20 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE JOIN (2017) 450 (PHCD 94/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru Uniunea Europeană - PHCD 94/2017. Doamnă Plumb, vă rog.

Rovana Plumb Mulţumesc. Raport privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru Uniunea Europeană JOIN 450. Comisia pentru afaceri europene a recomandat studierea atacurilor cibernetice majore de până acum, ca punct de pornire la adoptarea unei conduite preventive. De asemenea, a mai recomandat ca investiţiile în cercetare şi dezvoltare de capabilităţi, în domeniul securităţii cibernetice, să dispună de protecţie împotriva scurgerii de informaţii, asigurând protecţia datelor cu caracter personal ale consumatorilor. În egală măsură, Comisia pentru afaceri europene atrage atenţia asupra necesităţii respectării, în toate aceste procese, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a procedeelor democratice, cu precădere în ceea ce priveşte intimitatea şi viaţa privată a consumatorilor. Opinia a fost supusă dezbaterii în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, la 15 noiembrie 2017, şi a fost adoptată în unanimitate şi supunem aprobării plenului Camerei opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat.