21 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş (Pl-x 464/2017). ( rămasă pentru votul final )

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Conform Legii educaţiei naţionale şi a prevederilor pe care le face Consiliul Legislativ, la punctul 3... Vă citesc... pentru cei care nu cunoaşteţi Legea educaţiei... "Unităţile de învăţământ de stat şi particular, preuniversitar, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare, iar în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu aprobă organizarea reţelei şcolare, prevăzute în termen de 30 de zile de la data limită impusă pentru aprobare, ministrul educaţiei naţionale emite un ordin cu privire la aprobarea reţelei şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat confesional şi particular pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză". Prin urmare, stimaţi colegi, există prevedere legislativă, astăzi, în Legea educaţiei, care precizează inechivoc, reglementează în ce fel se înfiinţează o unitate de învăţământ. Vă întreb, ce rost are pe ordinea de zi, punctul 3? Care este legalitatea acestui punct? Vă spun din start - pentru că ştiţi că aţi făcut un troc cu UDMR, ca să vă treacă Legea bugetului şi modificările pe Legile justiţiei - Partidul Mişcarea Populară va ataca la Curtea Constituţională, negreşit, un asemenea proiect legislativ...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Emil-Marius Paşcan ...care poate deveni lege...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Emil-Marius Paşcan ... dar nu vă jucaţi cu liniştea românilor din Ardeal şi nici cu cea a mureşenilor...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Emil-Marius Paşcan ...luaţi-i acasă pe... (I se închide microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Am strigat de trei ori la dumneavoastră, să mă ascultaţi puţin. (Vociferări.)

Emil-Marius Paşcan Vă bateţi joc de românii din Ardeal!

Petru Gabriel Vlase Bine, domnule Paşcan. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am solicitat pe procedură să intervin, pentru că la prima intervenţie mi s-a spus că nu există raport. După ce m-am aşezat în bancă, am înţeles că există raport. Vreau să atrag atenţia asupra unui aspect de procedură foarte serios. Conform Hotărârii Biroului permanent, Comisia pentru educaţie s-a întrunit statutar pentru a dezbate acest proiect de lege. Opoziţia din comisie a făcut ceea ce trebuie să facă şi a dus timpul de dezbatere după ora 12,30, profitând de lipsa sau, mă rog, de faptul că alţii erau preocupaţi cu alte lucruri. Doamna preşedinte, conform Regulamentului, era obligată, la solicitarea expresă pe care am formulat-o de trei ori, să întrerupă, să suspende lucrările şedinţei, să venim în plen, să dăm votul final şi să revenim în Comisia pentru educaţie. Vă rog foarte mult, stimaţi colegi, este o chestiune de procedură. Vă rog frumos să amânăm această discuţie. Rugaţi colegii să se uite pe stenograme, pentru că se încurcă lucrurile. Aveţi majoritate, votul este de 15,16,17 la cât a fost în comisie... nu este nicio problemă. Dar respectaţi Regulamentul, stimaţi colegi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Munteanu?

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Asistăm la un precedent extrem de periculos, pentru că, pe lângă conotaţia pe care o are proiectul de lege aflat la poziţia 3, cu privire la înfiinţarea Liceului de la Târgu-Mureş - şi aici vreau să înţeleagă colegii de la USR o chestiune extrem de importantă, nu ne jucăm cu reguli ce ţin de esenţa statului de drept. Avem pe rol un proces. Inspectorul general este cercetat pentru abuz în serviciu, tocmai pentru că a încălcat legea. Nu putem noi, aici, în Parlament, să dăm o lege pentru o singură instituţie în această ţară. Deci cred că ar trebui să fim destul de lucizi şi vă cer, domnule preşedinte, să mai supuneţi o dată votului, reîntoarcerea la comisie a acestui proiect de lege. Nu are sens, în prag de sărbători, să creăm tensiune inutilă în ţară. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Plenul a decis deja. Nu mai pot, încă o dată. (Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu solicită să ia cuvântul.) Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Domnule preşedinte, Sunt secretarul Comisiei pentru învăţământ şi vreau să arăt, oricui este interesat, emailul de convocare a acestei şedinţe a Comisiei pentru învăţământ, care reţine şi ora la care s-a întâmplat acest lucru. Ieri la ora 7,57 de dimineaţă, adică cu trei minute înainte de ora 8 dimineaţa, a fost convocată Comisia pentru învăţământ, pentru ora 11,30. I s-a dat proiectul ordinii de zi. Potrivit Regulamentului, după cum bine ştiţi, trebuie convocată cu 24 de ore înainte. Nu am înţeles şi nu înţeleg în continuare de ce a fost nevoie de această şedinţă intempestivă. Ar trebui să avem o explicaţie şi din partea preşedintelui Comisiei pentru învăţământ, doamna Gavrilă, pe care o invit la microfon, pentru că o văd în sală, pentru că ar trebui să ne dea o explicaţie. Care este urgenţa acestui proiect, pentru că, sincer să fiu, nu am înţeles niciunul dintre noi, inclusiv colegi de-ai Domniei Sale cu care am dialogat în timpul şedinţei. Prin urmare, avem de-a face cu o şedinţă convocată împotriva cutumelor fixate şi regulilor fixate de Regulamentul Camerei Deputaţilor, pe de o parte. Pe de altă parte, avem o şedinţă care s-a desfăşurat în paralel cu o şedinţă de plen, ceea ce iarăşi încalcă Regulamentul Camerei Deputaţilor. Avem o şedinţă în care punctele de vedere exprimate de instituţii abilitate să spună ceea ce cred despre acest proiect de lege au venit către membrii comisiei, unele dintre ele cu doar câteva zeci de minute înainte, poate chiar minute, înainte de discuţia propriu-zisă din comisie. Mă refer chiar la punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, care este, apropo, unul negativ, în legătură cu acest proiect de lege. Prin urmare, nu există nimic din ceea ce s-a întâmplat ieri care să fie conform cu felul în care se desfăşoară o şedinţă de comisie parlamentară şi felul în care trebuie să se poarte discuţiile într-o astfel de şedinţă a comisiei parlamentare. Vă rog să analizaţi cu maximă atenţie o astfel de situaţie, pentru că ea creează nu neapărat un precedent, pentru că s-au mai întâmplat lucruri de genul acesta în Camera Deputaţilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să susţinem că în momentul de faţă ne aflăm într-o situaţie în care lucrurile sunt în regulă. Nu, nu este în regulă ce s-a întâmplat. Prin urmare, dincolo de aspectele care ţin de regulament - este vorba de modul cum s-a desfăşurat şedinţa acestei comisii - fie se reia, chemaţi plenul să decidă într-o zi în care lucrurile se desfăşoară absolut normal... nu este nimic intempestiv, nu arde nimic, nu avem un proiect în regim de urgenţă în acest moment. Vă rog să vă gândiţi - în special mă adresez prezidiului, în acest moment -, pentru că sunteţi responsabili pentru a asigura cadrul legal, firesc, potrivit normelor prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor, în legătură cu dezbaterea, cu votarea unui proiect de lege. Vă rog să luaţi în calcul toate aceste lucruri. Este poate a 5-a, a 6-a voce a mea, care vă spune că nu este în regulă ceea ce s-a întâmplat în Comisia pentru învăţământ.

