26 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind siguranţa în unităţile de învăţământ (Pl-x 258/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 18 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ; Pl-x 258/2015. Comisia pentru administraţie. Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au primit spre dezbatere, în fond, Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ. La întocmirea raportului, comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi, bineînţeles, avizul negativ al Guvernului. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această iniţiativă legislativă. Propunerea legislativă stabileşte cadrul legal privind siguranţa în unităţile de învăţământ, fiind propusă spre abrogare actuala reglementare, reprezentată de Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, ale cărei dispoziţii sunt preluate în mare parte în această iniţiativă. Cele două comisii sesizate în fond au dezbătut, în şedinţe separate, şi, în urma dezbaterilor, au hotărât să propună plenului, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: prevederile propunerii legislative se regăsesc în actuala formă a Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, ale cărei dispoziţii sunt preluate în mare parte, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, document aprobat prin ordin al ministrului educaţiei. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Câteva clarificări. Partidul Social Democrat, de asemenea, a votat pentru respingerea proiectului respectiv. Deşi subiectul este foarte important, dar pentru că în timp s-au făcut paşi semnificativi, în sensul conturării unui mediu securizant în şcolile noastre, în licee, luând în calcul toate formele de colaborare la nivel naţional şi regional-judeţean, prin protocoale semnate între Ministerul Educaţiei, Inspectoratul General de Poliţie, Ministerul de Interne, iar în oglindă aceste protocoale au, la nivel judeţean, formele lor de colaborare, deci instituţiile au adoptat planuri de măsuri foarte importante pentru securizarea spaţiului şcolar, atât în incinta şcolilor, cât şi în mediul din apropierea şcolilor, se adaugă şi planul comun pentru prevenirea delincvenţei juvenile, pentru că lucrurile coexistă şi, în sensul acesta, toate evoluţiile legislative făceau, ştiu eu, cumva redundante precizările din acest proiect. Pe de altă parte, subiectul siguranţei în mediul şcolar trebuie să rămână în atenţia noastră, fie că vorbim de evitarea actelor de violenţă, de monitorizarea absenţelor elevilor, de pătrunderea persoanelor străine, de fenomenele de abandon, toate se corelează şi cred că demersul educaţional, dar şi comunitar, aceste demersuri sunt foarte importante. De aceea, se află în atenţia Comisiei pentru învăţământ această problematică în continuare şi considerăm, însă, că există o legislaţie bună pentru acest moment. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Partidul Naţional Liberal va vota împotriva respingerii acestui proiect şi nu pentru că a fost iniţiat de un număr de membri ai PNL, printre care mă aflu şi eu, ci pentru că observăm în jurul nostru că fenomenul violenţei în şcoli sau în proximitatea acestora este încă destul de răspândit. Şi această lege ar fi adus împreună o mulţime de măsuri care au menirea de a reduce acest fenomen. Acest proiect prevede instituirea unor măsuri obligatorii la nivelul fiecărei şcoli, şi anume, existenţa unui plan de securitate, a mijloacelor de alertă şi împrejmuire, pentru că sunt o mulţime de unităţi şcolare în România care nu au un gard. Deci oricine poate să intre oricând, şi acest proiect prevede obligativitatea unităţilor şcolare de a realiza împrejmuirea într-un anumit interval de timp. Apoi, prevede creşterea responsabilităţii unităţilor de poliţie, în cooperare directă cu reprezentanţii şcolilor şi liceelor, existenţa unui sistem de management al vizitatorilor, astfel încât să preîntâmpinăm anumite acte de violenţă comise de persoane din afara şcolii, şi nu să luăm măsuri după ce se va întâmpla un act de violenţă, Doamne fereşte! Apoi, prevede includerea activităţilor extracurriculare în planul de securitate, pentru că noi trebuie să asigurăm securitatea elevilor tot timpul când ei se află la şcoală, în timpul orelor de curs sau după acestea, când se întâmplă alte activităţi. Şi, sigur, era vorba şi de introducerea purtării obligatorii a unui semn distinctiv, care poate să fie o insignă, o beretă, o eşarfă sau chiar şi o uniformă, dar este important, pentru că acest lucru ar duce la o siguranţă sporită, copilul ar putea să fie imediat identificat, dacă nu se află în şcoală atunci când trebuie să fie în şcoală, pe lângă faptul că ar da şi un sentiment de mândrie că aparţine unei şcoli sau alteia. Având în vedere toate aceste argumente şi având în vedere că, din păcate, toate încercările de a reformula şi de a amenda iniţiativa noastră - am fost deschişi la amendamente - nu au dus la rezultatele pe care noi le-am anticipat, totuşi vom vota împotriva respingerii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Am citit cu mare atenţie acest proiect de lege, deşi nu este la comisia mea; sunt profesor, am lucrat foarte multă vreme în şcoli. Violenţa în şcoli a căpătat dimensiuni halucinante în perioada aceasta. Ea este între elevi, între profesori şi elevi uneori, între cei care sunt în incinta şcolii şi cei din exteriorul şcolii, tineri fără ocupaţie, derbedei, cum le spunem noi, care violentează, buzunăresc elevii. Am văzut o serie de propuneri foarte bune, care n-au fost acceptate de către Comisia pentru învăţământ, comisie care a spus că are în vedere ca, în viitor şi în prezent, în şcoli să nu mai fie violenţă. Iată, noi avem la 800 de elevi un psiholog şcolar, ceea ce este foarte, foarte puţin. În toată lumea, la 400, la 300 de elevi este un psiholog şcolar. Aţi văzut fenomene care au determinat acte de suicid din partea elevilor, n-au putut fi controlate. În concluzie, violenţa în şcoli se manifestă, ea trebuie stopată, diminuată şi o putem face prin proiecte de lege bune, care să fie complementare Legii învăţământului. Se înţelege că fiecare unitate de învăţământ are regulament propriu, programe proprii, însă nu trebuie să uităm că în lume există violenţă, în România există violenţă şi în şcoli, de asemenea, violenţă. PMP-ul este împotriva respingerii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. V-aţi lămurit cu comisia? Domnule Munteanu, v-aţi lămurit cu punctul 3? V-aţi lămurit cu comisia?

Ioan Munteanu Mai durează.

Petru Gabriel Vlase Mai durează.