18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 589/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Comisia juridică.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa. Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Potrivit normei propuse, se are în vedere instituirea obligaţiei centrelor de detenţie "de a realiza un raport social personalizat către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele care mai au de executat 3 luni din pedeapsa privativă de libertate". În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ şi a punctului de vedere al Guvernului, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri, doamna Florea.

Oana-Consuela Florea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Cred că suntem cu toţii de acord că prevenţia este mai ieftină decât detenţia. Ultimele studii arată că reintegrarea are ca principală problemă lipsa unui loc de muncă. Totodată, România nu prea are legislaţie postcondamnare. Nu există un pod de legătură între locul de detenţie şi societate. Mai exact, instituţiile cu care deţinutul va intra în contact. Aşa că această iniţiativă este o primă cărămidă la acest pod. Faptul că locul de detenţie face un raport personalizat pe care îl îndreaptă către forţele de muncă din localitatea de domiciliu, de pe raza teritorială a localităţii de domiciliu, este un lucru foarte bun. Şi vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. Vot final.