19 decembrie 2017 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 (PL-x 567/2017).

Petru Gabriel Vlase Sigur... Începem dezbaterea. (Rumoare.) Vă rog, stimaţi colegi. Avem program aprobat până la ora 21,00. Să încercăm să ne stabilim nervii cumva... Continuăm cu... începem dezbaterea de la Anexa nr. 3/04 - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu există amendamente admise. Avem un amendament respins la Anexa nr. 5, la poziţia 1. 6 minute - timp de dezbatere. Dacă doreşte iniţiatorul să-şi susţină amendamentul respins? Nu. Dacă există alte intervenţii, ca dezbateri? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/04. Cine este pentru? Facem... împotrivă? Ca să vedem altfel. Împotrivă e cineva? Nu. Abţineri? Nu. Unanimitate. Anexa nr. 3/05 - Curtea Constituţională; un amendament admis - Anexa nr. 1, poziţia 20; nu există amendamente respinse. 6 minute - timp de dezbatere. Dacă sunt intervenţii în timpul alocat? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/05 împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Păi, staţi, staţi, atunci facem normal... Cine este pentru? Eraţi şi împotrivă mai înainte... 157 de voturi pentru. Împotrivă? Împotrivă? 29 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Nicio abţinere. Aprobată. 3... (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte. Aceasta este o şedinţă nouă, da, reunită, a Camerei Deputaţilor şi Senatului. La fiecare şedinţă, art. 20 specifică: proiectul ordinii de zi, aşa cum a fost elaborat în Birourile permanente comune, se supune votului. Deci noi lucrăm acum fără ordine de zi aprobată de această adunare, ci doar în baza unui proiect. Deci v-aş ruga să supuneţi votului proiectul ordinii de zi. Poate sunt observaţii, sunt modificări de făcut. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, suntem în continuarea dezbaterilor de ieri. Proiectul ordinii de zi a fost stabilit, pentru Legea bugetului, de Biroul permanent reunit, pentru toate şedinţele. Ieri am suspendat, azi am reluat. Anexa nr. 3/06 - Consiliul Legislativ; fără amendamente. Timp de dezbatere - 5 minute. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/06. Cine este pentru? 158 de voturi pentru. Împotrivă? 29 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. Adoptată. Anexa nr. 3/07 - Curtea de Conturi; nu există amendamente admise; avem un amendament respins la Anexa nr. 5. Timp de dezbatere - 6 minute. Dacă iniţiatorul amendamentul respins doreşte să-l susţină? Da? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot. Cine este pentru? 36 de voturi pentru. Împotrivă? 143 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Abţineri? Abţineri? 37 de abţineri. 38, cu mine. Anexa nr. 3/07 a fost adoptată. Anexa nr. 3/08 - Consiliul Concurenţei; un amendament admis; un amendament respins. 6 minute. Vă rog, dacă iniţiatorul amendamentului respins doreşte să-l susţină? Da, aveţi dreptate, domnule Dobre. Anexa nr. 3/07 - Curtea de Conturi, în totalitatea ei. Vot pentru. Cine este pentru? 179 de voturi pentru. Împotrivă? 36 de voturi împotrivă. Abţineri? Două abţineri. Două, 3, 4... Vă abţineţi acolo? Trei abţineri. Adoptată. Anexa nr. 3/08 - Consiliul Concurenţei; un amendament admis - Anexa nr. 1, un amendament respins la... Dacă doreşte iniţiatorul să susţină amendamentul respins? Nu. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/08 - Consiliul Concurenţei, cu amendamentul admis. Cine este pentru? 179 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 36 de voturi împotrivă. Abţineri? Vă abţineţi? Doamnă senator de la USR, vă abţineţi? Sau... împotrivă? Nu sunt abţineri. Adoptată. Anexa nr. 3/09 - Avocatul poporului; nu sunt amendamente. Timp de dezbatere - 5 minute. Intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/09 - Avocatul poporului. Cine este pentru? 144 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3/10 - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; fără amendamente. 5 minute - dezbateri. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/10. Cine este pentru? 179 de voturi pentru. Împotrivă? 36 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3/11 - Consiliul Naţional al Audiovizualului; un amendament admis; nu sunt amendamente respinse. 6 minute - dezbateri. Dacă sunt intervenţii? Da? Nu. Domnule Balan, doriţi să interveniţi? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/11 cu amendamentul admis. Cine este pentru? 145 de voturi pentru. Împotrivă? 36 de voturi împotrivă. Abţineri? Împotrivă şi PNL-ul. 77 de voturi împotrivă. Abţineri? 8 abţineri. Adoptată. Anexa nr. 3/14 - Ministerul Afacerilor Externe; 15 amendamente respinse. Timp de dezbatere - 9 minute. Vă rog, dacă sunt iniţiatori care doresc să-şi susţină amendamentele respinse? Vă rog, domnul Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Primul amendament vizează salariile de bază - Capitolul 5001. Şi propun suplimentarea bugetului cu suma de 20.000 mii lei pentru suplimentarea personalului consular. Raţionamentul este simplu - reducerea taxelor consulare de la 1 februarie 2017 cu aproximativ 66,67% faţă de anul precedent a afectat activitatea misiunilor diplomatice, lucru recunoscut atât de cetăţenii noştri care se află în diaspora, cât şi de personalul diplomatic.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins... Vă rog să-mi spuneţi poziţia, nr. crt.

Constantin Codreanu Nu am în faţă nr. crt... Cred că e nr. crt. 9.

Petru Gabriel Vlase Nr. crt. 9? Cu suplimentarea bugetului cu 20.000 mii... da? Amendament respins. Cine este pentru? 91 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 162 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Dacă mai doreşte cineva la amendamentele respinse? Domnul Codreanu.

Constantin Codreanu Următorul amendament vizează activitatea Biroului Consular de la Ungheni, din Republica Moldova. Propun alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru extinderea serviciilor care sunt oferite de acest Birou Consular, în vederea asigurării serviciilor care ţin de tot ceea ce înseamnă procesul de redobândire a cetăţeniei române, pentru a simplifica şi a elimina cozile care există la alte reprezentanţe diplomatice ale României în Republica Moldova.

Petru Gabriel Vlase Amendamentul respins de la poziţia 10. Cine este pentru? 91 de voturi pentru. Împotrivă? 163 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. O abţinere. Respins. Continuaţi. Mai aveţi?

Constantin Codreanu Şi ultimul amendament vizează de fapt punerea în aplicare a unor prevederi legale. Una care este din 2007 şi prevede înfiinţarea ICR Kiev, cu filiala la Cernăuţi. Şi a doua este o hotărâre de Guvern din 2004 - Hotărârea de Guvern nr. 492 care prevede înfiinţarea ICR Belgrad şi ICR Atena. Amendamentul vizează alocarea sumei de 10.000 mii lei, în vederea continuării procesului de deschidere a ICR Kiev, cu filiala la Cernăuţi, a ICR Moscova, a ICR Belgrad, a ICR Atena.

Petru Gabriel Vlase De la poziţia 11, da?

Constantin Codreanu Da.

Petru Gabriel Vlase Cine este pentru? 96 de voturi pentru. Împotrivă? 157 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, domnul Tomac. Domnule Tomac, am ajuns la 11. Trebuia să veniţi la 8, nu la 11. M-a rugat domnul Munteanu.

Eugen Tomac Mulţumesc. Mulţumesc, domnului lider de grup. O să fiu foarte sincer. Şi aici nu e vorba doar de un amendament propus de Tomac. E un amendament care conţine un mesaj politic puternic. Ştiţi că am avut o dezbatere aprinsă pe situaţia românilor din Ucraina. Avem un Acord pe care l-am semnat cu Ucraina acum 7 ani de zile şi urma ca statul român să înfiinţeze în Ucraina un Institut Cultural Român la Cernăuţi, iar Ucraina - un Institut Cultural în Bucureşti. Pe Calea Victoriei, în Bucureşti, avem un Institut Cultural al Ucrainei, în schimb, Institutul Cultural Român al României la Cernăuţi n-a fost deschis nici până la ora actuală, pentru că n-au existat resurse. Prin acest amendament propun să alocăm resurse, astfel încât cei aproape jumătate de milion de români din statul vecin să aibă o instituţie culturală. Vă cer un vot de conştiinţă pentru acest amendament. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Poziţia 8, amendament respins. Cine este pentru? 94 de voturi pentru. Împotrivă? 157 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Domnule Seilder, votaţi şi pentru, şi împotrivă, şi abţineri, şi...? Nu sunt abţineri. Alte intervenţii la amendamentele respinse? Nu sunt. Alte intervenţii la Anexă? Nu sunt. Supun votului Anexa nr. 3/14 - Ministerul Afacerilor Externe. Cine este pentru? 159 de voturi pentru. Împotrivă? 92 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Preia domnul vicepreşedinte Bădălău şedinţa. 4 amendamente admise, 1.729 de amendamente respinse. Timpul de dezbatere alocat pentru această anexă este de 290 de minute. Suntem generoşi. Vă rog să fim atenţi, să mergem în ordine, ca să nu ne mai întoarcem. O să merg cu... dacă sunteţi de acord, cu câte 10. Da? (Rumoare.) Câte 100? Nu. De la 1 la 10? Vă rog.

Glad-Aurel Varga Marginal 1. Se propune suplimentarea şi alocarea sumei de 10.821,92 mii lei pentru amenajare legătură între străzile Cometei şi Centura Arad, municipiul Arad. Propun aprobarea acestui amendament.

Petru Gabriel Vlase La ce poziţie? Mai spuneţi-mi nr. crt. o dată.

Glad-Aurel Varga Poziţia 1, marginal 1.

Petru Gabriel Vlase Nr. crt. 1 de la respinse. Cine este pentru? Încă o dată, vă rog, să văd mâinile, grupurile... 80 de voturi pentru. Împotrivă? 159 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Respins. Continuaţi.

Glad-Aurel Varga Marginal 2. Se propune suplimentarea şi alocarea sumei de 1.200 mii lei pentru finalizare investiţie Stadion UTA Arad, municipiul Arad. Propun aprobarea acestui amendament. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului.)

Glad-Aurel Varga Marginal 3. Se propune suplimentarea şi alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru modernizare reţea termoficare CET municipiul Arad. Propun aprobarea acestui amendament.

Angelica Fădor 155.

George Şişcu Mulţumesc, domnule preşedinte. Se propune alocarea sumei de 461 mii lei pentru achitarea contravalorii lucrărilor de modernizare drumuri locale comunale comuna Izvoarele, judeţul Tulcea, dispusă prin hotărâre judecătorească. Vreau să vă spun, stimaţi colegi, că nu este vina UAT-urilor. Banii au fost viraţi târziu. Au intrat astfel în incapacitate de plată şi conturile primăriei au fost blocate de societatea care a executat lucrările.

George Şişcu Marginal 8. Se propune alocarea sumei de 282 mii lei pentru achitarea penalizărilor aferente contravalorii lucrărilor de Amenajare spaţii verzi în comuna Dăcăeni, judeţul Tulcea.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Marginal 10. Se propune alocarea sumei de 71,40 mii lei pentru achitarea contravalorii studiului de fezabilitate pentru reabilitare dispensar uman în comuna Izvoarele, judeţul Tulcea.

Vasile Gudu Colegii tulceni dacă votează...

Vasile Gudu Da, mai am unul. Se propune alocarea sumei de 157 mii lei pentru achitarea contravalorii studiului de fezabilitate pentru modernizare infrastructură drumuri comunale în comuna Izvoarele, judeţul Tulcea.

Vasile Gudu Mulţumesc colegilor de la Tulcea.

Vasile Gudu Vă mulţumesc şi eu.

