14 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol (PL-x 99/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol. Dintre iniţiatori dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Comisia? Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Prezint Raport comun suplimentar al Comisiei pentru agricultură şi Comisiei pentru administraţie publică. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 25 februarie 2015. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil. Comisia pentru buget a avizat negativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare registrul agricol, în vederea realizării unor evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor de animale. Cele două comisii, în şedinţe diferite, au analizat proiectul de lege şi, cu majoritate de voturi - şi subliniez, doar cu o singură abţinere - s-a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Sunt şi amendamente admise şi amendamente respinse. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Dezbatem astăzi o propunere legislativă din 2015. Şi fac această precizare, pentru că, veţi vedea, sunt câteva modificări ale textelor aprobate de Senat, între timp, şi ale Comisiei pentru agricultură, anterior întocmirii raportului pe care ni l-a prezentat preşedintele Comisiei pentru agricultură. Prin Ordonanţa nr. 28 din 2008 a fost aprobată forma, conţinutul registrului agricol. A urmat apoi aprobarea ordonanţei, prin Legea nr. 98 din 2009. Şi o prevedere importantă era ca la 1 ianuarie 2015, registrul agricol, în forma prezentată şi mai ales sub formă electronică, să intre în vigoare. Pregăteam, aşadar, acea cerinţă a Uniunii Europene, de a înfăptui şi noi, odată pentru totdeauna, cadastrul agricol. Dacă n-am putut să-l implementăm la 1 ianuarie 2015, a venit, pe bună dreptate, această iniţiativă legislativă şi s-a prorogat termenul la 1 ianuarie 2017. N-au existat bani pentru a începe cadastrarea, pentru că, veţi vedea, una dintre modificările importante ale textului de lege supus aprobării dumneavoastră este că registrul agricol devine bază de date pentru evidenţa suprafeţelor de teren agricol, a efectivelor de animale etc., în vederea obţinerii subvenţiilor de la Uniunea Europeană. Ei, chestiunea aceasta va trebui să fie corelată cu obligaţia noastră ca la 1 ianuarie 2018 să avem şi cadastrul agricol, pentru că în lipsa acestuia, Uniunea Europeană, există riscul să nu ne mai dea subvenţia pe suprafaţă. Deci principala modificare pe care o aducem acum este că prorogăm termenul pentru introducerea registrului agricol electronic de la 1 ianuarie 2018. Că aşa face românul, când nu poate să implementeze un text de lege, vine cu o iniţiativă legislativă şi prorogă termenul. Dar sunt şi alte obligaţii care cad în sarcina autorităţilor locale, dar şi a Agenţiei Naţionale de Cadastru, pentru că ea devine integrator al acestei baze de date la nivel naţional. Partidul Naţional Liberal susţine proiectul de act normativ supus dezbaterii dumneavoastră, astăzi, dar atrage atenţia Guvernului că trebuie să asigure sursele necesare pentru implementarea lui şi mai ales sumele necesare pentru realizarea cadastrului agricol. Eu încă nu văd în dezbaterea publică şi în ieşirile actualului ministru al agriculturii, care vorbeşte despre orice, de acest proiect, program de cadastrare. Şi aş dori... aş fi vrut să-l întreb pe secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, de la Ministerul Agriculturii, care este stadiul implementării acestui proiect de cadastrare, dar, din păcate, obligativitatea de a participa este numai atunci când sunt iniţiative ale Guvernului, în plenul Parlamentului, nu şi atunci când sunt iniţiative ale noastre. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că registrul agricol îndeplineşte un rol foarte important în ţinerea evidenţei unitare a folosinţei terenurilor agricole, a mijloacelor de producţie, a numărului de animale de la nivel local. De fapt este un sistem de evidenţă unică. Reglementarea, prin Ordonanţa nr. 28, modului de a ţine evidenţa atât în sistem electronic, cât şi pe bază de hârtie, se pare că nu a îndeplinit condiţiile actuale şi, la solicitarea Asociaţiei Comunelor, s-a acceptat ca evidenţa să se ţină ori în sistem electronic, ori pe bază de hârtie, la hotărârea Consiliului Local. Pentru că autorităţile locale nu sunt pregătite toate pentru a ţine o evidenţă în sistem electronic. Ceea ce este benefic este că se rezervă spaţiu şi pentru evidenţia funciară, cu date din cadastrul general. Sigur că aceasta pe parcursul realizării, aşa cum a spus colegul nostru, Tinel, în paralel cu realizarea evidenţei cadastrale, pentru că din acest punct de vedere avem încă foarte, foarte multe de făcut. Şi eu încurajez Agenţia Naţională să facă demersul necesar, şi Guvernul, pentru a asigura sumele necesare pentru întocmirea sistematică a cadastrului naţional. Şi Grupul nostru parlamentar... sigur că sunt norme tehnice de evidenţă, atât în Comisia centrală de evidenţă a registrului agricol, sunt cooptate şi alte instituţii centrale care pot avea un rol benefic în acest demers, cu atât mai mult cu cât Agenţia Naţională de Cadastru va juca un rol important. Vom sprijini şi vom vota această iniţiativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Vîlceanu. Domnule Vîlceanu, aţi rămas înscris de data trecută. Închideţi. Şi domnul Turcescu cred că e în aceeaşi situaţie. Închideţi opţiunea... aşa. Mulţumesc, domnule Turcescu. Domnul Oprea. Domnule Seres, închideţi microfonul. Domnule profesor, închideţi microfonul şi deschideţi-l, ca să văd... aşa, da.

Dumitru Oprea Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu.

Dumitru Oprea N-am să vă citesc decât un titlu: "Noua revoluţie pentru înregistrarea pământului în Ghana" - februarie 18, 2016. Tot răul e spre bine, pentru că această nouă revoluţie, numită "Revoluţia Blockchain", revoluţia jurnalelor planetare, inclusiv în zona de cadastru, care a fost cea mai interesată, se poate împlini printr-o astfel de prorogare de termen. Şi poate că mintea românului cea de pe urmă se va cupla cu această nouă platformă care stă în spatele "Blockchain"-ului iniţial, folosită pentru bitcoin. Dar bitcoin-ul nu este o poveste. Platforma, ca atare, este revoluţia planetară a internetului lucrurilor. Iar pământul planetar reprezintă cea mai dezorganizată formă planetară. În Ghana - zic ei - 90% din pământuri nu sunt cadastrate. Şi atunci? În Grecia este o campanie foarte serioasă, în America Latină, dar în toată lumea bună. Aşadar este o şansă să intrăm pe valul planetar al acestui registru planetar al terenurilor cadastrate.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim, domnule profesor. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Avem un amendament respins. Dacă îl susţine cineva? Nu. Mulţumesc. Şi cu amendamentele admise din raport, legea merge la votul final.