18 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului (PL-x 162/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 8, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului; PL-x 162/2017, da? Comisiile? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţia socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, transmis prin adresa PL-x 162 din 20 martie 2017, înregistrat cu nr. 4c-2/406, respectiv 4c-7/390 din 20 martie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017, prin care se stabilesc unele măsuri în domeniul învăţământului, în sensul acordării unor majorări salariale, începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior şi universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un act reparatoriu, Ordonanţa de Guvern şi-a produs efectul. Noi, cei de la Partidul Mişcarea Populară, vom susţine, pentru că mulţi dintre noi am lucrat - şi încă avem catedrele rezervate - în şcoli. Dacă pentru profesori, în acest an, 2017, atât cât s-a putut - nu mult, dar destul de bine - s-au mărit salariile, pentru personalul didactic auxiliar - mă refer la laboranţi, bibliotecari, administratori - s-a procedat întocmai, acum, iată, şi personalul nedidactic - e vorba de cei din curte, cum spunem noi - poate avea salarii mai mari. Şi este foarte bine. În altă ordine de idei, domnule preşedinte, aş vrea să-mi exprim şi eu regretul pentru încetarea din viaţă a colegului nostru, Mircea Ionescu-Quintus, care a fost o figură politică proeminentă a cel puţin 50 de ani. Am lucrat cu Domnia Sa. Regret foarte mult că a hotărât, la 100 de ani, să treacă la cele veşnice. Nu pot să spun aceleaşi cuvinte deosebite faţă de alţii, care au preluat Partidul Naţional Liberal şi erau cât pe ce să-l facă praf. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru prima dată vorbim despre măriri la nişte persoane care activează în învăţământ şi adesea sunt uitate. Vorbim despre învăţământul special, vorbim de bibliotecile centrale universitare - atât de numeroşi, 52.000 de persoane vor beneficia practic de aceste măriri. Cred că este o măsură corectă, reparatorie şi extrem de importantă. Şi grupul nostru parlamentar va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Fără amendamente, Legea merge la votul final.