Vasile-Florin Stamatian Nr. crt. 11, zis şi marginal 11. Acelaşi lucru şi pentru nr. crt. 12. Este vorba de acordarea unor sume, respectiv 37.224 mii lei pentru construirea unui parking în strada Primăverii şi a unui parking în municipiul Cluj Napoca, în strada Păstorului nr. 67-69. Este vorba de două sume alocate pentru îmbunătăţirea circulaţiei în oraş, care se sufocă. Circulaţia este chiar mai grea decât în Bucureşti. Vă mulţumesc.

Vasile-Florin Stamatian 11 şi 12.

Vasile-Florin Stamatian Da.

Vasile-Florin Stamatian Sunt de acord să fie supuse în bloc, pentru că ştiu că şi aşa sunt respinse...

Vasile-Florin Stamatian Se propune alocarea sumei de 288.627,5 mii lei pentru Ansamblul Centrul Cultural Transilvania - clădirea sălii de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania, din Piaţa Transilvania. Cred că cu toţii cunoaşteţi calităţile culturale ale Clujului, care nu mai are un sediu al Filarmonicii de aproximativ cinci ani. Vă invităm în sediul pe care o să-l votaţi dumneavoastră acum.

Constantin Şovăială Se propune suplimentarea din Legea bugetului de stat pe anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 3/15/Cap. I/1324 cu suma de 4.650 mii lei pentru finanţarea construcţiei unui bazin de înot în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu.

Constantin Şovăială 40.

Constantin Şovăială Se propune suplimentarea din Legea bugetului a sumei de 4.650 mii lei pentru finanţarea construcţiei unui bazin de înot în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu.

Nicolae Neagu Nu e procedură; 41, domnule preşedinte.

Nicolae Neagu 41.

Nicolae Neagu Şi la 41 v-aş ruga să acceptaţi să admitem amendamentul depus de parlamentarii de Sibiu, inclusiv din partea PSD, pentru suplimentarea cu 30.000 mii lei pentru finalizarea proiectului Apă Canal pentru oraşul Copşa Mică, pentru a onora prezenţa primarului de Copşa Mică, care a făcut acel drum extraordinar şi pe jos până la dumneavoastră, până la noi, la Parlament, la dumneavoastră, la Guvern, la PSD, la majoritate, şi a avut o promisiune că se încearcă o rezolvare. Acesta a fost scopul amendamentului parlamentarilor de Sibiu. Şi vă mulţumesc pentru atenţie.

Mara Mareş 56.

Mara Mareş Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 3/15/01/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a sumei de 270.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, reprezentând finanţarea integrală a acestui obiectiv.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Eu vreau să clarific ceva aici. De ce trebuie s-o luăm noi la trap, aici? Un buget atât de important... (Vociferări.) Păi, citesc amendamentul, dar noi, din Ardeal, avem doar două viteze - încet şi foarte încet. Vă rog să ne permiteţi să ne pronunţăm şi noi aici. Deci se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3 ... o sumă în valoare de 55.200 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Dezvoltarea zonei turistice «Domeniul schiabil Ursoaia din judeţul Alba»". Ce vă rog? Eu nu văd nici un ministru, aici, cu noi, în Parlamentul României. Eu cred că trebuiau să fie de faţă... câţi miniştri?...

Corneliu Olar Vă rog să supuneţi votului ... (Rumoare.) ... vă rog să supuneţi la vot... Pe doamna Olguţa o văd oricum, şi cu ochelari şi fără ochelari...

Corneliu Olar Vă rog să supuneţi votului. Şi vreau parlamentarii de Alba să-i văd... pe domnul Dîrzu, pe domnul senator, că votează pentru investiţiile din judeţul Alba.

Corneliu Olar Mulţumesc parlamentarilor de Alba, de la PNL şi PSD.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Ştiu că, şi de-a lungul campaniei electorale, şi de un an de zile, PSD tot timpul se pronunţă pentru Parlament, pentru respectarea Parlamentului. Dar cum e posibil ca la dezbaterea pe buget să nu fie prezent ministrul de finanţe, să nu fie prezent ministrul dezvoltării regionale? Aici trebuie să stea, nu e membru... Aici trebuie să stea, în faţa Parlamentului, să răspundă. (Aplauze.)

Victor Paul Dobre Eu cred că nu e o glumă, nu? Nu e vorba de interpelare, e vorba de respect, de bun-simţ. Vreţi să mai spun?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Vă mulţumesc. Domnule Bacalbaşa, vă rog să luaţi loc în sală.

Adrian-Mihăiţă Todoran 808. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Vima Mică, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional, sub 3%, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare - promis pe hârtie, în campania electorală - al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 809. Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 9.655 mii lei pentru extinderea alimentării cu apă în oraşul Târgu Lăpuş în localităţile aparţinătoare Boiereni, Borcut, Fântânele şi Inău, judeţul Maramureş. La primăria oraşului Târgu Lăpuş s-au primit cereri pentru finanţarea lucrărilor de extindere a reţelei de alimentare cu apă. Lipsa acesteia în localităţile menţionate generează mari dificultăţi cetăţenilor. Se asigură... (Râsete. Rumoare.)... Se asigură... (Râsete. Rumoare.)... Se solicită - îmi cer scuze -, şi la mine e oboseală, ca la dumneavoastră, dar trebuia să aprobaţi câteva... Se solicită... administrarea.... se solicită alimen... (Râsete. Rumoare.) Asta e, şi la mine e oboseală...

Adrian-Mihăiţă Todoran Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria oraşului nu dispune de resurse financiare suficiente pentru o astfel de investiţie. Bugetul local va construi.... va contribui cu suma de 405 mii lei. Măcar eu am citit... colegul... am şi oboseală. Puteai să votezi, că era judeţul tău... (Rumoare. Mai mulţi deputaţi numără.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 1.150 mii lei pentru reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit... (Aplauze. Rumoare.) ... Târgu Lăpuş, de pe str. Mihai Eminescu nr. 2, judeţul Maramureş. Se solicită admiterea amendamentului întrucât este nevoie de modernizarea şi dotarea grădiniţei pentru a genera condiţii optime pentru copiii din învăţământul preşcolar. Grădiniţa are nevoie de o reabilitare, atât din punct de vedere exterior, cât şi interior. Bugetul local va contribui cu suma de 83 mii lei.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vă rog să supuneţi plenului comun, potrivit Hotărârii Biroului permanent reunit, ca celelalte amendamente respinse să fie adoptate în grup şi apoi să... respinse, bineînţeles, şi apoi să puneţi cele 4 admise şi anexa. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Da. Vă rog, cine este pentru? 132 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Supun votului restul amendamentelor respinse, anexa cu restul amendamentelor respinse, în bloc. Cine... (Vociferări. Rumoare.) (Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul pe procedură.) Sunt în vot, domnule deputat. Am un vot de la plen... Vă rog.

Eugen Tomac Domnilor preşedinţi de şedinţă, Stimaţi colegi, Este de-a dreptul... nu, nu nesimţire, e de-a dreptul... o chestiune care ţine de lipsă de demnitate. Vrem ca această instituţie să fie respectată, dar o călcăm în picioare. (Vociferări. Rumoare.) Am cerut să prezentăm obiective asumate de dumneavoastră. (Vociferări. Rumoare.) O să intervin atunci când veţi face linişte...

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, vă rog...

Eugen Tomac Cred că lucrurile pe care le-aţi promis dumneavoastră în campanie sunt obiective serioase...

Eugen Tomac Solicit ca amendamentele pe care le-am propus şi pe care le-am susţinut în comisie şi la buget, să fie prezentate exact aşa cum au fost prezentate până acum. Deci solicităm vot pentru a se prelungi programul.

Petru Gabriel Vlase Programul de dezbateri?! Păi, asta a aprobat Biroul permanent reunit, domnule deputat. Vă rog, cine este pentru prelungirea programului de dezbateri la această anexă? Cine este pentru? 56 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Respins. Vă supun votului... (Domnul senator Remus Mihai Goţiu solicită să ia cuvântul.) Domnule Goţiu, sunt într-o procedură de vot... Vă rog, daţi-i microfonul, e deschis.

Petru Gabriel Vlase S-a prelungit programul, cu votul plenului, până la epuizarea timpului de dezbateri de la Anexa nr. 3. Supun... supun... care e... aproape două ore...

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Important este ca, atunci când invocăm procedura, s-o şi cunoaştem. Sunt două variante - pe procedură. Programul de lucru poate fi prelungit, nu poate fi prelungit termenul de dezbatere a amendamentelor, care, într-adevăr, este stabilit de Biroul permanent reunit. Noi aici putem prelungi programul de lucru şi să luăm în calcul eventual dezbaterea altor anexe, ceea ce ar fi foarte firesc, în condiţiile în care şi mâine s-ar putea să fim cu un plen destul de presat de dezbaterile de la Senat pe Legile justiţiei. Aşadar, propunerile pe care putem să le conturăm astăzi aici sunt fie să prelungim programul de lucru şi să intrăm pe alţi ordonatori de credite, fie închidem dezbaterea după ce se încheie - aşa cum a fost votat până acum - votul pe toate amendamentele de la Ministerul Dezvoltării Regionale. (Aplauze.) (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnul... nu mai dau cuvântul nimănui. Nu mai dau cuvântul nimănui. Mergeţi în bancă. Supun votului dumneavoastră Anexa cu amendamentele respinse. Cine este pentru? 133 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Avem 4 amendamente admise pe care vi le voi supune, fiind doar 4, vi le supun atenţiei pe fiecare în parte. Din Anexa nr. 1, la poziţia 24, amendament admis. Cine este pentru? 132 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Adoptat. La poziţia 25, amendament admis... 25, amendament admis la Anexa 3/15, la Ministerul Dezvoltării. Cine este pentru? 132 de voturi pentru. Împotrivă? Împotrivă? 53 de voturi împotrivă. Abţineri? 10 abţineri. Adoptat. Punctul 26 la 3/15 - Ministerul Dezvoltării, amendament admis. Cine este pentru? 131 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? 10 abţineri. Adoptat. Şi ultimul amendament admis, de la poziţia 27, Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării. Amendament admis. Cine este pentru? 131 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? 10 abţineri. Vă supun votului Anexa nr. 2 - Sinteză. Cine este pentru? 131 de voturi pentru. Împotrivă? (Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul.) Sunt în vot, domnule Tomac. Sunt în vot. Sunt în vot. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? 12 abţineri. Supun votului Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării. Cine este pentru? 133 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Nu. Adoptată. Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 21,40.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice - credite de angajament - cu suma de 1.700 mii lei pentru reparaţie capitală a fostului Spital de Recuperare situat în oraşul Ocna Mureş şi reorganizarea acestuia în Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap Psihic şi Mental.

Sorin-Ioan Bumb Vă rog să supuneţi votului.

Vasile Varga 126.

Vasile Varga Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în vederea reabilitării reţelei electrice din localitatea Berteştii de Jos. E o comună în Insula Mare a Brăilei. Reţeaua de energie electrică din această localitate necesită o reabilitare urgentă.

Antoneta Ioniţă La nr. 135, se propune suplimentarea cu suma de 7.000 mii lei, întrucât avem nevoie de reabilitarea Şcolii Generale din localitatea Măraşu, o localitate tot din Insula Mare a Brăilei. Această şcoală este veche şi are nevoie urgentă de reabilitare, întrucât trebuie să asigurăm elevilor şi cadrelor didactice un spaţiu adecvat pentru procesul de învăţământ. Mulţumesc.

Antoneta Ioniţă La nr. 138, se propune suplimentarea cu suma de 6.000 mii lei în vederea construirii Pieţei Agroalimentare din localitatea Mircea Vodă.

Antoneta Ioniţă La nr. 148, se propune suplimentarea cu suma de 8.000 mii lei, întrucât avem nevoie de modernizarea unui drum comunal - Unirea Urleasca, pentru comuna Unirea din judeţul Brăila. Întrucât acest drum are condiţii improprii pentru circulaţia rutieră şi s-au produs foarte multe accidente rutiere.

