19 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind adopţia în România (PL-x 514/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege privind adopţia în România - PL-x 514/2016. Comisia juridică sau Comisia pentru muncă? Doamna... Vă rog eu...

Violeta Răduţ Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, prin adresa PL-x 514/2016, din 7 noiembrie 2016, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind adopţia în România. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru legal în domeniul adopţiilor, urmând ca Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să fie abrogată. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi, două abţineri. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în condiţiile art. 75 alin. (2) Teza a III-a din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu.