21 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (PL-x 238/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază; în procedură de urgenţă. Comisiile? Pentru buget şi pentru industrii. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în discuţie o retrimitere a proiectului de lege menţionat. Motivul principal al retrimiterii este reexaminarea definiţiei consumatorului vulnerabil. Aş vrea să vă reamintesc, stimaţi colegi, că Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, am avut în vedere şi avizul favorabil, cu amendamente admise, al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. În urma dezbaterii proiectului de lege în reexaminare şi ţinând seama că la dezbateri punctele de vedere ale invitaţilor au susţinut amendamentele comisiilor, prin reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Asociaţiei Române a Băncilor, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, precum şi Asociaţiei de Plăţi Electronice din România, în consecinţă, membrii comisiilor vă propun, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Petru Gabriel Vlase Domnul Neagu, dezbateri.

Nicolae Neagu E bine să avem cardul, domnule... Domnul deputat mă întreba dacă e bine să avem carduri şi i-am zis că e bine să avem carduri. Poate e bine să fie şi mai multe operaţiuni pe card şi să aibă toată populaţia. Referitor la acest proiect de lege, el are ca obiect reglementarea unei Directive din 2014, 2014/92/UE. Este foarte bine că ajungem să reglementăm într-o legislaţie naţională ceea ce înseamnă pachetele de bază referitoare la comparabilitate, comisioane aferente conturilor de plăţi şi schimbarea conturilor de plăţi. O să susţinem acest proiect de lege cu amendamentele depuse la Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii, în unanimitate, Grupul Partidului Naţional Liberal.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? Nu.