Vasile Varga 150. Se propune suplimentarea cu suma de 4.000 mii lei în vederea reabilitării grădiniţei din localitatea Victoria, judeţul Brăila, care are nevoie urgentă de o reabilitare consistentă, pentru a asigura copiilor şi cadrelor didactice un spaţiu adecvat. Tot în Insula Mică a Brăilei este.

Angelica Fădor La nr. crt. 155 se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu suma de 15.000 mii lei pentru începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Suceava, judeţul Suceava. Municipiul Suceava, prin potenţialul pe care îl deţine în turism, învăţământ preuniversitar şi universitar, cultură şi sport, este considerat pol de dezvoltare urbană. Pe fondul lipsei cronice de construcţii destinate sportului şi altor evenimente deosebite, o sală polivalentă este imperios necesară.

Angelica Fădor La nr. crt. 156 se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu suma de 1.000 mii lei pentru finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice din Solca, judeţul Suceava. Suma rezultă din responsabilitatea cofinanţării căminelor de bătrâni de către administraţia publică centrală, în completarea contribuţiei persoanei beneficiare sau a susţinătorilor legali ai acesteia.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, La poziţia 157 se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Sănătăţii, Capitolul 7000, cu suma de 15.000 mii lei pentru subvenţionarea încălzirii termice a municipiului Drobeta Turnu Severin. Vreau să mai adaug - aşa cum parlamentarii de Mehedinţi probabil că ştiu - Severinul se află într-o situaţie disperată şi dacă nu aprobăm această suplimentare căldura se va opri la 15 ianuarie, pentru că vanii alocaţi de actualul Guvern acum trei săptămâni nu sunt suficienţi. Mulţumesc.

Lucian-Ovidiu Heiuş Se propune suplimentarea sumei 90.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Sală Polivalentă în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, program derulat în cadrul Companiei Naţionale de Investiţii. Această sală este foarte importantă pentru că în ea urmează să îşi desfăşoare concursurile loturile de gimnastică de la Deva.

Marilen - Gabriel Pirtea Domnule preşedinte, Dragi colegi, Timişoara reprezintă pentru această ţară un moment important şi o localitate importantă. Suntem aici şi datorită a ceea ce s-a întâmplat acum 28 de ani în Timişoara. De aceea, vin în faţa dumneavoastră nu pentru trecut, ci pentru viitor. În 2021 Timişoara va fi capitală culturală a Europei. Este un moment extrem de important pentru noi toţi. De aceea, aşa cum într-o solidaritate legată de Braşov am văzut transpartinic înainte un vot pentru un spital, vă solicit un vot pentru o sală polivalentă - 110.000 mii lei pentru realizarea Sălii Polivalente a municipiului Timişoara, de care acest oraş are mare nevoie.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc frumos. Dacă cu sala polivalentă am rezolvat-o, vin cu un nou stadion în faţa dumneavoastră să solicit, pentru că avem şi alte exemple în ţară de bune practici şi cred că Timişoara, în acelaşi context, are nevoie de un stadion municipal mare, de 35.000 de locuri.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc frumos. Cu educaţia am rezolvat-o, cu sportul am rezolvat, haideţi să încercăm şi cu sănătatea. Municipiul Lugoj din judeţul Timiş solicită o sumă de 13.800 mii lei pentru un obiectiv de investiţii - anveloparea Spitalului Municipal din Lugoj, judeţul Timiş.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc frumos.

István Erdei Dolóczki Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Foarte pe scurt, cu toate că sunt ardelean şi sunt băgat la viteza "încet", dar solicit o sumă de 6 milioane de lei - nr. crt. 173 - 6 milioane de lei pentru construirea unui sediu administrativ al judeţului Sălaj şi Biblioteca judeţeană Sălaj.

István Erdei Dolóczki Mulţumesc.

István Erdei Dolóczki Nr. marginal 185...

István Erdei Dolóczki Solicităm includerea în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului "Reparaţii capitale pod Decebal peste râul Someş, în municipiul Satu Mare", cu o sumă de 3,4 milioane lei.

István Erdei Dolóczki Mulţumesc.

Sergiu Cosmin Vlad Nr. crt. 198, se propune alocarea sumei de 16.000 mii lei pentru realizarea obiectivului: "Construcţia de locuinţe pentru medici şi cadre didactice în judeţul Arad".

Sergiu Cosmin Vlad Nr. crt. 199, se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru realizarea obiectivului: "Construcţia de locuinţe pentru tineri în municipiul Arad".

Pavel Popescu Vroiam doar să fac o mărturie, şi anume faptul că v-am oferit un exemplu cu un minut în urmă, şi din partea Partidului Naţional Liberal, care a susţinut un amendament pentru un oraş condus de un primar PSD. Deci ne gândim la cetăţeni şi ne gândim la...

Pavel Popescu ...primarii... Ar trebui să susţineţi amendamentele...

Corneliu Bichineţ Domnule senator, eu mizez pe sinceritatea şi cinstea dumneavoastră. Cer pentru judeţul Vaslui, pentru cei 1.000 de Km de drum judeţean, o sumă acceptabilă, care nu afectează cu nimic bugetul - am arătat şi sursa - 45.000 mii lei. Şi vreau să văd dacă mă susţineţi?

Corneliu Bichineţ Eu n-am nevoie! Domnul Buzatu să se susţină singur, că oricum ştie ce face şi vă susţine şi pe dumneavoastră, câteodată!

Corneliu Bichineţ Am 81 de amendamente; toate se referă la creşe, în cele 81 de comune ale judeţului Vaslui. Şi vă întreb: vreţi să le respingeţi pe toate odată sau pe rând?! (Râsete.) Pentru că am înţeles că numai cu asta vă ocupaţi! Deci, pentru comuna Albeşti, judeţul Vaslui, scrie acolo ce sumă dorim pentru ca în Programul de guvernare al dumneavoastră, unde în fiecare sat, în fiecare comună să se facă câte o creşă. Măcar una într-un singur judeţ!

Corneliu Bichineţ Supuneţi la vot!

Corneliu Bichineţ Vă spun şi suma - 956.000 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Începând cu poziţia 404, propun majorarea cu suma 3.200 mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru obiectivul "Schimbare destinaţie şi finalizare clădire cu destinaţia şcoală clasele 0-IV", în oraşul Iernut.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 405.

Emil-Marius Paşcan Propun majorarea cu suma de 1.870 mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltării pentru obiectivul "Proiect integrat Cipău - Obiect 2: Construire Cămin Cultural Cipău, împrejmuire şi amenajare loc de joacă pentru copii".

Emil-Marius Paşcan Poziţia 406. Propun majorarea cu suma de 1.725 mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltării pentru obiectivul "Extindere reţea de canalizare ape uzate menajere Cartier Mihai Eminescu Nou, oraş Iernut".

Emil-Marius Paşcan Vă rog să mă socotiţi şi pe mine la fiecare vot, domnule preşedinte de şedinţă. Poziţia 407. Se propune majorarea cu suma de 7.000 mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltării pentru obiectivul "Construcţia de locuinţe sociale pentru comunităţile de romi din Iernut".

Emil-Marius Paşcan Poziţia 408. Propun suplimentarea cu suma aferentă Capitolului 5001 Grupa/Titlul 51 art. 1 alin. 1 - "Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice - Transferuri curente - Transferuri către instituţii publice, cu suma de 356 mii lei pentru obiectivul Şcoala Gimnazială Iernut - Mureş, pentru realizarea unui teren multifuncţional de sport la această şcoală".

Emil-Marius Paşcan Poziţia 409. Propun finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Casa de Cultură oraş Sărmaşu, judeţul Mureş", cu suma de 2.713 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 410, domnule preşedinte. Propun finanţarea pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Modernizare şi asfaltare străzi în oraşul Sărmaşu şi localităţile componente", aferent sumei de 2.949 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 411. Finanţare pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal 104 Balda - Vişinelu", cu suma de 3.678 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 412. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal 103" cu suma de 8.097 mii lei în localitatea Sărmaşu, judeţul Mureş.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 414.

Emil-Marius Paşcan Iertaţi-mă! Introducerea obiectivului de investiţii "Asfaltare strada Fântânel şi strada Pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, judeţul Mureş", cu suma de 2.043 mii lei + TVA pentru anul următor.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 414. Introducerea obiectivului de investiţii "Amenajare clădire administrativă în comuna Lunca Bradului, judeţul Mureş", cu suma de 929 mii lei în bugetul pentru anul viitor. Mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 415. Introducerea în anexă a obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere reţea cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în comuna Suseni, judeţul Mureş", cu suma de 1.863 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 416. Reabilitare poduri, podeţe şi străzi interioare în comuna Daneş, în valoare de 1.000 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 417. Amenajare clădire administrativă, localitatea Lunca Bradului. Suma necesară: 1.363 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 418. Reabilitare şi modernizare străzi în Comuna Suplac, judeţul Mureş. Suma necesară: 6.419 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 419. Recalibrare reţea canalizare pluvială cu reproiectarea acceselor la locuinţele particulare în comuna Adămuş, judeţul Mureş. Suma necesară: 400 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 420. Podeţe de acces la proprietăţi, peste pârâul Dâmbău, şi regularizare albie pârâul Dâmbău, localitatea Adămuş, judeţul Mureş. Suma necesară: 1.506 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 421. Modernizare cămine culturale comuna Daneş. Valoarea - 200 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 422. Lucrări de construcţie capele în localităţile Toaca şi Hodac, judeţul Mureş. Suma necesară: 600 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 423. Alimentarea cu energie electrică a cetăţii de refugiu din sec. XIV - Saschiz, judeţul Mureş. Suma necesară: 439 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 424. Amenajare centru cultural multifuncţional în localitatea Ernei, comuna Ernei, judeţul Mureş. Suma necesară: 6.452 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 425. Înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Sînger, comuna Sînger, judeţul Mureş. Suma necesară: 20.407 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 426. Construire cămin cultural în localitatea Bistra Mureşului. Suma necesară: 1.342 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 427. Modernizare străzi secundare în comuna Deda, judeţul Mureş - Lot II. Suma necesară: 4.245 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Poziţia 428. Modernizare iluminat public, comuna Deda, judeţul Mureş. Suma necesară: 687 mii lei.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sigur că am fost îndemnaţi de un coleg de la PSD să luăm vitamine, ca să rezistăm, dar este, oricum, greu să rezişti când toate amendamentele, fără excepţie, ale opoziţiei, sunt respinse. Felicitări, stimaţi colegi de la putere!

Ionuţ Simionca Stimaţi colegi, Anul trecut am susţinut 74 de amendamente. Eu sunt trimis de către bistriţeni să le susţin nevoile şi să vi le prezint dumneavoastră. Astăzi o să susţin în faţa dumneavoastră 211. Şi nu vorbesc la mişto... (Rumoare.)

Ionuţ Simionca Da. Avem multe lucruri de susţinut. Începem cu nr. 490...

Ionuţ Simionca Până la...

Ionuţ Simionca 700 şi ceva, stimaţi colegi. Bun. În primul şi în primul rând, din anul 2006 Uniunea Europeană ne interzice să mai facem toate acţiunile funerare în case; deci trebuie să avem capele pentru fiecare comună. Aşa, că pentru judeţul Bistriţa Năsăud am cerut, pentru fiecare comună în parte, câte o capelă. Bineînţeles, am cerut şi grădiniţe, dar la început au venit capelele. Asta-i viaţa! Haideţi să începem cu nr. crt. 490. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Maieru, judeţul Bistriţa Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Maieru.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 491. (Vociferări.) Ardelenii citesc şi repede, de felul lor; nu sunt toţi leneşi sau într-o viteză... Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Livezile, judeţul Bistriţa Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Livezile.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 492. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Dumitra - dacă vă amintiţi de faimoasa comună Dumitra - din judeţul Bistriţa Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Dumitra.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 493. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Bistriţa Bârgăului.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 494. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Braniştea.