Petru Gabriel Vlase Da.

Robert-Nicolae Turcescu Prin urmare, spuneţi că s-a dat un vot. Dincolo de votul acesta, vă rog să analizaţi, domnule preşedinte de şedinţă, faptul că nu sunt întrunite aspectele legale pentru a dezbate şi a vota un astfel de proiect.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat. Mi-aţi spus de 5 ori. Înţeleg. Plenul este suveran, s-au luat decizii, s-au făcut propuneri. Mai mult de atât nu pot face. Vă mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile pe acest subiect. Când va veni raportul, discutăm. (Vociferări.) (Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Domnule Moldovan, a fost liderul dumneavoastră, viceliderul, doi vicelideri... Păi, nu puteţi fi toţi de la un grup cu proceduri... Voci din sală : E membru al comisiei!

Petru Gabriel Vlase Membrul comisiei nu are dreptul la procedură în plen! Vă rog să mergeţi în bancă. Continuăm cu Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor... (Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan insistă să ia cuvântul pe procedură.) Domnule deputat, au vorbit trei lideri de la grupul dumneavoastră pe proceduri. (Vociferări.) Dumneavoastră... Nu! Pe ce?

Sorin-Dan Moldovan Pe procedură!

Petru Gabriel Vlase Invocaţi-mi procedura! Procedura! Invocaţi-mi procedura! Păi, vă rog! Invocaţi-mi articolul procedural acum, la momentul acesta! (Vociferări.) Care spune ce? Spuneţi-mi dumneavoastră, că nu trebuie să citesc eu!

Sorin-Dan Moldovan Art. 151...

Petru Gabriel Vlase Articolul 151 alin. (3) vorbeşte despre cu totul altceva! Spuneţi ce aveţi de spus!

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru o corectă informare - şi exact pe procedură vreau să intervin -, vreau să vă informez că punctul de vedere al Consiliului Economic şi Social, al Ministerului Justiţiei şi al altor instituţii care şi-au dat punct de vedere pe acest proiect legislativ au dată de intrare în 5 decembrie 2017. De exemplu, Consiliul Legislativ - 29 noiembrie 2017; Ministerul Justiţiei - 5 decembrie 2017, iar noi... Domnul deputat Turcescu a greşit când a zis că: "cu câteva zeci de minute înainte". La 11,28 am primit pe email - membrii comisiei - aceste puncte de vedere. De ce? Pentru că erau negative, evident. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Bine. Mulţumesc. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Procedură.

Petru Gabriel Vlase Avem raportul la pct. 3. 3. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. Comisia?

Camelia Gavrilă Raport asupra Propunerii legislative pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş; Pl-x 464/2017. În baza prevederilor art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic şi Social, punctul de vedere favorabil al Ministerului Educaţiei Naţionale, punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, punctul de vedere al Secretariatului de Stat pentru Culte, punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş, ca unitate de învăţământ preuniversitar, cu predare în limba maghiară, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în localitatea Târgu Mureş, prin divizarea parţială a Liceului "Bolyai Farkas" din Târgu Mureş. Liceul dobândeşte şi păstrează personalitatea juridică, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Liceul cuprinde clase de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, filiera teoretică fiind organizată pe profilurile umanist şi real, iar filiera vocaţională pe profilul teologic, specializarea cultul romano-catolic. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au fost prezenţi, în final, la momentul votului, un număr de 19 deputaţi, deşi pe parcursul şedinţei au existat 25 de membri ai comisiei prezenţi. A participat, din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, secretarul de stat, domnul profesor universitar Petru Andea. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Propunerea legislativă a fost inclusă pe ordinea de zi a plenului, sub rezerva primirii raportului, începând cu şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de 27 şi 29 noiembrie 2017, apoi 4 şi 6 decembrie 2017, 11 decembrie 2017, 13 decembrie 2017 şi, de asemenea, în perioada aceasta, 19 - 22 decembrie 2017. Propunerea legislativă constituie, în opinia unor membri ai comisiei, o succesiune de acte normative corelate cu prevederile PL-x 181/2017, referitoare la art. 45 alin. (2 1 ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care se creează contextul legal şi posibil pentru demersul propus de iniţiatori. Raportul comisiei a fost înaintat Biroului permanent pentru a fi dezbătut de plenul Camerei Deputaţilor, sub rezerva corelării cu demersul legislativ din PL-x 181/2017. În urma dezbaterii, în şedinţele din 28 noiembrie, 5 şi 20 decembrie 2017, comisia a propus, în final, pe 20 decembrie 2017, cu 18 voturi pentru şi o abţinere, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise, din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Din sală, înaintea votului, s-au retras reprezentanţii Grupurilor parlamentare ale PNL - 5 membri şi PMP - un membru. Am încheiat prezentarea raportului. Aş vrea să fac, dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, câteva precizări şi răspunsuri la ceea ce s-a spus în prima parte. E vorba de solicitarea pentru organizarea Comisiei pentru învăţământ, care a fost trimisă cu o zi înainte la Biroul permanent. Deci în momentul în care a fost organizat Biroul permanent, trebuia să fie corelat cu derularea şedinţei. Solicitarea deci a fost trimisă, a fost avizată, în final, cu o zi înainte. Emailul trimis... SMS-ul... deci s-a făcut trimitere doar la emailurile trimise, cu câteva documente suplimentare, SMS-ul a fost trimis pentru convocarea şedinţei cu o zi înainte, în jurul orei 18,00, 19,00. Urgenţa, din punctul nostru de vedere, este dată doar de faptul că în această perioadă se realizează reţelele şcolare, se avizează în Consiliul local şi, evident, cu aprobarea inspectoratelor şcolare, deci este o procedură, un calendar în pregătirea anului şcolar următor. În cele din urmă, dincolo de aspectul controversat şi polemic al situaţiei, vorbim de înfiinţarea unei şcoli, de dreptul la expresie lingvistică, confesională, culturală a unor minorităţi. E ceea ce reproşăm când vorbim de Ucraina, dar încercăm aici să judecăm cu dublă măsură, într-adevăr, pe un context delicat. Cred că înţelepciunea trebuie să predomine şi analiza contextuală. De asemenea, vreau să precizez că au fost trei dezbateri, că în şedinţa de ieri a fost perturbat votul care începuse cu mult înainte de ora când trebuia să înceapă plenul - avem filmările, am solicitat de la începutul şedinţei filmare şi înregistrare exactă -, pentru că, spre deosebire de doamna Turcan şi de domnul Turcescu, persoane polemice şi care ştiu să susţină, dar cu eleganţă, dezbaterile, am avut înlocuitori care au avut agresivitate, şi verbală, şi de atitudine, şi care au încercat să perturbe lucrările comisiei, ceea ce, de obicei, nu se întâmplă, totuşi, într-o comisie de educaţie. A fost un context trist, dar ne gândim că, totuşi, pentru binele copiilor şi pentru interesul superior al elevului, trebuie să înţelegem şi să analizăm contextual ceea ce se propune prin prezentul raport. De asemenea, mai precizez că e doar o etapă, că vorbim de plenul care este suveran, vorbim de Senat, care este Cameră decizională, de discuţiile care vor avea loc şi în Comisia pentru educaţie de la Senat, deci este o etapă care continuă şi care mi se pare firească şi perfect corectă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul...

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Am o foarte scurtă observaţie. Domnul senator Şerban Nicolae... Desigur, după părerea noastră, nu e nicio problemă ca senatorii să vină aici; invers e problema!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, părăsiţi sala, domnule senator!

Cătălin Drulă Nu, nu, nu, n-am cerut asta! Eu spun că e normal...

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, nu-i normal!

Cătălin Drulă E anormal... Colegii noştri au fost blocaţi de bodyguarzi...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Am dat dispoziţie, gata! Părăsiţi sala, domnule senator!

Cătălin Drulă Eu n-am cerut asta!

Petru Gabriel Vlase Am cerut eu! Secretarul Comisiei pentru educaţie are o procedură. Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Aş vrea să îndreptăm - şi o spun ca să rămână în stenogramă - o greşeală care există în raportul Comisiei pentru învăţământ. Eu am corectat-o, în această dimineaţă, împreună cu domnul Szabó Ödön, de la UDMR, am atras atenţia asupra acestei chestiuni. Din păcate, din motive pe care nu aş vrea să la cataloghez în termeni foarte duri, domnul Ödön văd că la raportul final a refuzat sau a scăpat acest detaliu. Stimaţi colegi, Când se vorbeşte despre punctele de vedere, deci în paragraful doi al raportului se vorbeşte despre punctele de vedere întocmite de Consiliul Legislativ, apoi avizul negativ al Consiliului Economic şi Social, se spune punctul de vedere favorabil al Ministerului Educaţiei Naţionale. Aici introduc o paranteză şi spun că există observaţii majore în punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale, dar în raport, în forma actuală, e trecut doar punctul de vedere al Ministerului Justiţiei. Vreau să fie foarte clar. Este vorba de punctul de vedere negativ al Ministerului Justiţiei, în legătură cu acest proiect de lege. Subliniez: punctul de vedere negativ al Ministerului Justiţiei. Şi aşa trebuia să apară în raport. Am trecut cu mâna mea, în această dimineaţă, această adnotare pe ciorna raportului. Din păcate, a rămas redactarea în sarcina domnului Ödön, împreună cu secretariatul comisiei. Regret să constat că domnul Szabó Ödön nu a făcut această îndreptare...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am înţeles.

Robert-Nicolae Turcescu ...deşi este vicepreşedinte al comisiei.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Îndreptaţi. S-a omis un cuvânt. Domnul Paşcan, dezbateri generale.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În primul rând, mă adresez dumneavoastră, domnule preşedinte. Promit să mă străduiesc să nu-mi ies din fire, dar, vă rog, fiindcă am văzut că aveţi o preferinţă, sau nu ştiu de ce vă mănâncă degetul când sunt eu la microfon să-mi tăiaţi microfonul, vă rog de data aceasta, din suflet, să mă ascultaţi până la capăt.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, dacă-mi daţi voie să spun şi eu ceva?

Emil-Marius Paşcan Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Eu v-am întrerupt pentru că strigasem de trei ori la dumneavoastră şi nu mă auzeaţi, vorbeaţi în acelaşi timp cu mine. Nu v-am întrerupt să vă tai microfonul, ci doar ca să mă auziţi.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mai am ceva de spus. Vă rog frumos să fiţi cuviincios în ceea ce mă priveşte, pentru că aşa sunt şi eu cu dumneavoastră. Eu sunt doar un simplu moderator aici, care duc la îndeplinire hotărârile Birourilor permanente şi ale plenului. Restul de declaraţii politice pe care le aveţi la adresa mea poate le discutăm în privat, poate vreţi să ştiţi opinia mea privată, dar numai... fiţi cuviincios cu mine. Atât am vrut să vă spun!

Emil-Marius Paşcan Eu n-am fost nicio clipă necuviincios cu dumneavoastră, doar că sunt unele lucruri pe care le consider...

Petru Gabriel Vlase Rog colegii din sală să ridice mâna, care au auzit cum s-a comportat domnul deputat cu mine? (Câţiva domni deputaţi de la Grupul PSD ridică mâinile.)

Emil-Marius Paşcan V-am spus că sunt lucruri nenegociabile...

Petru Gabriel Vlase Continuaţi cu dezbaterea generală.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci aş vrea să vă explic pe îndelete această speţă şi să pornesc de la premisa pe care să o judecaţi singuri. Astăzi şi dintotdeauna, din 1990 încoace, în Consiliul local Târgu Mureş, UDMR deţine majoritatea consilierilor locali. Deci nu este niciun fel de problemă ca să-şi susţină înfiinţarea unei noi unităţi de învăţământ, să adopte şi să voteze prin hotărâre reţeaua şcolară, să includă Liceul Teologic Romano-Catolic... Şi să ştiţi că nu am nimic împotriva minorităţii maghiare, nu am nimic împotriva înfiinţării unui liceu confesional, dar sunt cu totul împotrivă atunci când, în mod discriminatoriu şi nedrept, şi injust, românii sunt cei care sunt discriminaţi negativ, iar maghiarilor li se creează, nu numai la Târgu Mureş, un regim discriminatoriu pozitiv şi este discriminatoriu în raport cu copiii români. Aici nu vorbim doar de cei care înţeleg contextul politic, jocurile politice, înţelegerile de orice fel, negocierile, dar nu vor înţelege niciodată trădările intereselor naţionale, nu vor înţelege de ce noi, românii de la Târgu Mureş, din judeţul Mureş, trebuie să avem un statut inferior, de ce în mod obligatoriu, nedrept şi injust trebuie să fim divizaţi în şcoli, entităţi diferite, de ce copiii români trebuie să părăsească anumite instituţii de învăţământ ca să se aşeze doar copiii maghiari, doar elevii maghiari. Şi acest lucru s-a întâmplat din '90 încoace şi vă readuc aminte celor care aţi uitat. Conflictul din martie 1990, de la Târgu Mureş, a pornit de la alungarea elevilor, a copiilor români din Liceul Teoretic de astăzi "Bolyai Farkas". Au fost daţi afară pur şi simplu. Aceasta s-a încercat şi în această situaţie, pentru că în spaţiul în care se înfiinţează astăzi Liceul Teologic Romano-Catolic - şi dumneavoastră doriţi să-l validaţi legal - funcţionează astăzi unul dintre cele mai importante şi prestigioase colegii naţionale, "Unirea", din Târgu Mureş. Funcţionează în aceleaşi spaţii. Pentru că există o convenţie între primărie, între consiliul local şi proprietarul clădirii, care este Biserica Romano-Catolică, s-a încălcat şi această convenţie. Respectiv, prin presiune politică, clasele române dintr-un corp de clădire, din corpul B, tot aşa s-a dorit, la presiune, să fie scoase din liceu, alungaţi copiii români, că nu mai încăpeau de ei ceilalţi. Şi această atmosferă noi o întreţinem astăzi pe cale legală. Asta se întâmplă, din păcate, stimaţi colegi. Şi mă adresez celor care ştiţi atitudinea - nu e vorba de maghiarul de rând, cu care ne înţelegem foarte bine, este vorba de atitudinea extremă, discriminatorie şi mereu agresivă a politicienilor maghiarimii şi, în speţă, a celor reprezentaţi în Parlament, prin UDMR. În mod continuu traumatizează copiii, creează conflictualitate, prin această atitudine de discriminare, ne pun într-o situaţie de a ne simţi inferiori. Nu mai încap de noi nici prin şcoli, nici prin alte părţi. Am şi spus, probabil cei care vor veni şi vor conduce administraţiile publice locale vor trebui să facă proiecte de infrastructură separate, trotuare pe care să meargă doar maghiarii şi trotuare pe care să meargă doar românii, fiindcă în această direcţie ne îndreptaţi. Şi nu întâmplător v-am spus să mai priviţi şi către Harghita şi Covasna şi întrebaţi-vă, acolo unde domină politicienii maghiarimii, oare de ce fug românii, oare de ce nu mai există acolo, oare de ce sunt o clasă inferioară? Ei, vedeţi, pentru că le creaţi acest cadru. Şi acum să vorbim de ceea ce se întâmplă în mod concret. Am spus-o ca senator, în mandatul anterior, în 2014 s-a înfiinţat, tot la presiune politică, acest Liceu Teologic Romano-Catolic...

Petru Gabriel Vlase Dacă-mi daţi voie să vă mai întrerup o secundă, doar să vă atenţionez respectuos că aţi ieşit din timpul alocat cu declaraţiile politice. Vă mai acord două minute pentru dezbateri generale. La subiect!

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci s-a înfiinţat, tot la presiune politică, acest Liceu Teologic Romano-Catolic; nu s-a respectat legea. De aceea el funcţionează şi astăzi, dar în mod nelegal. Şi atunci se caută legalizarea peste capul justiţiei, fiindcă există un proces penal pe rol. Atenţie! Nu este vorba, cum s-a spus, de o cercetare penală, este vorba de un proces penal pe rol, în care sunt trimişi în judecată de către DNA, inspectorul şcolar general fost, de la Târgu Mureş, susţinut şi pus în funcţie de PSD şi, de asemenea, directorul Liceului Teologic Romano-Catolic. Deci sunt trimişi în judecată pentru uzurpare de funcţie şi abuz în serviciu, legat de înfiinţarea nelegală, intempestivă şi la presiunea UDMR a acestui liceu. Şi acum, în "Legile lui Murphy", una dintre ele spune: "Când se porneşte în rezolvarea unei probleme de la o premisă greşită, şi rezultatul va fi greşit!". Acest lucru îl faceţi astăzi, pentru că în expunerea de motive, la acest proiect legislativ, se spune următorul lucru: "În prezent, 15,3% dintre elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a care au studiat în limba maghiară nu au posibilitatea să-şi continue studiile în cadrul unui liceu cu aceeaşi limbă de predare". Sunteţi dezinformaţi, stimaţi colegi, este o minciună. Vă spun datele reale, comunicate astăzi de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş. Pentru profilul teologic, la Târgu Mureş sunt şapte opţiuni pentru anul şcolar 2017-2018. Şapte opţiuni! Prin lipsa populaţiei şcolare de confesiune romano-catolică, sub 3% - atenţie, sub 3% - copiii care ar trebui să se înscrie la alte licee, cu profiluri tehnologice, de pildă, unde avem lipsa forţei de muncă, merg în această zonă fiindcă nu au alternativă. Li se oferă pe tavă. Au fost aprobate la nivel de judeţ 53 de clase de început de ciclu liceal, secţie maghiară, din care s-au realizat de fapt 49. Deci li s-au dat 53 şi au fost capabili de 49. Din propunerile planului de şcolarizare de anul trecut, din 1.464 de elevi maghiari, la nivel judeţean, la nivelul judeţului Mureş, doar 1.200 şi-au exprimat opţiunea de a continua studiile liceale. Nu există spaţiu pentru două unităţi şcolare cu populaţie şcolară de peste 1.300 de elevi la aceeaşi adresă unde se înfiinţează astăzi Liceul Teologic Romano-Catolic. Nemaivorbind de nerespectarea procedurilor legale şi de faptul că la un proiect legislativ din Senat care privea un regim preferenţial...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să concluzionaţi.

Emil-Marius Paşcan ... cu asta şi închei... care privea înfiinţarea liceelor agricole, s-a introdus un amendament, tot de către UDMR, prin care pentru minorităţi poate înfiinţa o unitate de învăţământ oricine - primarul, preşedintele consiliului judeţean, cultul religios, prin ordin de ministru sau noi, prin lege. În rest, ceilalţi români, pentru copiii români, ca să înfiinţezi o unitate de învăţământ, rămâne cum am stabilit, adică prin Legea educaţiei. Vi se pare normal? Este curat neconstituţional, stimaţi colegi. De aceea nu mă adresez celor care nu cunoaşteţi situaţia Ardealului şi presiunile şi umilinţele la care suntem supuşi noi, românii. Mă adresez parlamentarilor ardeleni, indiferent de culoarea politică. Judecaţi cu dreaptă măsură, nu trădaţi interesele celor pe care îi reprezentaţi. Nu vindeţi România, n-o scoateţi la mezat prin astfel de proiecte legislative trădătoare! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Provin dintr-o familie mixtă. Tatăl meu este român, mama mea este româncă de etnie maghiară. Am crescut... am crescut timp de 20 de ani la bunicii mei din secuime, care s-au prăpădit, Dumnezeu să-i ierte! Am învăţat la Gheorgheni, la Joseni, la Sf. Gheorghe, să trăiesc în bună înţelegere cu prietenii. Fie că erau maghiari, români, romi şi aşa mai departe. N-am avut niciun fel de probleme de înţelegere. Cunosc foarte bine situaţia din această parte a ţării. În această vară am fost la trei şcoli de vară. Şi vreau să vă spun, stimaţi colegi - pentru că nu toţi aveţi timp să ajungeţi, şi e de înţeles - că nicăieri nu există prigoană mai mare împotriva românilor decât în aceste judeţe. Biserici care stau să cadă pentru că nu primesc niciun leu finanţare de la statul român sau de la consiliile judeţene. (Rumoare.) Biserici ortodoxe, da, biserici ortodoxe. Preoţi ameninţaţi pentru că îndrăznesc să spună românilor în biserică să-şi iubească ţara. Au fost cazuri publice, admonestări publice. Oameni speriaţi să vorbească româneşte pe stradă, că sunt pârâţi şi sunt auziţi. La Corunca, nu sunt lăsaţi să-şi serbeze Ziua naţională. Stimaţi colegi, Dincolo de chestiunea patriotică pe care o simte fiecare, ştiţi ce mi-au spus românii când am mers acolo? Mi-au spus: "Domnule Roman, pe noi, românii ne-au abandonat. Aţi uitat toţi de noi. Toţi aţi făcut înţelegeri cu ei, că PSD, că PNL, că... toţi aţi făcut înţelegeri şi pe noi ne-aţi lăsat singuri aici!". Se spune din partea cealaltă că suntem naţionalişti, că suntem extremişti. Nu, stimaţi colegi, nici de la dumneavoastră, dar mai sunt şi printre dumneavoastră extremişti, care spun public - deşi au jurat pe Constituţie că vor respecta legile ţării - că 1 Decembrie e zi de doliu, că noi suntem naţionalişti. Dar ce aţi vrea, domnilor? Ce aţi vrea? Să vă lăsăm să călcaţi în picioare pe românul acela amărât din Mureş, Harghita şi Covasna? Asta vă doriţi? Dacă vă doriţi asta, niciodată! Nem! Nem, dragi colegi!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, un pic la subiect, dacă doriţi.

Florin-Claudiu Roman Da, o să intru direct în subiect. Dar am vrut ca ai noştri colegi să ştie lucrurile acestea. Şi vă rog din suflet, dacă vă faceţi timp, să treceţi măcar o dată prin Harghita şi Covasna, să vorbiţi cu românii de acolo. Pe procedură, domnule preşedinte. V-a prezentat colegul Turcescu un raport nu doar cu o eroare materială, ci şi cu minciună, cu omisiune. Deci acolo unde e aviz negativ e dat aviz de la Ministerul Justiţiei. Colegii noştri, când iau o decizie în plen, trebuie să ştie... (Voci suprapuse.)

Petru Gabriel Vlase ... domnule deputat...

Florin-Claudiu Roman ... în primul rând, avizul de la Justiţie.

Petru Gabriel Vlase Am lămurit-o.

Florin-Claudiu Roman Vă rog...

Petru Gabriel Vlase Am lămurit-o, zic.

Florin-Claudiu Roman OK. Mai e o inexactitate. Spunea doamna preşedinte că am plecat din sală. Nu, doamnă preşedinte, noi am venit la votul final. Şi dacă vă uitaţi, suntem înregistraţi cu vot final. Deci una e să pleci din sală şi alta e să vii să-şi faci treaba. Că aşa au hotărât Birourile permanente, nu am hotărât nici eu, nici dumneavoastră. Pe dumneavoastră vă înţeleg, sincer. Eu am convingerea că dumneavoastră nu sunteţi cu sufletul împăcat că aţi semnat acel raport, aşa cum am reuşit să vă cunosc.

Petru Gabriel Vlase Iar nu sunteţi la subiect...

Florin-Claudiu Roman Ba da, domnule preşedinte, sunt la subiect (Voci suprapuse.) ... pentru că discutaţi...

Petru Gabriel Vlase ... discutaţi cu doamna preşedinte, nu ţinem plenul pentru asta. (Voci suprapuse.)

Florin-Claudiu Roman Discutăm de erori materiale. Din acest motiv, vă rog frumos să supuneţi votului retrimiterea la comisie, să-şi redacteze în mod corespunzător acel raport pe care l-au dat, repet, după ce a fost convocată şedinţa de vot final. Dar măcar să avem un raport care să reflecte realitatea, cu documentele înscrise la secretariatul comisiei. Egy, két, három, négy, öt, hat, hét, nyolc...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Florin-Claudiu Roman ... kilenc, tíz. Dragii mei, sunt 10 zile în care vă voi spune nişte lucruri pe care le-am trăit la dumneavoastră. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Plenul s-a decis asupra retrimiterii. A fost o eroare prin omiterea unui singur cuvânt. Avizul Ministerului Justiţiei era anexat, deci cine voia putea să vadă dacă e pozitiv sau negativ. Dezbateri generale, în continuare. Doamna Cosma, vă rog.

Lavinia-Corina Cosma Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că timpul este foarte scurt şi sunt foarte multe lucruri de spus, voi citi un mesaj din partea Grupului USR. Sunt convinsă că sunt mulţi parlamentari în sală care nu ştiu exact despre ce este vorba în această situaţie. Şi eu sunt de la Târgu Mureş şi pot să vă spun în două rânduri despre ce este vorba. Au fost atât de multe manipulări în spaţiul public, încât ce a reţinut lumea din faţa televizorului este faptul că la Târgu Mureş sunt nişte copii care vor să meargă la şcoală şi sunt unii răi care nu-i lasă. Din păcate, acum câţiva ani de zile, a fost un troc politic între UDMR şi partidele locale. De fapt, între români şi maghiari. De 27 de ani încoace, aşa s-au făcut toate trocurile - la nivel local şi la nivel naţional. De 27 de ani, la Târgu Mureş, politicieni români şi maghiari speculează etnic orice tip de alegeri. Atât UDMR, cât şi majoritatea partidelor româneşti au avut un discurs naţionalist, pe alocuri chiar extremist. Cred că în 2017 trebuie să avem un discurs echilibrat şi să punem pe primul loc copiii comunităţii noastre, indiferent că sunt români, maghiari sau romi şi aşa mai departe. De 27 de ani vorbim şi manipulăm, din păcate. Am votat ieri în Comisia pentru învăţământ pentru înfiinţarea acestui liceu la Târgu Mureş. După cum se ştie, cum spuneam mai devreme, este o situaţie veche şi aparent complexă şi complicată. Spun "aparent", pentru că aşa s-a transmis mesajul, aşa s-a manipulat. În fapt, vorbim despre nişte oameni de la UDMR care vor să iasă în piaţa publică să spună: "Am învins, am reuşit să-i convingem pe toţi să rezolvăm această problemă!". Când de fapt este o problemă locală şi ar fi trebuit rezolvată local, într-un mod cinstit şi corect, în folosul elevilor, în primul rând. Nu avem nicio legătură cu înţelegerea, dacă există vreuna, între UDMR, PSD şi ALDE, ci pur şi simplu ne interesează ca aceşti copii să beneficieze de educaţia pe care o merită şi pe care şi-o doresc. Potrivit legii, aceşti copii au dreptul la învăţământ confesional. Faptul că această situaţie de la Târgu Mureş este nerezolvată de atâta timp ne arată incapacitatea tuturor politicienilor, de 27 de ani încoace, de a pune mai presus de jocul politic interesul acestor copii. Ceea ce se întâmplă azi este exemplul perfect de creare de tensiuni. S-a vorbit aici mai devreme că se creează tensiuni. Nu, dragi colegi, tensiunile sunt create şi date apoi la televizor şi percepute de către cei din faţa televizorului ca şi cum iar se întâmplă ceva la Târgu Mureş. Nu, la Târgu Mureş nu se întâmplă nimic deosebit. Sunt nişte copii care vor să înveţe. Vrem să rezolvăm, noi, cei de la USR, această situaţie pe care unii dintre dumneavoastră, la al nu ştiu câtelea mandat aici, în sală, l-aţi creat. Ne interesează, de asemenea, soarta elevilor de la Colegiul Naţional "Unirea". La acea adresă există două şcoli. Există acest liceu şi există Liceul Naţional "Unirea", fapt pentru care ieri, în Comisia pentru învăţământ, am formulat un amendament, astfel încât, la acea adresă - Târgu Mureş, Mihai Viteazul nr. 15, să se menţioneze în mod clar "Corpul B", adică corpul în care acest liceu îşi va desfăşura activitatea. În acest fel nu vor exista nici neclarităţi, nici discuţii, şi nici negocieri sau un eventual şantaj după ce se termină toată această poveste. Totodată, considerăm că soluţia pentru elevii de la Colegiul Naţional "Unirea", cât şi pentru orice alt copil care vrea să înveţe în ţara asta, şi în special în Târgu Mureş, este construcţia unui campus şcolar nou. Să ne luptăm pentru spaţii vechi, pe punctul de a se dărâma peste copii, în loc să ne gândim şi să lucrăm pentru ca aceştia să înveţe în clădiri noi, cu dotări moderne, adică să aibă parte de un învăţământ demn de secolul XXI este o altă dovadă de dezinteres faţă de generaţiile viitoare. Votăm azi pentru nişte copii care vor să meargă la şcoală, în loc să discutăm şi să avem strategii despre cum să-i aducem pe toţi copiii la şcoală, indiferent de etnie sau religie - români, maghiari, romi. Vorbim, stăm şi discutăm despre cum am putea să-i împiedicăm pe unii să aibă acces la un sistem bun de educaţie. Nu votăm azi ca maghiarii să plece cu Ardealul în spate şi nici nu votăm azi ca la Târgu Mureş să nu poţi să cumperi pâine în limba română, cum adesea vedem aceste manipulări la televizor. Votăm azi în favoarea unor copii. Acest lucru nu ne face nici trădători de ţară, ci ne face doar nişte oameni responsabili de ceea ce se întâmplă în ţară, indiferent că vorbim de români, maghiari sau romi. Mesajul nostru, transmis astăzi, vreau să se audă tare, clar şi răspicat. Votăm "pentru" mai presus de jocuri politice şi manipulări etnice. Am militat şi milităm pentru multilingvism, multiculturalitate într-un stat naţional. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem parte de o dezbatere în care, din păcate, în multe momente ale sale, nu au fost spuse multe lucruri adevărate. Nu este adevărat ceea ce vi s-a spus de la acest microfon, că noi, la Târgu Mureş, avem majoritate în Consiliul Local şi am fi putut rezolva la nivel local această problemă. S-a afirmat acest lucru de la microfonul acesta, dar nu este adevărat. Şi o ştiu şi toţi cei care sunt din Târgu Mureş şi toţi cei care sunt de bună-credinţă în acest context. Nu este adevărat nici faptul că în aceeaşi curte nu pot funcţiona, pentru că există un singur imobil. Doamna colegă a spus foarte corect, anterior - doamna Cosma - că în acea curte există două corpuri de clădire - şi am acceptat propunerea dumneaei, în comisie, ca să se facă diferenţierea foarte clar. Există un Corp B, corpul mic din cele două, în care va funcţiona acest liceu, şi unde a şi funcţionat trei ani de zile, şi a fost desfiinţat începând cu anul şcolar 2017-2018 şi, bineînţeles, în Corpul A funcţionează "Unirea", aşa cum a spus foarte bine colega mea. Nu este adevărat nici ceea ce s-a spus, că şcoala astăzi funcţionează, dar nelegal. Şcoala nu funcţionează. Copiii, toţi copiii care au mers la această şcoală astăzi sunt sub Liceul "Bolyai...", toţi copiii au fost trecuţi începând din acest an şcolar în Liceul "Bolyai Farkas". Deci vi s-au spus..., nu doar acestea, v-am spus doar câteva elemente care foarte patetic, foarte actoricesc, lucruri neadevărate v-au fost prezentate. Nu este adevărat nici faptul că doar şapte copii au vrut să se înscrie la această şcoală. Nu au avut opţiunea, întrucât Inspectoratul Şcolar, având în vedere deciziile respective, nu a lansat-o. Au fost doar şapte cei care, în pofida interzicerii şi nepromovării liceului, au mers personal şi au depus, cu toate că nu era în structura reţelei şcolare această şcoală pentru anul şcolar 2017-2018, au mers personal şi au depus cererile. Sunt circa 500 de copii în această instituţie. Avem tot interesul ca în România, aşa cum am realizat în ultimii 27 de ani un dialog corect, cinstit, cu toate forţele politice din Parlamentul României, să avem posibilitatea să rezolvăm problema unor comunităţi cărora, în art. 6 din Constituţia României li se prevede aşa: "Statul recunoaşte..." - şi ţinem la aceste lucruri - "Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase". Eu cred că este foarte important să fim calmi în momentul în care unii încearcă să ne învrăjbească pe unii împotriva altora. Aceste chestiuni despre care s-a spus - o altă intervenţie mincinoasă, că la Corunca, de exemplu, nu s-ar fi realizat o serbare. Chiar mai mult, primarul din Corunca, cu toţi consilierii locali, de 1 Decembrie, au fost toţi prezenţi la manifestare. Şi consilierii români au votat şi un buget pentru această manifestare. Anul acesta - vi s-au spus şi în acest context de la acest microfon nişte minciuni - judeţul Harghita are un program special pentru susţinerea şi consolidarea bisericilor ortodoxe. Deci lucruri absolut neadevărate cu care unii încearcă să se spună, şi să intervină, şi să creeze un conflict, şi să destabilizeze această înţelegere, atât în cadrul comisiei, care a avut o susţinere largă - şi trebuie să mulţumesc atât Grupului minorităţilor din Parlament, cât şi PSD, cât şi celor din ALDE, cât şi celor din USR, care au susţinut şi nu au dorit să facă circ. Ieri, în comisia noastră, spre deosebire de toate celelalte dăţi, au venit nu specialişti în învăţământ ca să dezbată problema aceasta, ci au fost scoşi reprezentanţii a două partide, şi-au scos reprezentanţii din această comisie, şi au trimis oameni care au venit să facă doar scandal în comisie. Stimaţi colegi, eu cred că interesul nostru, al tuturor, este ca să rezolvăm această problemă care, din păcate, la nivel local nu a putut să fie soluţionată - dreptul copilului, şi dreptul la învăţătură, şi dreptul de a avea o şcoală confesională în limba maternă sunt garantate de Constituţie. Şi vă rog...

Petru Gabriel Vlase Vă rog...

Ödön Szabó ... în buna tradiţie în care am reuşit să convieţuim, să sprijinim împreună acest lucru. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ. Stimaţi colegi care v-aţi înscris ulterior la cuvânt, au vorbit cei de la grupuri. Nu acord niciun drept la replică, pentru că nu e cazul.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Eu am o chestiune de ordin personal, asta e procedura la care vreau să mă refer. Nu aş fi vrut să iau cuvântul, oricum nu mă refer la fondul problemei, dar am avut parte aici de o intervenţie a unei doamne colege care, după părerea mea, a avut referiri ireverenţioase la - ca să citez - parlamentarii care au nu ştiu câte mandate şi care au generat nu ştiu ce situaţii şi care au făcut nu ştiu ce lucruri. Deci este absolut inadmisibil să venim aici şi să facem asemenea afirmaţii şi asemenea generalizări. Nefiind la primul mandat, ci fiind "la al nu ştiu câtelea" - ca să citez -, vreau să vă garantez că n-am făcut nimic de genul invocat de colega respectivă. N-am generat nicio situaţie la Târgu Mureş sau oriunde altundeva în ţară. Om fi având nu ştiu câte păcate, cei "la al nu ştiu câtelea mandat", dar vreau să vă informez, stimată doamnă colegă, că tot noi, aceştia, "la al nu ştiu câtelea mandat", am muncit la preluarea acquis-ului comunitar în legislaţia românească, am votat în unanimitate intrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană, am votat Tratatul de la Lisabona - lucruri pe care eu le consider excepţionale pentru garantarea viitorului acestei ţări. Şi vreau să vă mai spun ceva, stimată doamnă deputat. Faptul că sunteţi la primul mandat nu vă transformă nici în Jeanne d’Arc şi nici în depozitarul adevărului absolut. Vreau să ştiţi că atât Parlamentul European, cât şi Parlamentele statelor occidentale funcţionează cum funcţionează, adică foarte bine, tocmai pentru că există tradiţie parlamentară, că există parlamentari cu experienţă, "la al nu ştiu câtelea mandat", care în mod onest şi cinstit îşi fac datoria faţă de ţară şi de cei pe care îi reprezintă. Dacă nu ne vom opri din acest gen de discurs, în care ne vom ataca unii pe alţii, ne vom jigni unii pe alţii, în loc să ne vedem de treaba fiecăruia, nu avem de pierdut decât noi toţi, întregul Parlament. Să vii la microfonul Camerei, să te referi la alţii înseamnă că n-ai înţeles un lucru fundamental, pe care înţelepciunea populară ni-l transmite, şi anume, nu te preocupa de paiul din ochiul celuilalt fără să vezi bârna din al tău. Aşa că vă rog foarte mult, nu mai veniţi la microfon, nu mai faceţi generalizări nepotrivite şi nu mai jigniţi alţi colegi din plenul Parlamentului României. Vă mulţumesc frumos. (Aplauze.) (Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vreau să vă informez, pentru că este a treia solicitare, am avut solicitare şi de la domnul Márton Árpád, şi acum am avut o discuţie cu domnul Roman Florin. Vă informez, stimaţi colegi, fără nicio supărare, dacă ne abatem de la subiect şi stăm în declaraţii politice, în timpul dezbaterilor generale sau altceva, voi fi nevoit să închid microfonul, conform Regulamentului, fără niciun fel de discuţie. Domnul Tomac, 30 de secunde şi am sistat.

Eugen Tomac Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă spun un lucru foarte clar. Eu sunt de acord şi mi se pare un lucru firesc ca în România să existe învăţământ în limbile minoritare. Însă doamnă Gavrilă, doamnă de la USR, totul trebuie să se desfăşoare în cadrul juridic existent, respectând acordurile bilaterale. V-aţi referit la Ucraina. Dumneavoastră ştiţi că nu există nicio şcoală românească în Ungaria? Avem 28 de localităţi unde locuiesc români. (Aplauze.) Nu avem nicio şcoală cu predare... decât... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Eugen Tomac Acesta este un lucru foarte important.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Eugen Tomac 10 secunde, domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase Nu, am spus, v-am spus mai înainte. Nu sunteţi la subiect, opresc microfonul.

Eugen Tomac Deci avem obligaţia să ţinem cont de această legislaţie internaţională pe care noi ne-am asumat-o în relaţia cu statul maghiar. S-o respectăm, nu s-o măcelărim aici, în Parlament.

Petru Gabriel Vlase OK. Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. (Aplauze.) Vă rog, dacă la articole? Nu. Merge la votul final.