13 februarie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii (Pl-x 268/2013). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. Comisia? Vă rog, Comisia pentru buget.

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond asupra Propunerii legislative privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din data de 25 iunie 2013. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare anularea sau reducerea creanţelor fiscale accesorii, reprezentând dobânzi, majorări de întârziere sau penalităţi de întârziere, dacă în 3 luni, respectiv 6 luni de la data intrării în vigoare a acestor prevederi, contribuabilul stinge prin plată voluntară sau compensare obligaţiile fiscale principale. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, deoarece decizia de aplicare a unei noi amnistii fiscale ar trebui să aibă în vedere efectul negativ asupra încrederii contribuabililor bun-platnici în sistemul fiscal, cu efecte, de asemenea, negative asupra conformării voluntare: măsura introduce hazardul moral în domeniul achitării obligaţiilor fiscale, ea răsplăteşte pe rău-platnici, iar pe contribuabilii bun-platnici îi poate determina să-şi modifice comportamentul, în aşteptarea altei amnistii.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Nu vom susţine, domnule preşedinte, această iniţiativă legislativă, pentru că, aşa cum s-a arătat şi în raport, intervenim în formula unor amnistii şi nu putem fi de acord. Pe de altă parte, vor intra pe rol cât de curând şi alte iniţiative legislative, inclusiv o ordonanţă de urgenţă, care încearcă a reglementa problematica referitoare la creanţe.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, alte intervenţii? Vot final.