Ionuţ Simionca Pot să continui?

Ionuţ Simionca Nr. crt. 495. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Budacu de Jos.

Ionuţ Simionca O să vă mulţumesc, colegilor de la Bistriţa, din PSD, doamna ministru, domnul Suciu, domnul Dénes, doamna Iurişniţi şi toţi cei care votează, la sfârşit, că avem ceva treabă!

Ionuţ Simionca Haideţi să continuăm. Nr. crt. 496. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Explicarea amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Budeşti.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 497. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii comunei Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 498. Se propune construirea unei capele mortuare în comuna Cetate, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Cetate, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Proiectul este standard! Voiam să vă spun că preţul e acelaşi, că urmăm acelaşi proiect, deci nu ne abatem.

Ionuţ Simionca Da, dar vedeţi că logistica şi transportul în judeţ e destul de greu. Am cerut şi ambulanţe! Avem treabă! (Râsete.) Sau ne teleportam dacă mai trăia Einstein! (Vociferări.) Haideţi să continuăm.

Ionuţ Simionca Bun. Nr. crt. 499. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud. Cel puţin învăţăm comunele, nu?!

Ionuţ Simionca Nr. crt. 500. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Chiuza, unde PMP are viceprimar.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 501. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ciceu-Giurgeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Ciceu-Giurgeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 502. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Stimaţi colegi, Trebuie să citesc motivarea, că altfel nu se supune la vot amendamentul! (Aplauze.)

Ionuţ Simionca Haideţi să le citim ca lumea, să respectăm cutumele Parlamentului! Nr. crt. 503. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Coşbuc.

Ionuţ Simionca Nu, nu, e aici! Votează.

Ionuţ Simionca Din respect pentru doamna ministru, o să scurtez un pic fragmentul.

Ionuţ Simionca Eu am vrut! Dumneavoastră n-aţi vrut! Aţi văzut? (Râsete.) Nr. crt. 504. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud" cu... A, am citit! Scuze!

Ionuţ Simionca Am răbdare! Când terminaţi dumneavoastră, încep eu! (Vociferări.) Bun. Nr. crt. 506. Construirea unei capele mortuare în comuna Galaţii Bistriţei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare. 2.000 mii lei. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Ionuţ Simionca.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 507. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 508. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Aceeaşi motivaţie: siguranţa sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 509. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Varujan Vosganian Ne jucăm aşa...?

Petru Gabriel Vlase E dreptul omului, domnule deputat!

Ionuţ Simionca Toţi avem drepturi şi obligaţii! Nr. crt. 510. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud", la domnul Florian, cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Lechinţa.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? Voci din sală : Are capelă Lechinţa!

Ionuţ Simionca Mai are nevoie de una! (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Dacă calculăm numărul de locuitori, Lechinţa trece mult peste capacitatea unei capele... Dacă vreţi, vă explic! (Vociferări.) Îmi cer scuze, domnule...! (Vociferări.) Haideţi, că ajungem şi la grădiniţe! Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Leşu.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 512. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Lunca Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Lunca Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 513. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor...

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? Voci din sală : Măgura are capelă!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vă rog! Stimaţi colegi, Este dreptul dumnealui! (Vociferări.) Vă chem la ordin, domnule Suciu! Voturi pentru? 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Pot continua?

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 514. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Maieru - unde s-au cerut două, de fapt, - suma de 2.000 mii lei". Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? O voce din sală : Eşti fenomenal! Penibil!

Ionuţ Simionca Şi dumneavoastră, domnilor, sunteţi fenomenali!

Petru Gabriel Vlase 63. Împotrivă?

Ionuţ Simionca Ştiţi care e treaba? Fiecare îşi foloseşte pârghiile...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ionuţ Simionca Asta e a noastră! Lăsaţi-ne în pace!

Petru Gabriel Vlase Domnule Simionca! Acum conduc eu! Poate vă reevaluaţi poziţia! (Vociferări.) E dreptul lui! 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 515. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 516. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 517. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 75. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu sunt. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 518. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 75. Împotrivă? 133. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 519. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 520. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 521. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 522. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 520. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, sper că am auzit eu greşit! Mă bazez foarte mult că sunteţi om serios! Mai înainte aţi avut 522 şi acum 520!

Ionuţ Simionca Nr. crt. 523, îmi cer scuze!

Petru Gabriel Vlase Aşa da! Deci am auzit bine! Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 524. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Petru Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Petru Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 525. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Poiana Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Poiana Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 77. Împotrivă? 137. Abţineri?

Ionuţ Simionca Nr. crt. 526. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud" - are una, mai are nevoie de una -, cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare... Domnul Doru Crişan, primar harnic, are nevoie!

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 527. Construirea unei capele mortuare în comuna Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 77. Împotrivă? 137. Abţineri? Nu. Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 528. Construirea unei capele mortuare în comuna Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Aceeaşi motivaţie: admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 74. Împotrivă? 138. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 529. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? Procedură? Sunt în vot, ce procedură?! Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 531...

Petru Gabriel Vlase Respins.

Ionuţ Simionca Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 75. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 532. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? 73. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins. Două abţineri! Scuze! Respins.

Ionuţ Simionca Ne stricăm prietenia, doamnă Turcan! Nr. crt. 533. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Aceeaşi motivaţie. O voce din sală : Şi aici este capelă!

Ionuţ Simionca Tot mică şi învechită! (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.)

Ionuţ Simionca Nr. crt. 534. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 535. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 536. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Şieu. (Vociferări.)

Ionuţ Simionca Haideţi să mergem mai departe.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 537...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 537. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Mulţumesc. Nr. crt. 539. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Şintereag.

Ionuţ Simionca Ştiţi care e treaba? Aşa se simte opoziţia, inutilă...

Ionuţ Simionca Nr. 541...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 541. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud. (Vociferări.) 2.000 mii lei.

Ionuţ Simionca Domnule Sighiartău, haideţi să fim serioşi, nu facem mişto!

Ionuţ Simionca Nr. crt. 542. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 543. Construirea unei capele mortuare în comuna Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 544. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ioan Munteanu Nu există aşa ceva!

Ionuţ Simionca Nr. crt. 545. Finanţarea obiectivului de investiţii...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 545. "Construirea unei capele mortuare în comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 546. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 2.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru locuitorii din Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 547. Finanţarea unei capele mortuare în comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 2.000 mii lei. Acelaşi amendament - pentru satisfacerea necesităţilor privind securitatea sanitară şi sănătatea publică, precum şi cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare.

Ionuţ Simionca Nu, două miliarde! 2.000 lei... (Vociferări.) Voci din sală : 20 de miliarde!

Ionuţ Simionca 2.000 mii lei! Haideţi că mai am încă trei capele şi trecem la grădiniţe!

Ionuţ Simionca Două miliarde! (Vociferări. Râsete.)

Ionuţ Simionca Bun. Atunci, să le iau de la capăt? Bun. Nr. crt. 548. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 200 mii lei. (Râsete.) Dacă a fost o greşeală de tehnoredactare pentru un zero, îmi cer scuze şi mergem mai departe.

Ionuţ Simionca Să stabilim o chestie. Capelele se pot face la diferite sume de lei. Bun. (Vociferări.)

Ionuţ Simionca Ce am învăţat aici, în Parlament, în primul rând? Să am răbdare şi să vă respect pe toţi, ... şi pe cei care vociferaţi.

Ionuţ Simionca Sigur! Nr. crt. 547. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei capele mortuare în comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud"... (Vociferări.) Am terminat capelele! (Râsete.)

Ionuţ Simionca Am terminat capelele.

Ionuţ Simionca Bun. Asta spuneam acum... Mi-au căzut foile acestea din mapă şi am terminat...

Ionuţ Simionca Perfect! Haideţi să trecem la lucruri mai puţin macabre. (Râsete. Vociferări.) Nr. crt. 549. Finanţarea obiectivului de investiţii "Întocmire plan urbanistic zonal în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 36 mii lei, fără TVA. Se propune admiterea amendamentului, întrucât este necesar pentru extinderea zonelor construibile ale comunei.

Ionuţ Simionca Am spus - Bistriţa Bârgăului! 36 mii lei.

Ionuţ Simionca 36 mii lei. Atât a cerut primarul din Bistriţa Bârgăului, atât susţin şi eu pentru el.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 550. Finanţarea obiectivului de investiţii "S.O.S. (Satul-Oraşul-Staţiunea) Aqua Primus, oraş Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 581 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât finalizarea acestei investiţii este vitală pentru revigorarea activităţii economice şi turistice a oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, care cândva era o perlă a judeţului.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 551. Finanţarea...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 551. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiect şi execuţie amenajare curte Primărie Ciceu-Mihăieşti, comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 20 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât starea actuala a curţii nu este adecvată desfăşurării activităţii administrative.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 552. Finanţarea obiectivului de investiţii "Servicii de consultanţă şi identificare a terenurilor agricole în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 70 mii lei. Motivaţia amendamentului: înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 557. Finanţarea obiectivului de investiţii "Măsurători topografice, suport proiectare-drumuri în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 50 mii lei. Sursa de finanţare: prin redistribuirea resurselor în interiorul ministerului, înscrierea în cartea funciară a drumurilor comunale.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 550. Finanţarea obiectivului de investiţii "Ecarisaj în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma 10 mii lei. Apariţia câinilor fără stăpân în comună creează probleme locuitorilor. (Vociferări.)

Ionuţ Simionca 10 mii lei! Dar ascultaţi, vă rog! Am spus! Haideţi să luăm în serios treaba, că eu am răbdare!

Ionuţ Simionca Acesta este nr. crt. 555.

Ionuţ Simionca Da. Am spus!

Ionuţ Simionca Nu-i adevărat! Nr. crt. 554, stimate domn!

Ionuţ Simionca Da.

Ionuţ Simionca Corect.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 556. Finanţarea obiectivului de investiţii "Studiu de fezabilitate şi geo, expertiză tehnică, documentaţii, obţinerea avizelor pentru proiecte în comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 100 mii lei. Motivaţia amendamentului: investiţie necesară pentru aprobarea proiectelor de dezvoltare a comunei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 557. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea sediului Primăriei din comuna Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 4.260 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent primăria funcţionează într-o clădire aflată într-un stadiu avansat de degradare.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 558. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare parc recreaţie din localitatea Şintereag, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa- Năsăud", cu suma de 1.330 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât în zonă nu sunt amenajate astfel de parcuri, nici în comunele învecinate.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 559. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere sediu primărie, comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.380 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât pentru funcţionarea în condiţii optime a instituţiei în relaţia cu cetăţeanul este nevoie de mai mult spaţiu.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 560. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere infrastructură iluminat public, comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 276 mii lei. Se propune admiterea amendamentului pentru că iluminatul public are rolul de a asigura atât orientarea, cât şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 562. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea electrică în localitatea Ciceu-Corabia, comuna Ciceu-Mihaieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 103 mii lei. Se propune admiterea amendamentului pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Ionuţ Simionca Ştiţi ce mă deranjează pe mine? Şi miştoul..., chiar din partea noastră...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 563. Eu chiar îmi iau în serios treaba asta! "Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciceu- Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 5.382 mii lei . Se propune admiterea amendamentului, întrucât este obligatorie în scopul optimizării circuitului turistic. Solicitarea de finanţare prin PNDR...

Ionuţ Simionca Da. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi bugetul local sunt sursa de finanţare. (Vociferări.)

