18 aprilie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PL-x 470/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisii? Vă rog, domnule Păle.

Dănuţ Păle Raport comun asupra Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Legea privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României. Această lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 30 decembrie 2017. Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare. Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare: instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru investiţii în locuri de cazare în ferme de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, inclusiv pentru prima populare; implementarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, având în vedere îmbunătăţirea nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de creştere, de reproducţie şi a staţiilor de incubaţie, prin îmbunătăţirea producţiilor. Astfel, se urmăreşte atât menţinerea efectivelor de pasări, cât şi eficientizarea sectorului de creştere a păsărilor, care reprezintă o categorie importantă dintre consumatorii de cereale, respectiv porumb, grâu şi orz, precum şi de oleaginoase, aceasta determinând creşterea producţiei şi valorificarea superioară a materiilor prime. Acordarea acestor ajutoare va duce la îmbunătăţirea balanţei comerciale, prin reducerea importului pentru produsele carne şi ouă de pasăre, aşa încât se vor asigura produse din producţia internă, în acelaşi timp sporind interesul producătorilor agricoli în dezvoltarea exploataţiilor agricole. Nivelul ajutorului de stat este cuprins între 40% şi 90% din costul standard pe loc de cazare al investiţiei, iar valoarea totală a ajutorului de stat, de 300 de milioane de euro, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu această destinaţie. Programul se va derula începând cu anul 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare şi a adoptat legea în şedinţa din 19 februarie 2018. În urma analizării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, admiterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea legii, cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte din prezentul raport. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Giugea.

Nicolae Giugea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în oglindă două legi extrem de importante pentru agricultura României: cea referitoare la reproducerea la suine şi cea referitoare la sectorul avicol. Bănuiesc că, aşa cum afirma domnul ministru Daea, a stat 11 nopţi fără să doarmă, ca să rezolve problema porcului românesc. N-a rezolvat-o! Exact când şi-a adus aminte de bancurile de la Radio Erevan... Că, de fapt, s-a rezolvat, dar nu s-a rezolvat şi, de fapt, soluţia pe care o găsise era aceea de a trimite o adresă la Comisia Europeană. Aceasta putea să-i spună paznicul de la Ministerul Agriculturii, fără să mai stea dumnealui 11 nopţi nedormit. Sper să se fi odihnit, să-şi revină, că agricultura României are nevoie de conducere, de coordonare. În momentul de faţă dezechilibrul economic acut al balanţei comerciale a României este cauzat de importul de produse alimentare. Dacă rezolva această problemă a purceilor, în România, conform Legii referitoare la suine, era rezolvată problema porcului în România. Importăm purcei de aproximativ 200 de milioane de euro pe an, o sumă extrem de importantă. Trebuia să se trezească mai devreme şi soluţiile ar fi fost viabile în momentul de faţă, iar fermierii români beneficiau din plin de acest ajutor. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Căciulă.

Aurel Căciulă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege urmăreşte atât menţinerea efectivelor de păsări, cât şi eficientizarea sectorului de creştere a păsărilor, care reprezintă o categorie importantă dintre consumatorii de cereale, aceasta determinând creşterea producţiei şi valorificarea superioară a materiilor prime. Acordarea acestor ajutoare de stat va duce la îmbunătăţirea balanţei comerciale, prin reducerea importului pentru produsele din carne şi ouă de pasăre. Dintre avantajele acordării acestor ajutoare, sunt: creşterea siguranţei alimentare; stimularea dezvoltării producţiei avicole; asigurarea materialului genetic performant; asigurarea puilor de o zi. Partidul Social Democrat a iniţiat şi susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Orice fel de sprijin pentru agricultorii noştri este binevenit şi în ceea ce înseamnă piaţa..., sau Avicola, sau pentru suine... Vrem să ne asigurăm că suntem competitivi pe piaţa europeană; atunci trebuie să aducem nişte subvenţii competitive. Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Aceasta este a doua lege de subvenţii agricole care însumează în total peste jumătate de miliard de euro. Deci vorbim despre 559 de milioane de euro, care vor fi daţi unor producători agricoli pe care-i selectaţi dumneavoastră şi Ministerul Agriculturii. Este vorba de bani publici, nu sunt bani ai Uniunii Europene, deci nu vorbim despre cadrul uzual al acestor subvenţii. Argumentul că la noi nu se produce nu ştiu ce porculeţ, sau pasăre, sau ceva de genul acesta şi deci ar trebui o subvenţie, este un argument care poate fi adus pentru absolut orice industrie care nu există în România. Nu există, deci haideţi să o subvenţionăm; evident, cu banii cui?! Păi nu cu banii dumneavoastră, cu banii publici, cu banii oamenilor care plătesc taxe şi impozite în România, şi aceasta într-o perioadă în care avem probleme bugetare, în perioade în care deficitul bugetar a ieşit de sub control şi în care este vorba acum de naţionalizarea inclusiv a Pilonului II de pensii! Prin urmare, USR se va opune acestei risipe din bani publici. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu ALDE va susţine acest proiect. Este foarte important ca la acest moment statul român să ofere posibilitatea crescătorilor de a fi competenţi la nivel european. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La anexe dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.