13 februarie 2018 – Validarea a două mandate de deputat. - Prezentarea raportului Comisiei de validare şi a Proiectului de Hotărâre. ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Validarea a două mandate de deputat. Prezentarea raportului. Dau cuvântul domnului Gabriel Andronache, Comisia pentru validare. Da, păi, că nu cred că sunt dezbateri. Citiţi raportul şi proiectul de hotărâre.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport privind validarea unor mandate de deputat. Comisia de validare a luat cunoştinţă de faptul că au devenit vacante două locuri de deputat, ca urmare a demisiei domnului Dumitru Chiriţă, Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, şi a domnului Ioan Munteanu, Circumscripţia electorală nr. 29 - Neamţ, aleşi pe lista Partidului Social Democrat, la alegerile din 11 decembrie 2016. Potrivit art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, locul vacant va fi ocupat de supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale, dacă până la data validării mandatului, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acesteia. Asupra legalităţii alegerii supleantului, Comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport. Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatelor şi având în vedere lista supleanţilor, comunicată Comisiei de validare de Biroul Electoral Central, documentele înaintate de Biroul permanent, respectiv demisia domnului Ciprian Cătălin Necula din calitatea de membru al Partidului Social Democrat, şi adresa Partidului Social Democrat, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ocuparea locurilor de deputat vacante şi propune validarea mandatelor de deputat pentru următoarele persoane: Prezentul raport a fost adoptat în unanimitate de membrii prezenţi ai comisiei. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor validarea mandatelor de deputat prevăzute în prezentul raport, precum şi adoptarea hotărârii anexate. Prezint acum proiectul de hotărâre. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat. În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 94 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006, precum şi ale art. 7, art. 10 şi art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Se validează următoarele mandate de deputat: Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. La proiectul de hotărâre? La titlu? Nu. La articolul unic? Nu. Vot final. Şi jurământul, tot atunci.