Ionuţ Simionca Da. Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin implementarea Etapei a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020... Am încercat să-l scurtez, dar...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 565. Finanţarea obiectivului de investiţii "Amenajare parc în localitatea Tărpiu, aparţinător comuna Dumitra, judeţul Bistriţa- Năsăud", cu suma de 100 mii lei. Amenajarea de noi parcuri pentru atragerea populaţiei către o sursă de sănătate.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 566. Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea de energie electrică în localitatea Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Dumitra", cu suma de 35 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 567. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire dispensar medical rural în localitatea Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.754 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 568. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitare Şcoala Gimnazială «Grigore Herinean», comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 366 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent actuala şcoală gimnazială se află într-un stadiu avansat de uzură.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 569. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 5.040 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent străzile din comună sunt aproape impracticabile.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 570. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire staţie de epurare în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.350 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 571. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare în localităţile Herina şi Tonciu din comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 4.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât în aceste localităţi exista apă curentă din anul 2003.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 573. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în localitatea Posmuş, comuna Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.710 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent străzile din localitate sunt aproape impracticabile, în special în anotimpurile ploioase.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 574. Finanţarea obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă comuna Zagra, satele Zagra, Poienile Zagrei şi Suplai, Alunişul, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 7.360 mii lei. În aceste localităţi nu există altă sursă de apă decât un număr mic de fântâni.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 575...

Ionuţ Simionca Nr. crt. 575. Finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizare ape uzate şi staţie de epurare satele Zagra, Poienile Zagrei şi Suplai, Alunişul, comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 11.500 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 576. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri comunale, comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 4.000 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât drumurile comune sunt greu practicabile pentru locuitori.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 577. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire grădiniţă cu program prelungit, comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.500 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât datorită numărului crescut al populaţiei, şi implicit al copiilor, este nevoie de o astfel de unitate publică.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 578. Finanţarea obiectivului de investiţii "Drum comunal Valea Alunişului (Valea Găurii), comuna Runcu Salvei, judeţul Bistriţa- Năsăud", cu suma de 6.000 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 579. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi în comuna Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 5.622 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât drumurile sunt greu practicabile de către locuitorii comunei Runcu Salvei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 580. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare strada Uliţa lângă Ideci, comuna Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 350 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 581. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construire dispensar uman, comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 662 mii lei.

Ionuţ Simionca Bun. Facem.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 582. Finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizare în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 405 mii lei fără TVA. Se propune admiterea amendamentului, întrucât constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din comună, ţinând cont că această comună a fost recent trecută într-un proiect turistic.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 583. Finanţarea obiectivului de investiţii "Proiectarea unui sistem de canalizare şi a unei staţii de epurare pentru preluarea şi tratarea apelor uzate menajere din comuna Ciceu-Mihăieşti, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 159 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât este un aspect necesar traiului în condiţii civilizate a locuitorilor comunei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 584. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 12.613 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât bugetul local al comunei Braniştea nu dispune de suficiente resurse. Voci din sală : Nu se aude!

Ionuţ Simionca Rar şi cu dicţie...

Ionuţ Simionca Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drum comunal DC 38 Dumbrăviţa-Păltineasa - Km 2+300 până la Km 5+990 în comuna Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 3.946 mii lei. Motivaţia amendamentului este îmbunătăţirea accesului locuitorilor către principalele instituţii şi puncte de interes din localitate, cât şi către localităţile învecinate.

Ionuţ Simionca Am spus! 585.

Ionuţ Simionca Am încercat să citesc mai repede, să nu credeţi că vă iau la mişto. Nr. crt. 586. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, judeţul Bistriţa- Năsăud", cu suma de 5.075 mii lei. Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerului Dezvoltării Regionale. Motivaţia amendamentului: şi aceste comune şi străzi sunt impracticabile.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 588. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Dobricel, comuna Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.289 mii lei. Accesul locuitorilor către principalele instituţii şi puncte de interes din localitate este aproape inaccesibil.

Ionuţ Simionca Bun. Nr. crt. 588. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare străzi rurale în localitatea Dobricel, comuna Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud", cu suma de 1.289 mii lei.

Ionuţ Simionca Nr. crt. 590. Finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud". Valoare proiect, inclusiv TVA: 5.783 mii lei.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, dacă-mi daţi voie două minute, să vă spun câteva cuvinte şi o să închei, pentru că am respect pentru dumneavoastră, toţi PSD-iştii, PNL-iştii ... (Aplauze.)

Ionuţ Simionca Pentru că am vrut să vă arăt şi dumneavoastră cum este, ca şi parlamentar, să te simţi inutil! Am vrut să vă arăt şi dumneavoastră cum se simte să fii în opoziţie... (Vociferări.) Dacă mă ascultaţi..., dacă nu, continui!

Ionuţ Simionca Vorbim de respect, stimaţi colegi. De băşcău şi lucruri neserioase suntem sătui! Aveţi câţiva oameni serioşi aici, în sală, pe care eu îi respect, pe care i-am cunoscut, şi de la dumneavoastră, din majoritatea parlamentară, şi din opoziţie! Noi trebuie să tratăm cu seriozitate instituţia aceasta! Eu vreau să fiu mândru că sunt parlamentar, nu vreau să-mi fie ruşine, după ce am locuit în America 12 ani, m-am implicat în politică... (Gălăgie.) Ascultaţi-mă! (Vociferări.) ...să demonstrez că se poate şi să demonstrez că ţara aceasta are un viitor! Ce am vrut să demonstrez cu aceste 211 amendamente? Că toţi parlamentarii trebuie luaţi în serios şi chiar dacă sunteţi majoritari, domnilor, trebuie să aveţi respect pentru toţi. Eu vă respect şi vă doresc sărbători fericite! Mulţumesc. (Aplauze.)

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 657.

Robert-Nicolae Turcescu Amendamentul cu nr. 657. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Construire cămin cultural pentru localitatea Dunăreni, comuna Aliman", cu suma de 1.300 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 658. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Pictare Biserica Ortodoxă în satul Nisipari, comuna Castelu", cu suma de 200 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 659. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Sală de sport la Liceul Teoretic Cobadin", cu suma de 833 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 660. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Alimentare gaze în comuna Corbu, judeţul Constanţa", cu suma de 4.500 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 661. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Asfaltare drum comunal 85, pe o lungime de 2 Km", cu suma de 1.125 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Protestez, domnule preşedinte!

Robert-Nicolae Turcescu N-au fost 153 de voturi împotrivă! Vă rog să reluăm votul! (Gălăgie.)

Robert-Nicolae Turcescu Mie mi-au ieşit 165, domnule preşedinte! (Râsete.) Vă solicit apel nominal, în condiţiile acestea! (Râsete şi gălăgie.)

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 662. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Dispensar în satul Vadu, comuna Corbu", cu suma de 450 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Mie mi-au ieşit 164! (Râsete. Vociferări.)

Robert-Nicolae Turcescu Repet! Mi-au ieşit 164. Vă rog să reluaţi votul! (Gălăgie.) Dacă nu, să faceţi apel nominal! Regret! Deci... (Vociferări.)

Robert-Nicolae Turcescu Vă rog să reluaţi votul!

Robert-Nicolae Turcescu Vă las, dar...

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 663. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Bretele de legătura între localitatea Cumpăna şi şoseaua de centură Ovidiu - Agigea", cu suma de 4.500 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 34, domnule preşedinte! Au mai ridicat trei colegi mâna acolo, liberali!

Robert-Nicolae Turcescu Nu cred.

Robert-Nicolae Turcescu Nu, domnule preşedinte, vreau să număraţi! Suntem într-o şedinţă de plen reunit, pe o chestiune extrem de serioasă, amendamente la cea mai importantă lege a acestei ţări, Legea bugetului de stat. Nu vreau să ne batem joc! Fiecare vot contează; şi la alegeri, şi la votul din Parlament. Faptul că Parlamentul României nu are la şedinţele de plen reunit un sistem de vot electronic, nu e vina mea. De ani de zile... Poate nici a dumneavoastră! Dar nici în condiţiile acestea nu putem să lucrăm! Eu vreau să mă duc la alegătorii din Constanţa să le spun: "Am avut pe acest amendament 4 voturi... 8... 80... 95, au votat împotrivă nu ştiu câţi..." E o fluctuaţie mare în sală! Iertaţi-mă, nu cred că în acest moment sunteţi capabili, nici dumneavoastră, nici secretarii să număraţi corect voturile exprimate. Or, ce e mai important pentru un ales în acest Parlament al României, decât votul pe care el îl dă pe Legea bugetului de stat?!

Robert-Nicolae Turcescu Vorbiţi cu domnul Nicolicea şi deocamdată pe loc repaus, vă rog. (Vociferări.)

Robert-Nicolae Turcescu Vă spun eu. Puneţi-l pe unul într-o bancă şi pe celălalt în altă bancă, să ne comunice separat câte mâini au numărat, şi în condiţiile acestea sunt de acord.

Robert-Nicolae Turcescu Să-l puneţi pe domnul Ganea acolo şi pe domnul Georgian Pop acolo; şi fiecare anunţă pe rând, fără să se uite unul la altul, câte voturi sunt.

Robert-Nicolae Turcescu O voi face de fiecare dată!

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 664. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Grădiniţă în localitatea Cumpăna", cu suma de 2.500 mii lei. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 46. Împotrivă? 153. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog, continuaţi, domnule deputat.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 665. Introducerea în Anexa nr. 3/15 a obiectivului de investiţii "Renovare biserică în localitatea Lespezi, comuna Dobromir", cu suma de 450 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 47. Împotrivă?

Robert-Nicolae Turcescu Păi doamna care vorbeşte la telefon, acolo, în spate... ? Văd că a votat şi când a fost "pentru" şi "împotrivă".

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule deputat, suntem în procedură de vot. Vă rog frumos să nu interveniţi. Din respect pentru colegii dumneavoastră. Mulţumesc. (Rumoare.) Voturi împotrivă? 154 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 666. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Dobromir", cu suma de 11.250 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 39 de voturi pentru. Împotrivă? 152 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"?

Robert-Nicolae Turcescu Sunt cel puţin două...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos, v-am rugat, domnule deputat, vă rog foarte mult... Repet. Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să vă abţineţi să faceţi comentarii în timpul procedurii de vot. Mulţumesc încă o dată. (Aplauze.) Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 667. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Sală de sport la Şcoala Generală Eforie Nord", cu suma de 833 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 42 de voturi pentru. Împotrivă? 151 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 668. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Construirea unui bloc de locuinţe pentru personalul medical în oraşul Hârşova", cu suma de 150 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? Vă rog să mă ajutaţi, domnule secretar. 43 de voturi pentru. Împotrivă? 154 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 670. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Achiziţie utilaj deszăpezire şi curăţenie stradală în comuna Mereni", cu suma de 225 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 39 de voturi pentru. Împotrivă? 151 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? O abţinere? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 671. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Extindere reţea de apă potabilă în localitatea Mihai Viteazu şi înfiinţarea reţelei de apă potabilă în localitatea Sinoe", cu suma de 2.250 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 37 de voturi pentru. Împotrivă? 148 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 672. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Mihai Viteazu şi Sinoe, judeţul Constanţa", cu suma de 7.128 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 148 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu votez"? Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu 674. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Canalizare în comuna Peştera", cu suma de 9.000 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 39 de voturi pentru. Împotrivă? 138 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. "Prezent, nu votez"? Nu. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 675. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Sală de sport în comuna Săcele, judeţul Constanţa", cu suma de 500 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 41 de voturi pentru. Împotrivă? 138 de voturi împotrivă. Abţineri? Niciuna. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 676. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Renovare dispensar comunal în Săcele", cu suma de 90 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 139 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 677. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Renovare dispensar medical", cu suma de 150 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru?

Robert-Nicolae Turcescu ... comuna Seimeni.

Carmen-Ileana Mihălcescu 29 de voturi pentru. Împotrivă? 139 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 678. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Asfaltare şi canalizare Cartiere Dobrogea 1 şi Dobrogea 2 din Mangalia", cu suma de 23.000 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? Lăsaţi-l... vă rog frumos să-l lăsaţi să numere. 29 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Niciuna. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Continuaţi.

Robert-Nicolae Turcescu Doamnă preşedinte, Chiar dacă e în defavoarea mea, n-am avut 29 de voturi pentru, am avut doar 28.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos, domnule deputat... În primul rând, nu cred că aveţi când să şi număraţi, să susţineţi şi amendamentul...

Robert-Nicolae Turcescu La 28...

Carmen-Ileana Mihălcescu În al doilea rând...

Robert-Nicolae Turcescu ... ştiu să număr, să ştiţi...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos! În al doilea rând...

Robert-Nicolae Turcescu V-am explicat, până la 28 mă descurc...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule deputat, aveţi un secretar de şedinţă care întâmplător face parte din partidul din care faceţi parte, care numără. Dacă îl contestaţi pe dânsul, aveţi o problemă. Mulţumesc. Continuaţi.

Robert-Nicolae Turcescu Da. Contest. (Rumoare.) 679. Introducerea in Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Alimentare cu gaze în comuna Saligny, judeţul Constanţa", cu suma de 4.500 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 133 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 680. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Construire sală de sport în Mangalia", cu suma de 8.000 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Împotrivă? 134 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Procedură. (Vociferări.) Suntem în timpul votului...

Dumitru Oprea Există o încălcare a regulilor... (Vociferări.) Există încălcarea regulilor... Cer ca prezidiul să fie complet.

Carmen-Ileana Mihălcescu Corect, aveţi dreptate. Mulţumim. Vă rog, continuaţi. Imediat o să sosească...

Robert-Nicolae Turcescu Să aştept să se completeze prezidiul sau...? Aţi spune să aştept... Da, mi se spune că trebuie să aştept să se completeze prezidiul. Domnul Roman îmi spune că e o condiţie obligatorie. (Domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, îşi ocupă locul la prezidiu. Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuaţi, domnule deputat.

Robert-Nicolae Turcescu 681. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Construire bloc de locuinţe pentru medici în Mangalia", cu suma de 10.000 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 32 de voturi pentru. Împotrivă? 134 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 682. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Achiziţionare autobuze transport urban", cu suma de 10.800 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru?

Robert-Nicolae Turcescu Mangalia...

Carmen-Ileana Mihălcescu 33 de voturi pentru. Împotrivă? 130 de voturi împotrivă. Abţineri? Două abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 683. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Construcţie sediu administrativ parter, cu loc de joacă pentru copii şi împrejmuire, sat Palazu Mic, comuna Mihail Kogălniceanu", cu suma de 503 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 35 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 685. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Branşamente de apă şi racorduri, comuna Mihail Kogălniceanu", cu suma de 1.300 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 133 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 686 - un amendament foarte important pentru locuitorii din Negru Vodă. Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii "Construcţie grădiniţă în oraşul Negru Vodă", cu suma de 1.440 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 35 de voturi pentru. Împotrivă? 136 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 687 - un amendament, de asemenea, important pentru locuitorii din comuna 23 August, judeţul Constanţa. Construirea unei creşe în această comună; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 38 de voturi pentru. Împotrivă? 136 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 688 - un amendament foarte important pentru locuitorii din Adamclisi. Construirea unei creşe în această comună din judeţul Constanţa; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 30 de voturi pentru. Împotrivă? 136 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 689. Poate vă impresionează acest amendament - "Construirea unei creşe în comuna Agigea, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 34 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu 690. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Albeşti, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu 691. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Aliman, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 31 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 692. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Amzacea, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 30 de voturi pentru. Împotrivă? 130 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 693 - un amendament în acord cu Programul de guvernare PSD din perioada 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei". Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Băgăganu, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei".

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 35 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 694 - un amendament în acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Castelu, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 32 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 695 - un amendament în acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Cerchezu, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 32 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 696 - este vorba de amendamentul care e în acord cu Programul de guvernare PSD, perioada 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 31 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 698. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% - repet, 3% - la nivel naţional şi în acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, propun finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ciocârlia, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 699. Întrucât în comuna Cobadin este necesară suplimentarea numărului de copii înscrişi în creşă, propun construirea unei creşe în această comună; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 700. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Cogealac. De aceea, propun construirea unei creşe în comuna Cogealac, judeţul Constanţa; suma necesară: 956 mii lei. În acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei".

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 701. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Comana, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 28 de voturi pentru. Împotrivă? 130 de voturi împotrivă.

Robert-Nicolae Turcescu Doamnă preşedinte...

Carmen-Ileana Mihălcescu Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu 702. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Corbu, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 23 de voturi pentru. Împotrivă? 128 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu 703. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Costineşti, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei. Precizez că este vorba de necesitatea suplimentării creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul acestei creşe; în acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020 care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 25 de voturi pentru. Împotrivă? 128 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu 704. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Crucea, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei. Motivaţia amendamentului: este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 21 de voturi pentru. Împotrivă? 127 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 705. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa". Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 22 de voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi împotrivă. Abţineri dacă sunt? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 706. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 21 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 121 de voturi împotrivă. Abţineri dacă sunt? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu 707. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Deleni, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.)

Robert-Nicolae Turcescu Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Etapa a II-a.

Robert-Nicolae Turcescu 708. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Dobromir, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie" şi având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu 709. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Dumbrăveni, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu 710. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Fântânele, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 711. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Gârliciu, judeţul Constanţa; suma necesară: 956 mii lei; având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu 712. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ghindăreşti, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 713. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Grădina, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu 714. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Horia, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school la nivel naţional, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3%.

Robert-Nicolae Turcescu 715. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Independenţa, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 716. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional şi în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 717. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Istria, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei; având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional şi în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 718. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Limanu, judeţul Constanţa"; în acord cu Programul de guvernare PSD 2017-2020; suma necesară: 956 mii lei. Programul de guvernare al PSD 2017-2020 prevede la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 719. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Lipniţa, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei. E necesară această construire, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe - doar 3% la nivel naţional - şi în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Măsura 2 din Capitolul "Politici în domeniul educaţiei" - "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 720. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Lumina, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei; în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie" prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu Amendamentul 721 este în legătură cu ceea ce a promis în Programul de guvernare, şi-a propus în Programul de guvernare, PSD, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", şi anume construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. De aceea, propun finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Mereni, judeţul Constanţa" cu suma de 965 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 722. E necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa. De aceea, propun în acest amendament finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe" în această comună; suma necesară: 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 723. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei. Şi asta, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, dar şi Programul de guvernare propus de PSD pentru perioada 2017-2020, care la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie" prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 724. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei, în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu 725. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul, care trebuie finanţat cu 956 mii lei, va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020 - acum vorbim de comuna Nicolae Bălcescu - în conformitate cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu 726. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, şi în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, propun finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Oltina, judeţul Constanţa"; suma necesară: 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 727. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ostrov, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 728. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Pantelimon, judeţul Constanţa" cu suma de 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 729. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Pecineaga, judeţul Constanţa. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul prin care propun construirea unei creşe în această comună va fi în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school; suma: 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu 730. Introducerea în Anexa nr. 3/27 a obiectivului de investiţii "Extindere Biblioteca Municipală Mangalia" cu suma de 4.500 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 731. Să ne întoarcem la Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construcţia a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, propun finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Peştera, judeţul Constanţa". Suma necesară: 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Domnule preşedinte, iertaţi-mă, dar înainte de a vota, până nu e prezidiul complet, mă opresc din citit. Potrivit Regulamentului. (Vociferări.)

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 732. Să ne întoarcem la Programul de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. De aceea propun finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa", cu suma de 956 mii lei. Precizez că e necesară construirea acestei creşe, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 732. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa", cu suma de 956 mii lei.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 733. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Rasova, judeţul Constanţa", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 734. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Săcele, judeţul Constanţa". Suma necesară: 956 mii lei, în acord cu ceea ce spune Programul de guvernare al PSD pentru perioada 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, având în vedere gradul scăzut, de doar 3% la nivel naţional, de înscriere a copiilor în creşe.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 735. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Saligny, judeţul Constanţa". Suma necesară: 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 736. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Saraiu, judeţul Constanţa", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei" şi ţinând cont de gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu Domnul Meleşcanu cum e? Că a ridicat şi la "contra", şi la "prezent, nu votez", şi la "abţinere"...

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 737. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Seimeni, judeţul Constanţa". Suma necesară: 956 mii lei. Având în vedere Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional, de doar 3%.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 738. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Siliştea, judeţul Constanţa". Suma necesară: 956 mii lei, în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care, ţinând cont de gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional, de doar 3%, propune construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 27. Voturi împotrivă? 114. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 739. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Târguşor, judeţul Constanţa", cu suma de 956 mii lei, având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, şi în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020, care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 22. Împotrivă? 113. Abţineri? Nu sunt.

Robert-Nicolae Turcescu Aveţi o abţinere!

Carmen-Ileana Mihălcescu Abţineri? O abţine... Aţi rămas cu mâna sus! Am înţeles. Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 740. Introducerea în Anexa nr. 3/27 a obiectivului de investiţii "Renovare cămin cultural din localitatea Văleni, comuna Dobromir, judeţul Constanţa", cu suma de 1.350 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 28. Împotrivă? 114, cu domnul Munteanu. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Dar să revenim, prin nr. crt. 741, la Programul de guvernare al PSD 2017-2020, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei". Propun finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Topalu, judeţul Constanţa". Suma necesară: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 25. Împotrivă? 114. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 742. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Topraisar, judeţul Constanţa". Suma: 956 mii lei, în acord cu Programul de guvernare al PSD 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 26. Împotrivă? 113. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Vă rog să număraţi! Domnul Meleşcanu nu votează de două voturi şi sunt aceleaşi voturi. Deci n-aţi ţinut cont de faptul că domnul Meleşcanu, spre exemplu, nu a votat nici pentru, nici împotrivă, nici nu se abţine, nici nimic...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să vă susţineţi amendamentul. Mulţumesc.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 743. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Tortoman, judeţul Constanţa". Suma: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 26. Împotrivă? 114, cu domnul Meleşcanu. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 744. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Tuzla, judeţul Constanţa". Suma: 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020 care, la Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 28. Împotrivă? 114. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 745. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa". Suma: 956 mii lei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 27.

Raluca Turcan Nu se poate!

Carmen-Ileana Mihălcescu Împotrivă?

Robert-Nicolae Turcescu Doamnă, ce numărăm aici?

Carmen-Ileana Mihălcescu Ceea ce îmi comunică domnul secretar, colegul dumneavoastră de partid. (Vociferări.) Sunt în procedură de vot! Vă rog frumos, nu dialogaţi cu mine în procedură de vot. Domnul secretar... 27. A numărat domnul secretar. Voturi împotrivă? 115. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 746. Introducerea în Anexa nr. 3/27 a obiectivului de investiţii "Construire Casa de cultură Costineşti", cu suma de 1.125 mii lei. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.)

Robert-Nicolae Turcescu Nr. crt. 747. Să revenim. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, propunem finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Vulturu, judeţul Constanţa", suma: 956 mii lei. Conform Programului de guvernare al PSD 2017-2020, Capitolul "Politici în domeniul educaţiei", Măsura 2: "Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie", care prevede construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Robert-Nicolae Turcescu Vă mulţumesc pentru atenţie şi în numele locuitorilor judeţului Constanţa.

Robert-Nicolae Turcescu Nu comentăm cu sala? Dumneavoastră ce faceţi, îmi comentaţi amendamentele mele?!

Robert-Nicolae Turcescu Vreţi să comentez amendamentele dumneavoastră cu Olguţa, sau ce trebuie să fac în momentul de faţă?! (Vociferări.)

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, O să vă rog...

Raluca Turcan ...dacă intenţionaţi să faceţi declaraţii politice, în baza Regulamentului comun, să le faceţi de aici, de la acest microfon; dacă aveţi curajul şi aveţi ceva de spus! (Aplauze.)

