14 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală (PL-x 462/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Prezentaţi-vă!

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru agricultură sau... Comisia pentru agricultură, da. Domnule Munteanu, dumneavoastră sunteţi, nu?

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat prezentul proiect de lege, în şedinţa din 11 octombrie 2016. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică. Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 28 februarie 2017, şi l-au adoptat, cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Domnule preşedinte, Vă rog să-mi permiteţi să solicit o modificare. E o eroare de redactare la poziţia 17, art. II. Corect este: "prevederile art. 7 1 -7 5 ", nu 7 2 . Trebuie corelat cu partea din spate. Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Da, domnule Oros. Dezbateri generale, domnul Oros.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Membrii Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal vor vota pentru adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a produselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aşa cum a fost completat şi modificat în cadrul dezbaterilor din comisia sesizată în fond. Prezentul act normativ stabileşte cadrul legal de organizare şi desfăşurare a acestei activităţi, sub aspecte referitoare la sistemul de colectare, de transport şi eliminare a acestor subproduse, pentru a preveni şi minimiza totodată riscul afectării sănătăţii publice şi animale generat de aceste produse. Ordonanţa vine şi reglementează situaţiile şi procedurile specifice de neutralizare a deşeurilor de origine animală, precum şi autorităţile responsabile în fiecare din cazuri. Ordonanţa a fost adoptată astfel încât să evite deschiderea acţiunii de infringement împotriva României, cu repercusiuni asupra producătorilor români, care vor fi penalizaţi prin interzicerea accesului la piaţa europeană. Drept pentru care membrii Partidului Naţional Liberal vor vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Eu vreau să fac apel la memoria celor care ştiu istoricul acestei activităţi, din 2005, cel puţin, până în prezent. După cum ştiţi, în 2005, această activitate a fost preluată de Agenţia Domeniilor Statului, care a organizat 8 licitaţii la nivel naţional, pe cele 8 regiuni de dezvoltare şi care, dat fiind faptul că eram în perioada de preaderare şi pe urmă până în 2009, 31 decembrie, în baza contractelor încheiate şi a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat, această activitate s-a desfăşurat aşa cum s-a desfăşurat, cu tot scandalul care a existat în acea perioadă. Începând cu 1 ianuarie 2010, nemaiavând posibilitatea ca statul român să subvenţioneze această activitate, s-a intrat în colaps. Şi atât de gravă era problema, încât Uniunea Europeană ne-a avertizat cu procedura de infringement. Guvernul Cioloş emite ordonanţa supusă astăzi dezbaterii şi aprobării noastre şi găseşte sau identifică, ca soluţie, includerea sau pasarea responsabilităţii, sau preluarea responsabilităţii, în rezolvarea acestei situaţii, de consiliile judeţene. Dar... dar... şi este foarte important, asigurând sursa de finanţare tot de la bugetul de stat. Ei, eu aici, sincer să fiu, am multe semne de întrebare. Că în momentul de faţă, consiliile judeţene, consiliile locale - pentru că practic aceasta este veriga - consiliul local, consiliul judeţean - care trebuie să contracteze lucrarea, trebuie să aibă sursa de finanţare în buget, şi că în momentul de faţă consiliile judeţene au încheiate, domnule secretar de stat, în baza ordonanţei, contracte care să ducă sau să transpună în practică Ordonanţa privind neutralizarea deşeurilor. Şi atrag atenţia Guvernului, aşa cum am spus, că e o chestiune care ţine de infringement. Deci numai simpla responsabilizare a consiliilor judeţene în această foarte importantă acţiune nu rezolvă problema. Este iar o chestiune de asigurare a finanţării. Şi e una dintre obligaţiile Guvernului actual să asigure această finanţare. Aceasta nu înseamnă că Partidul Naţional Liberal nu va susţine proiectul de ordonanţă, aşa cum este.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule Tinel. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem... cu amendamente admise, legea merge la votul final.