13 decembrie 2017 – Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Petru Gabriel Vlase Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei şi anunţ că, din totalul celor 328 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 231 de deputaţi. La primul punct al ordinii de zi. În conformitate cu prevederile art... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Doamnă, dar lăsaţi-mă să... Păi, trebuie să citesc asta, sunt obligat. (Vociferări.) Sunt obligat să citesc această foaie, la fiecare început de şedinţă. Acesta este... (Vociferări. Rumoare.) E în regulă atunci, dacă aşa vreţi să înţelegeţi dumneavoastră... Vă informez că au fost distribuite deputaţilor următoarele documente: ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 13 decembrie; programul de lucru pentru perioada 11-16 decembrie; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale; informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Camera Deputaţilor. Programul de lucru este cel stabilit de Comitetul liderilor. Vă rog, procedură.