Pavel Popescu Stimaţi colegi, Vă propun tuturor un amendament ad-hoc , prin care să suplimentăm bugetul Camerei Deputaţilor cu o sumă - care credeţi dumneavoastră de cuviinţă - pentru înfiinţarea unui cabinet de psihiatrie de urgenţă. Sincer! Ne va ajuta... Nu ştim, pe viitor, pe cine ar putea ajuta acest amendament, dar nu cred că vor fi voturi împotrivă, inclusiv pentru cei de la guvernare.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 748. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ardusat..." (Râsete. Aplauze. Gălăgie.) Poate obţin şi un amendament admis. Mulţumesc. (Aplauze. Gălăgie.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Construirea unei grădiniţe în comuna Ardusat, judeţul Maramureş, cu suma de 956 mii lei. (Gălăgie.) Motivaţia amendamentului: este necesară suplimentarea creditelor bugetare, în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. (Gălăgie.) Având în vedere gradul... (Vociferări. Gălăgie.) Domnule doctor, dacă aveţi o problemă... (Se adresează domnului deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Domnule doctor, dacă aveţi o problemă, cred că nu aici se rezolvă medical! Medical cred că se rezolvă în altă parte. Dacă avem respect faţă de dumneavoastră, ca şi vârstă, nu trebuie să avem respect faţă de prostie! (Gălăgie. Aplauze.) Aş vrea să supuneţi la vot.

Adrian-Mihăiţă Todoran L-am susţinut. Supuneţi-l la vot. Nr. crt. 748.

Adrian-Mihăiţă Todoran Mai am, mai am, stai liniştit! (Râsete.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 749. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ariniş, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună, în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Raluca Turcan Procedură!

Raluca Turcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul Partidului Naţional Liberal solicită înlocuirea secretarului care numără parlamentarii opoziţiei, întrucât în mod evident sunt mai mulţi colegi în sală decât ceea ce declaraţi dumneavoastră.

Raluca Turcan Procedură!

Raluca Turcan De obicei procedura nu se şopteşte la urechea preşedintelui de şedinţă, ci la microfon. Aşadar, ţinând cont că au fost numărate voturile doar ale colegilor care au ridicat mâna, cu toate că în sală sunt, evident, mai mulţi, atunci solicit înlocuirea secretarului care numără parlamentarii puterii, întrucât în mod evident şi de la putere sunt colegi care sunt în sală, dar nu ridică mâna, şi înseamnă că votul este deformat. (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 750, Anexa nr. 3/15/26. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Asuaju de Sus, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, vă asigur că acest amendament este bine de a fi votat, pentru a aduce cât mai mulţi copii la creşe.

Adrian-Mihăiţă Todoran Măi, spuneţi-i să ridice şi de la voi mâna! Domnişoara să ridice şi ea mâna, cu tot respectul... Face live, dar ridică mâna. Să ştii că nu te numără.... (Se referă la doamna deputat Cosette-Paula Chichirău, care filmează cu telefonul mobil.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 751. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Prin acest amendament se va asigura o bună alocare a copiilor la creşe, deoarece în comuna respectivă nu există nicio creşă. La nivel naţional sub 3% din copii au acces la creşă în mediul rural. Ar trebui să votăm şi în mediul rural cât mai multe creşe.

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Băiuţ, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Băiuţ. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform, la fel, Programului de guvernare 2017-2020 al PSD-ALDE.

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Bârsana, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Bârsana. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 754. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Băseşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere, la nivel naţional, că gradul de ocupare este de sub 3%, solicit aprobarea unui astfel de amendament. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 45. Voturi împotrivă? 127. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Bistra, judeţul Maramureş"...

Carmen-Ileana Mihălcescu Numărul amendamentului, vă rog?

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 755.

Carmen-Ileana Mihălcescu Tocmai l-aţi expus pe 758!

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu. Bistra, judeţul Maramureş, doamnă preşedinte de şedinţă. Nr. crt. 755. 758 cred că este altul; v-a fugit privirea. (Rumoare.) Aţi încurcat cu Boiu Mare! La nr. crt. 758 este Boiu Mare. O să vă aduc - promit - o hartă a judeţului Maramureş.

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi spus nr. crt. 758! Nu are rost să intrăm în polemică. OK. 755.

Adrian-Mihăiţă Todoran 755, doamnă! Dacă noi suntem mai atenţi, puteţi fi şi dumneavoastră mai atentă, dar promit că vă aduc o hartă a judeţului Maramureş! Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule deputat, păstraţi-vă în regulile Regulamentului şi ale bunului-simţ! Vă rog frumos!

Adrian-Mihăiţă Todoran A bunului-simţ... Trebuia să fiţi atentă! Era nr. crt. 755! (Gălăgie.) Deci nr. crt. 755, doamnă preşedinte de şedinţă. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Bistra, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Bistra. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, cred că este bine să votăm un astfel de amendament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Voturi pentru? 39. Voturi împotrivă? 132. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 756. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Bocicoiu Mare, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Bocicoiu Mare. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 44. Împotrivă? 139. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 757. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Bogdan Vodă, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Va asigura o bună creştere a copiilor din comuna Bogdan Vodă, având în vedere că în comună nu există nicio creşă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 47. Împotrivă? 123. Abţineri? Fără abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 758. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Boiu Mare, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe - de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 47. Împotrivă? 132. Abţineri? Fără abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 759. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Botiza, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, cred că este bine să aprobăm un astfel de amendament pentru comuna Botiza, judeţul Maramureş.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 48. Împotrivă? 134. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 760. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Budeşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Budeşti. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional sub 3%, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2017-2020 al PSD-ALDE.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 46. Împotrivă? 135. Abţineri? Fără abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Continuaţi.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 761. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Călineşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, conform Programului de guvernare 2017-2020, când s-au promis peste 2.500 de creşe.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 49. Împotrivă? 138. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Doamnă preşedintă, am să mă opresc, pentru că îmi dau seama că din nou grădina zoologică s-a deschis. Dacă chiar aveţi obiecţii la mine, aş vrea şi la colegii care .... (Gălăgie. Discuţii în sală.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule coleg, vă rog foarte... Domnule coleg!

Adrian-Mihăiţă Todoran ....în timpul şedinţei, în timpul votului îşi dau seama că au greşit sala... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule coleg, vă rog frumos, cu tot respectul faţă de dumneavoastră, să vă păstraţi în regulile bunului-simţ! (Discuţii în sală.) În al doilea rând, vă rog, nu dialogaţi cu sala! Dacă mai aveţi de susţinut vreun amendament, vă rog s-o faceţi, altfel vă voi închide microfonul. Mulţumesc.

Adrian-Mihăiţă Todoran Daţi-i drumul! Atâta timp cât şi colegii dumneavoastră sau o parte din colegii dumneavoastră nu au respect... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule coleg, v-am rugat ceva. Haideţi să începem să ne respectăm unii pe alţii, domnule coleg. (Domnul deputat Adrian-Mihăiţă Todoran comentează. Râsete. Gălăgie.) OK. Pot să admit asta, dar începeţi prin a fi dumneavoastră respectuos faţă de dânşii şi apoi... Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Doamnă preşedinte, Vi se pare că m-am oprit din amendamente ca să fac altceva? Nu. Dar colegii dumneavoastră au făcut. Mulţumesc. Nr. crt. 762. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună, având în vedere că la nivel naţional sub 3% există un grad de ocupare a creşelor; tot din Programul de guvernare al PSD-ALDE, când s-au promis peste 2.500 de creşe şi grădiniţe.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 43. Împotrivă? 139. Abţineri? O abţinere - USR. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 763. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Cerneşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional sub 3%, este prielnică o astfel de investiţie în comuna Cerneşti.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 49. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 764.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule coleg, 764?

Adrian-Mihăiţă Todoran Da. Era înainte 763, Cerneşti, şi urmează 764.

Carmen-Ileana Mihălcescu 764. OK!

Adrian-Mihăiţă Todoran E OK? Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Cicârlău, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare promis de PSD-ALDE 2017 - 2020.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 45. Împotrivă? 137. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 765. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Coaş, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017 - 2020.

Carmen-Ileana Mihălcescu Voturi pentru? 46. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 766. Construirea unei creşe în comuna Coltău, judeţul Maramureş, prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună, având în vedere că în comuna respectivă, în comuna Coltău, nu există în prezent nicio creşă. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 767. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Copalnic-Mănăştur. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional sub 3%, vă asigur că amendamentul va duce la o bună dezvoltare a comunei respective; având în vedere că Programul de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020 prevede un număr de 2.500 de creşe şi grădiniţe.

Adrian-Mihăiţă Todoran Îţi mulţumesc, mi-am adus. (Un domn deputat îi toarnă apă în pahar. Aplauze.) Nr. crt. 768. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Coroieni, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună, prin construirea unei creşe. Având în vedere că la nivel naţional doar 3% este gradul de înscriere a copiilor în creşe, în momentul de faţă, cred că este necesară aprobarea unui astfel de amendament, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017 - 2020, care a promis construcţia a peste 2.500 de grădiniţe şi creşe.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 769. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Cupşeni, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017 - 2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nr. crt. 770. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Deseşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017 - 2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 771. "Construirea unei creşe în comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere faptul că la nivel naţional doar 3%... sunt înscrişi la creşe şi grădiniţe, solicit aprobarea unui astfel de amendament, deoarece comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, nu are o astfel de creşă. Având în vedere, la fel, Programul de guvernare al PSD-ALDE prin care s-au promis peste 2.500 de creşe şi grădiniţe, solicit aprobarea unui astfel de amendament.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu, nu...

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu are cum... Dacă a fost...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... a fost la dumneavoastră, poate, pe hârtie o greşeală...

Adrian-Mihăiţă Todoran La mine, sigur, nu.

Adrian-Mihăiţă Todoran 772. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere în creşe, la nivel naţional, de 3%, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020. (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran 773. "Construirea unei creşe în comuna Gârdani, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de sub 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare 2017-2020. (Domnul deputat Varujan Pambuccian solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Adrian-Mihăiţă Todoran După vot, bănuiesc, nu? Procedură, după vot...

Adrian-Mihăiţă Todoran După vot. După vot.

Adrian-Mihăiţă Todoran După vot.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Eu sunt matematician. Şi noi suntem obişnuiţi să procedăm în felul următor. Când apare multă redundanţă, am băgat la cap partea redundantă şi mergem incremental numai pe lucrurile care sunt diferite. Şi atunci, am o rugăminte către colegul nostru. De la "având în vedere" încolo, pot să vă spun pe de rost, am învăţat. (Aplauze.) Deci... având în vedere... e chestia cu 3%... ştiu, am învăţat, am înţeles, cred că aţi înţeles cu toţii, cred că vă este limpede. Şi atunci, este suficient... Păi, nu, nu, staţi puţin, e OK. Pentru că amendamentul... amendamentul se referă la loc şi la sumă; motivaţia este aceeaşi. Fiind aceeaşi, am înţeles-o cu toţii, nu mai trebuie repetată. Este o formă, până la urmă, de economie de timp. Şi cred că este un lucru util. Pentru că dacă aş repeta de la microfon de 100 de ori...

Adrian-Mihăiţă Todoran Care e procedura?

Varujan Pambuccian E o procedură... Procedura este următoarea. Este o rugăminte de a nu mai spune... (Rumoare.)...

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu e procedură, rugăminte...

