20 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x 27/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; în procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă? Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002, urmărindu-se revizuirea unor măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru cele două categorii de beneficiari - persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori - şi să determine un impact pozitiv asupra pieţei muncii. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 decembrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului, cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Este un proiect, prin Ordonanţa nr. 60/2016, dată de Guvernul Cioloş, dar este o orientare a tuturor parlamentarilor spre piaţa muncii, categoria destul de importantă, dar care are parte de un tratament nu atât de onorant în perioada aceasta, 16 - 25 de ani. Deci este un mesaj pro categoria aceasta de vârstă, iar Partidul Naţional Liberal, în şedinţa din 23 mai anul acesta, a dat un "da" adoptării.

Petru Gabriel Vlase Doamna Éva-Andrea Csép.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Ce zic părinţii? Am investit în copii, vrem să aibă un viitor prosper, vrem să aibă un loc de muncă sigur şi vrem ca ei să nu plece. Şi cred că de această categorie vorbim pentru modificarea acestor legi, pentru Legea uceniciei şi Legea stagiului la locul de muncă, deoarece în multe cazuri ne confruntăm cu problema a ceea ce zic angajatorii, că nu mai găsim personal calificat, nu avem nicio formă care să ne stimuleze să angajăm tineri, deci această modificare vine în întâmpinarea acestor probleme. Credem că este foarte important să alocăm sume şi să oferim tinerilor, să poată să capete cunoştinţe şi profesionale, nu doar din banca şcolilor să iasă pe piaţa muncii. UDMR va sprijini acest proiect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Este, de fapt, o transpunere a directivelor europene şi a programelor europene în acest domeniu, lucruri normale înspre care ne îndreptăm cu toţii, dar acest proiect de lege nu dă decât posibilitatea ca acestea să fie aplicate. Da, este nevoie de măsuri concrete pentru stimularea încadrării forţei de muncă, pentru a asigura mobilitatea, iar din acest punct de vedere, măcar la o parte din aceste întrebări, acest proiect de lege oferă un răspuns. Vom susţine acest demers legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi suntem ca atunci când otomanii atacau Constantinopolul, era o şedinţă şi cei din interior discutau dacă e bine să curgă apa două ore pe zi sau patru ore, în timp ce turcii cucereau cetatea. Iată, în timp ce noi discutăm aici despre ucenici, foarte bine, ţara noastră e plină de evenimente "fericite". Unul dintre ele se va derula mâine şi unii vor participa, alţii nu vor participa...

Petru Gabriel Vlase La subiect, domnule deputat!

Corneliu Bichineţ La subiect! Păi, care-i subiectul?! (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Proiectul de lege privind aprobarea...

Corneliu Bichineţ Vă spun eu care-i subiectul...

Petru Gabriel Vlase Proiectul de lege, domnule deputat!

Corneliu Bichineţ ... pentru a crea o atmosferă cât se poate de destinsă...

Petru Gabriel Vlase Nu suntem aici pentru a face atmosferă, domnule deputat!

Corneliu Bichineţ Atunci, ce să facem, dezastru?!

Petru Gabriel Vlase Nu, dezbateţi, pentru asta aţi venit la microfon, domnule...

Corneliu Bichineţ Dar dumneavoastră nu vreţi să dialogăm?! Şi eu vreau să dialogăm şi am să spun aşa: "Măi Grindene, măi Grindene, Te-a lăsat Dragnea-n colţuni, Ca la casa de nebuni! Ai grijă că-n Bucureşti, La iuţeală, o păţeşti! Colo-n vale sub răchită, Şade Firea tupilită, Devastată de ispită, Pentru că la Ghiţă-n vie, S-a deschis iar mustărie". Mulţumesc. (Aplauze şi râsete.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Stimularea ocupării forţei de muncă nu se face prin poezie, se face prin măsuri active. (Vociferări.) În plus, măsuri care lipsesc din planul de măsuri a actualului...pardon!...a viitorului - nici nu mai ştim care Guvern - sunt cele care să ofere antreprenorilor români posibilitatea de a deduce fiscal cheltuieli pe care le au cu formarea forţei de muncă şi, prin acest fel, să stimuleze ocuparea forţei de muncă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? Nu sunt intervenţii. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.