28 februarie 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României , a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (PL-x 242/2008/2009). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Reexaminări 35. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Comisia juridică?

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia a fost sesizată cu acest raport de reexaminare a acestui proiect de lege. Consiliul Legislativ şi Consiliul Suprem al Magistraturii au avizat favorabil Proiectul de Lege care are ca obiect de reglementare abrogarea alineatelor (5) - (10 7 ) ale art. 33 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La 18 iunie 2008, membrii comisiei au examinat această iniţiativă legislativă. În urma examinării şi a opiniilor exprimate la acea dată, cu unanimitate de voturi, a fost supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, acest proiect de lege. Şi Senatul a adoptat acest proiect de lege, cu modificări şi completări la forma iniţială. Preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei. Obiectul cererii de reexaminare În cererea de reexaminare, Preşedintele României supune atenţiei următoarele aspecte: - actul normativ trimis spre promulgare aprobă ordonanţa de urgenţă prin care a fost eliminată posibilitatea admiterii în magistratură fără concurs, pe baza unui interviu, şi, totodată, reintroduce posibilitatea ca persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile să fie numite fără concurs în funcţia de judecător sau procuror; - în condiţiile în care la adoptarea ordonanţei de urgenţă s-a avut în vedere faptul că modalităţile de acces în magistratură trebuie să asigure o selecţie riguroasă a viitorilor magistraţi, o lege cu un asemenea conţinut apare ca nejustificată. Iniţiativa legislativă, în forma sa iniţială, avea ca obiect de reglementare abrogarea alin. (5) - (10 7 ) ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia juridică a aprobat cererea de reexaminare şi a hotărât, în unanimitate de voturi, să propună astăzi, plenului Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Guvern, fără modificări sau completări.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale din partea grupurilor? Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal a avut o poziţie constantă, referitor la această reglementare, în sensul în care a susţinut de fiecare dată aprobarea ordonanţei de urgenţă, în forma în care ea a fost adoptată. Ne-am opus introducerii amendamentelor, în Senat, la momentul la care acelea au fost realizate, acele amendamente. Şi de aceea considerăm justificată cererea de reexaminare, formulată de Preşedintele României. Ca atare, susţinem această cerere de reexaminare, prin faptul că se revine la forma iniţială a ordonanţei de urgenţă, fapt pentru care Partidul Naţional Liberal va vota pentru cererea de reexaminare, a preşedintelui României. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt.