27 iunie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Vă rog, stimaţi colegi, să luăm loc, să facem votul de control. Vă rog să votaţi. Mai facem o dată votul de control. Vă rog să votaţi. 217 voturi. Începem. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat. Votăm raportul Comisiei de validare, cu votul majorităţii deputaţilor. Vă rog să votaţi. 221 de voturi pentru, 4 colegi care nu au votat. Raportul comisiei a fost aprobat, prin urmare mandatul de deputat al doamnei Cristina Trăilă a fost validat. Urmează ca doamna deputat să depună jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. (Aplauze.) În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputatul depune în faţa plenului Camerei, în şedinţă solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. În desfăşurarea procedurii depunerii jurământului, la apelul nominal, deputatul va rosti de la tribuna Camerei Deputaţilor, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul solemn. Va semna textul acestuia şi îl va încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei Deputaţilor. Potrivit legii, jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. Vă invit, doamnă deputat, să juraţi!

Petru Gabriel Vlase 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog să votaţi. 237 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM 253. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei COM 206. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. Domnule Solomon, v-aţi înscris la cuvânt? Nu. 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM 228. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM 250. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 7. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 166 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 261 de voturi pentru, o abţinere şi un coleg care nu votează. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 264 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. Vă rog. Domnul Drulă, explicarea votului.

Cătălin Drulă Mă bucur să văd această largă majoritate pentru această ordonanţă de simplificare şi de debirocratizare, ordonanţă menită să facă viaţa cetăţenilor mai uşoară. Mă bucur şi că a picat acel amendament şi că rămâne obligatoriu pentru instituţii să ceară cazierul judiciar direct de la poliţie. Şi stăm cu ochii pe Guvern, pe Guvernul care va veni, că deocamdată nu avem un Guvern definitiv, chiar să implementeze măsurile din această lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Vreau să-mi explic votul. Sunt singurul care nu votează. Şi este a câta oară când spun că sistemul este imperfect. Eu am votat prezent şi acum, şi anterior. Deci nu este explicabilă poziţia "nu votează". Am votat ca prezent. Nu este niciuna dintre opţiunile menţionate în soft. Dar puteţi să verificaţi!

Petru Gabriel Vlase Da. 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. Comisia pentru industrii propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei... Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Iată, suntem la finalul unei perioade destul de agitate pentru sectorul energetic românesc. Vorbim de 5 ani în care am încercat să punem în practică Planul Naţional de Investiţii care urmărea modernizarea sectorului de producere a energiei electrice în România. În urmă cu 5 ani, am scris acest plan şi azi am venit la tribuna Camerei Deputaţilor să vă mulţumesc pentru că, iată, în unanimitate, Camera Deputaţilor, Cameră decizională, a hotărât cofinanţarea cu aproximativ 185 de milioane de euro, a unor obiective, prin Mecanismul de Alocare Tranzitorie, cu titlu gratuit, a certificatelor de gaze cu efect de seră. Vă mulţumesc şi vă felicit pentru acest vot!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru buget propun adoptarea. Vă rog, vot. 224 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 29 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012. Comisia pentru apărare propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog, vot. Unanimitate. Adoptat. 14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vot. 265 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016. Comisia pentru apărare propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 256 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 217 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 48 de abţineri. Adoptat. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Comisia pentru sănătate propune adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 223 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 40 de abţineri. Adoptată. 18. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Vot, vă rog. 181 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, 33 de abţineri. Adoptat. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii... Domnul Ungureanu. Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Explicaţia votului - ne abţinem la această chestiune destul de ciudată. Conform unei statistici, între 2005-2011, un număr de 14.000 de medici români îngrijesc bolnavii din Vest. Am vorbit cu mulţi dintre ei şi îmi spuneau că în primele zile când începeau să practice medicina, vorbeau o franceză aproximativă sau o germană aproximativă şi, în ciuda acestui fapt, se înţelegeau cu pacienţii din alte ţări. Cred că ultima problemă pe care o are România este că nu se înţelege vreun pacient ungur cu un alt doctor. Problema - în Harghita, în Mureş, în Teleorman, în alte zone - este nu că românii, sau ungurii, sau ţiganii, sau alte etnii nu se înţeleg... romii - spuneţi-i cum vreţi politic - dar realitatea cruntă şi cea mai dură este că nu avem suficienţi medici. Nu pentru că nu ne înţelegem cu ei într-o anumită limbă. Cred că preocuparea noastră, a celor din Parlament, ar fi să scoatem aceste discursuri politicianiste, extremiste, de stânga, de dreapta... sus, jos... când, de fapt, realitatea cruntă este că spitalele sunt praf şi nu avem suficienţi medici.

Petru Gabriel Vlase Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Iniţiativa legislativă a venit de fapt în urma potenţialului val de emigranţi care ar fi trebuit să vină în România, din cauza prevederii legale, existente încă din 2003. Ar fi fost necesar ca acestor emigranţi să le asigurăm, practic, serviciile medicale, în limba lor. Iniţiativa vine şi spune că pentru cetăţenii străini aflaţi în România, modalitatea de comunicare este o limbă de circulaţie internaţională - asta ca să lămurim despre ce este vorba. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 213 voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 8 abţineri şi un coleg care nu votează. Adoptat. 20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vot. 261 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. Adoptată. Respingeri. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Comisia pentru buget propune respingerea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 261 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptată. Membrii Birourilor permanente - la şedinţa Birourilor permanente reunite. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,38.