14 martie 2017 – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România (Pl-x 292/2013). ( retrimisă comisiei )

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Stimaţi colegi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei. Suntem 110 prezenţi, din totalul numărului de deputaţi. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. Programul de lucru: 10,00-12,30 - dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; 12,30-13,00 - pauză; 13,00 - vot final; la încheierea şedinţei de vot - şedinţa Biroului permanent şi a Comitetului liderilor. Vă rog. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Procedură, domnule preşedinte. Solicităm, pe primele puncte ale ordinii de zi de astăzi, aducerea în faţă a cinci proiecte de lege, pentru a fi retrimise urgent la comisii, ca în două săptămâni să se primească un alt raport. Propunerile noastre ar fi: la punctul 4, de la punctul 51, Pl-x 292/2013, la 5... De la punctul 62, Pl-x 521...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, staţi un pic!

Árpád-Francisc Márton Da?

Petru Gabriel Vlase Deci 50, da?

Árpád-Francisc Márton De la 51 la 4. Pl-x 292/2013. Pe rând, bine...

Petru Gabriel Vlase Nu înţeleg "51 la 4" ce înseamnă...

Árpád-Francisc Márton Să continui sau supuneţi votului?

Petru Gabriel Vlase Deci 51 să devină 4, da?

Árpád-Francisc Márton Da. Pl-x 292/2013. Comisia pentru administraţie...

Petru Gabriel Vlase Da. Pl-x 292/2013, da?

Árpád-Francisc Márton Da.

Petru Gabriel Vlase Propuneţi retrimiterea la comisie, da?

Árpád-Francisc Márton Da.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Haideţi să le facem pe rând... şi rămâneţi aici. Vot. Pentru retrimitere... Cât termen, domnule deputat?

Árpád-Francisc Márton Două săptămâni.

Petru Gabriel Vlase Două săptămâni. 94 pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Vă rog.