20 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind externarea din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate (PL-x 384/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege privind externarea din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate. Domnul Vexler?

Silviu Vexler Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Potrivit tradiţiilor iudaice, înmormântarea persoanelor decedate şi, respectiv, pregătirea acestora pentru înmormântare are o importanţă cu totul deosebită, fiind în acelaşi timp şi o tradiţie foarte sensibilă. Acest proiect de lege vine să creeze cadrul legal necesar, pentru ca pacienţii evrei care au murit în spitale, fără complicaţii medico-legale, să poată fi externaţi în termen de 24 de ore, respectându-se astfel o tradiţie imperativă a poporului evreu. Profit de ocazie, să mulţumesc comisiilor şi domnului doctor Buicu, pentru modul foarte eficient, şi dumneavoastră pentru sprijinul acordat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Dezbateri? Mulţumesc. La articole? A, raportul, mă scuzaţi.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a adoptat proiectul. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, al Comisiei pentru drepturile omului, punctul de vedere favorabil al Guvernului. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, doar o abţinere, să propună plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamentul din anexă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.