Varujan Pambuccian ... nu dialoghez cu sala... aşa este... este următoarea: ca aceia care au repetitiv, redundant, aceeaşi explicitare a amendamentului pe care vor să-l susţină, să spună doar amendamentul - adică locul, scopul în care se face cheltuiala respectivă şi suma - că e suficient. Cred că suntem suficient de inteligenţi ca să ţinem minte şi să putem procesa, de la un amendament la celălalt, aceeaşi motivaţie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Tomac Din timpul nostru. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu înţeleg că e o oră târzie şi fiecare are şi alte calcule. Însă aşa cum noi suportăm un an de zile tot ceea ce decide majoritatea, în această sală reunită, avem rugămintea să ne respectaţi şi nouă acest drept pe care l-am câştigat şi pe care îl avem, de a vă prezenta promisiunile pe care dumneavoastră le-aţi avut în campania electorală. Aceste amendamente sunt inspirate din Programul de guvernare al PSD-ALDE şi pe care uneori chiar şi minorităţile sau alte partide le susţin. Daţi-ne dreptul de a ne spune punctul de vedere şi vom insista să ne prezentăm toate cele 3.500 de amendamente.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi... Doamnelor şi domnilor colegi, Discutăm o lege foarte importantă, discutăm Legea bugetului... şi... aveţi puţintică răbdare, unde vă grăbiţi? Vă aşteaptă colindătorii, afară... Şi cred, domnule preşedinte de şedinţă, că este imperios necesară prezenţa la aceste dezbateri a ministrului de finanţe, domnul Mişa. Vreau să-i felicit pe miniştrii care onorează Parlamentul şi sunt în sală. Sunt oameni serioşi în Guvern şi sunt oameni neserioşi în Guvern. Având în vedere că discutăm Legea bugetului, şi nu Legea colhozului, vă rog, domnule preşedinte, să suspendaţi dezbaterile şi să invitaţi la aceste dezbateri... - pentru că avem colegi de la Partidul Mişcarea Populară care au o serie de amendamente, aşa cum aţi observat şi dumneavoastră, să le supună atenţiei plenului. Şi, prin urmare, vă rog foarte mult... Să ştiţi că şi eu pot să ţip la fel de bine dacă trebuie... vă văd... Deci, domnule preşedinte de şedinţă, vă rog frumos să supuneţi la vot suspendarea acestei şedinţe, având în vedere lipsa din sală a domnului ministru Mişa, şi nu doar din sală, din dezbateri, şi, mai nou, din peisajul general. Vă mulţumesc.

Adrian-Mihăiţă Todoran 774. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Giuleşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în fiecare comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 775. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Groşi, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE.

Adrian-Mihăiţă Todoran 776. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş.

Adrian-Mihăiţă Todoran 777. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ieud, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună, conform aceluiaşi Program de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 778. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Lăpuşel, judeţul Maramureş", cu suma de... (Rumoare.) Voci din sală : Nu există Lăpuşel...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... există şi foarte mulţi copii... Voci din sală : Nu există Lăpuşel...

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Recea"... Mulţumesc, domnule deputat pentru atenţionare. A fost... a fost... Pentru acest lucru, cred că o să votaţi pentru acest amendament... O voce din sală : Cu siguranţă, împotrivă.

Adrian-Mihăiţă Todoran ... e normal, e din promisiunile dumneavoastră electorale, e normal. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Recea, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Motivarea amendamentului. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Recea, judeţul Maramureş. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, construirea unei creşe în comuna Recea, judeţul Maramureş, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020, este un amendament prielnic.

Adrian-Mihăiţă Todoran 779. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Leordina, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Leordina, judeţul Maramureş. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comuna Leordina, conform Programului de guvernare al 2017-2020, prin care s-au promis peste 2.500 de creşe şi grădiniţe.

Adrian-Mihăiţă Todoran Cred că s-a suplimentat timpul, nu? Până la terminarea...

Adrian-Mihăiţă Todoran OK.

Adrian-Mihăiţă Todoran 780. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comuna Mireşu Mare, conform Programului de guvernare 2017-2020, al PSD-ALDE.

Adrian-Mihăiţă Todoran 781. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Moisei, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut, de sub 3% la nivel naţional, de înscriere a copiilor în creşe, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comuna Moisei, conform aceloraşi promisiuni din campanie, ale PSD-ALDE... 2017-2020... ale Programului de guvernare.

Adrian-Mihăiţă Todoran 782. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Oarţa de Jos, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 783. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ocna Şugatag, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 784. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Onceşti, judeţul Maramureş", prin finanţarea de la buget cu 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran 785. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Petrova, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comuna Petrova. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional, de 3%, este prielnică o astfel de investiţie în comuna Petrova, judeţul Maramureş. (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Domnule preşedinte, Şi eu pot să întrerup, şi pot să am şi eu altfel de discursuri. Dar dacă credeţi că aşa este normal şi civilizat, las la latitudinea dumneavoastră; dumneavoastră conduceţi şedinţa. Cred că puteţi să ţineţi sala într-o oarecare ordine. Sunt scăpări, dar le putem înţelege, ora târzie...

Adrian-Mihăiţă Todoran 786. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform aceluiaşi Program de guvernare al PSD-ALDE, promis în campania electorală. O voce din sală : Am înţeles.

Adrian-Mihăiţă Todoran Atunci, aprobaţi câteva creşe, dacă aţi înţeles... (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran 787. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Poienile Izei, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Motivaţia amendamentului. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe.

Adrian-Mihăiţă Todoran 789. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Remetea Chioarului, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE, promis în campania electorală.

Adrian-Mihăiţă Todoran 790. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Remeţi, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe... Voci din sală : ... 3%...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... la nivel de... sub 3%... sub 3%, nu 3%... la nivel naţional... amendamentul va asigura construirea unei creşe în comuna Remeţi, judeţul Maramureş.

Adrian-Mihăiţă Todoran Urmează şi cel cu maternităţile... 791. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Remetea... Repedea, îmi cer scuze, Repedea... (Râsete.) ... judeţul Maramureş". (Rumoare.) Pot s-o iau şi cu Remetea, înapoi... ... Repedea, judeţul Maramureş, prin finanţarea de la buget cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere a copiilor în comună prin construirea unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere... Voci din sală : ... 3%...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... sub 3%... la nivel naţional... (Rumoare.) ... amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE, promis în campania electorală.

Adrian-Mihăiţă Todoran 792. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Rona de Sus, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună, conform aceluiaşi Program de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 793. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Rona de Jos, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună, având în vedere gradul scăzut la nivel naţional... sub 3%... (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran În final... 794.

Adrian-Mihăiţă Todoran Colega dumneavoastră de şedinţă m-a certat că n-am citit... 794. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Rozavlea, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor... Voci din sală : 3%... (Rumoare. Aplauze.)

Adrian-Mihăiţă Todoran ... de sub 3%... la nivel naţional, amendamentul va asigura comunei o creşă, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE, promis în campania electorală.

Adrian-Mihăiţă Todoran 795. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Ruscova, judeţul Maramureş", prin suplimentarea cu suma de 956 mii lei. (Rumoare.) Este necesară suplimentarea creditelor bugetare, având în vedere asigurarea condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut... Voci din sală : 3%...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare promis de PSD-ALDE în campania electorală.

Adrian-Mihăiţă Todoran 796. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş", cu suma de... Voci din sală : 956...

Adrian-Mihăiţă Todoran 956 mii lei. Am să mai citesc până învăţaţi suma... Este necesară suplimentarea creditelor bugetare, în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor... (Rumoare.) ... la nivel naţional, amendamentul asigură construirea unei creşe în comună, conform ingeniosului Program promis de PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 797. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Săcele, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare, în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere... Voci din sală : ... 3%...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... a copiilor în creşe, de sub 3%, la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în această comună.

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului...

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului... 798, îmi cer scuze. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Sălsig, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere... Voci din sală : 3%...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... a copiilor în creşe... de sub 3%, după un an de guvernare, la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al ALDE-PSD 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 799. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Săpânţa, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei, pentru construirea unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de sub 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al ALDE-PSD 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 800.

Adrian-Mihăiţă Todoran Motivaţia amendamentului... 120 mai am, colegul de la buget, finanţe... Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Sarasău, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării... de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor... în creşe la nivel naţional, sub 3%, cred că este un amendament bun pentru judeţul Maramureş... (Rumoare.) Am înţeles, la primar PSD... nu credeţi, am înţeles, colegul din Maramureş. Nu, n-are sens. Nu-l ştiu maramureşenii, colegul, nu-l ştiu maramureşenii, numele, ce, mai are sens... Solicit amendament pentru aprobarea unei creşe în comuna Sarasău.

Adrian-Mihăiţă Todoran 801. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Satulung, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare promis de ALDE-PSD. Voci din sală : ... 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 802. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Şieu, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional, sub 3%, construirea unei creşe va duce la dezvoltarea inclusiv a comunităţii respective - comuna Şieu, judeţul Maramureş. (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Şişeşti, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform aceluiaşi Program de guvernare al ALDE-PSD . (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran 804. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Strâmtura, judeţul Maramureş", cu suma de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 805. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Suciu de Sus, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE - promis în campania electorală - 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 806. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Vadu Izei, judeţul Maramureş", prin alocarea de la bugetul de stat... prin alocarea de la bugetul de stat a sumei de 956 mii lei. Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creşe. Având în vedere gradul scăzut de înscriere... Voci din sală : ... 3%...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... a copiilor în creşe, de doar 3% la nivel naţional, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului ingenios promis de PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran 807. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Valea Chioarului, judeţul Maramureş", prin alocarea unei sume de 956 mii lei. Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creşe, la nivel naţional, de doar 3%, amendamentul va asigura construirea unei creşe în comună, conform Programului de guvernare al PSD-ALDE 2017-2020.

Adrian-Mihăiţă Todoran A...

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu, nu, sigur n-am terminat, dar mă uitam la prezidiu. Mulţumesc colegului meu, Robert Turcescu. N-am fost atent de unde n-a fost prezidiu, ca să reiau... Vreau să reiuau de când n-a mai fost prezidiul complet.

Adrian-Mihăiţă Todoran Da, cred că...

Adrian-Mihăiţă Todoran Aşteptăm, aşteptăm, până e prezidiul complet.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu, atâta timp cât prezidiul nu este complet... trebuie oprit timpul, conform regulamentului. Cred că... sunt sigur că o să respectaţi regulamentul şi opriţi timpul. Mulţumesc.

Adrian-Mihăiţă Todoran Cred că mai am 89.

Adrian-Mihăiţă Todoran Pe lângă... pe lângă cele ce aţi promis în campanie... Şi eu vreau să vă ajut cu creşele şi grădiniţele - pentru că se pare că aţi uitat promisiunile din campania electorală -, mai sunt şi alte promisiuni de dezvoltare a comunităţilor, prin alocare de la bugetul de stat. Dar, răbdare, că avem timp, şi vă spun ce aţi mai promis în campania electorală. Vreau doar să vă aduc aminte, sunt sigur că aţi uitat...

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu...

Adrian-Mihăiţă Todoran Facem o discuţie. Atâta timp cât prezidiul nu este complet, putem face o discuţie...

Adrian-Mihăiţă Todoran Facem o discuţie, până când este prezidiul complet...

Adrian-Mihăiţă Todoran Cred că s-a deschis secţia... (Râsete. Aplauze.) Cred că la ora asta şi paznicii de afară au plecat. Aşteptăm completarea prezidiului.

Adrian-Mihăiţă Todoran N-aş putea la un astfel de comentariu să nu am şi eu o replică. Să nu uitaţi că aţi avut un ministru al transporturilor, domnul Cuc, care a promis, în 2017, 98 de kilometri de autostradă. Şi, la fel, au rămas doar promisiunile. Mi-e tare frică că aceste promisiuni vor rămâne doar pe hârtii, în amendamente citite...

Adrian-Mihăiţă Todoran ... şi nimic în realitate. (Rumoare.)

Adrian-Mihăiţă Todoran ... în afară de promisiunile... în afară de promisiunile scrise într-un program şi împărţit în pieţe, şi oamenii v-au creditat...