13 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 533/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege pentru completarea art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisiile? Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru sănătate. Comisia pentru administraţie? Comisia pentru sănătate? Vă rog. Domnul preşedinte Călin.

Ion Călin ... vicepreşedinte...

Petru Gabriel Vlase Pentru mine, sunteţi preşedinte, domnule Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, cu dezbatere pe fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Avem la această iniţiativă: Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art. 198 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu două noi litere, lit. e) şi lit. f), prin care se propune ca Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să aloce sumele necesare construirii de spitale noi, potrivit unui plan de investiţii aprobat la nivel naţional. De asemenea, se propune ca Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să aloce un buget anual de un miliard de lei, astfel încât în fiecare an să se demareze construcţia unui spital nou, în baza unei liste care va fi aprobată prin Ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru sănătate s-au întrunit în şedinţe separate şi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, cele două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, deoarece în prezent există cadrul legal pentru realizarea obiectivelor de investiţii propuse de iniţiatori, prin programe derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice . În aceste condiţii, considerăm că există bază legală pentru finanţarea construirii de noi spitale prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, drept pentru care considerăm că nu se justifică propunerea legislativă cu prevederi la această situaţie. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Poftă bună! La masă. La ora 13,00, vot final.