28 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 (PL-x 17/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 32. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru industrii? Domnul Iancu. Domnul preşedinte Iulian Iancu.

Iulian Iancu Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Avem în dezbatere, spre ratificare, o lege care ratifică un acord de parteneriat dintre Uniunea Europeană şi Republica Kazahstan. Proiectul de lege are ca obiect ratificarea acestui acord, care reprezintă o continuitate logică a precedentului acord, prevederile sale urmând a întări semnificativ relaţiile politice dintre Uniunea Europeană şi Republica Kazahstan, precum şi să determine o creştere a fluxurilor comerciale, precum şi cele investiţionale şi de servicii dintre părţi. În urma analizei şi a susţinerilor făcute în faţa comisiei, membrii comisiei propun plenului, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Vă rog.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Proiectul legislativ pe care-l supunem astăzi aprobării reprezintă aprobarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele membre şi Republica Kazahstan, pe de altă parte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota favorabil acest proiect legislativ, ţinând cont de investiţiile pe care Republica Kazahstan le are în România şi de posibilitatea extinderii fluxurilor comerciale şi investiţionale între cele două ţări. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.