi. Nu este absolut nicio problemă pe procedură, să revenim, să dezbatem acele articole, pentru că altfel, repet, este o tensiune absolut artificială. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Vă mulţumesc. Verificaţi stenograma. Am întrebat dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri. Continuăm. Dezbateri generale la PL-x 295? Nu. Nu sunt amendamente. Legea merge la votul final. 11,30 - conform hotărârii plenului, facem... ştiu, dar aceasta este hotărârea plenului. Pauză 10-15 minute, până este gata lista de vot final... 5 minute.