18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare (PL-x 138/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare; PL-x 138/2018. În procedură de urgenţă. Comisii? Comisia pentru muncă, domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să permită menţinerea finanţării şi după data de 1 ianuarie 2018 a influenţelor financiare determinate de creşterile salariale ale personalului încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care până la data de 31.12.2017 se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la o poziţie distinctă, respectiv de la titlul 6 - "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice - transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate către unităţile sanitare pentru acoperirea creşterilor salariale". Proiectul a fost adoptat de Senat, în 19 martie 2018, face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Membrii comisiilor propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Neagu, dezbateri.

Nicolae Neagu Am înţeles că pot vorbi... câte minute? N-am timp de... n-am termen. Pentru nerelaxare, până când apar rapoartele pe Codul de procedură penală. Domnule preşedinte de şedinţă, Acest proiect de lege reglementează ceva ce a mai reglementat şi în cadrul anului trecut. Şi, în acest an, problema pe fond e alta. Când majoritatea vine să reglementeze raportul între creşterile salariale în domeniul sănătăţii, pentru că acesta este obiectul de reglementat în acest moment, şi Fondul naţional de asigurări sociale. Ca să nu mai tot intervenim în transferuri pe capitole, aşa cum prevede ordonanţa. De ce cred că este cazul? Şi cred că este cazul să ne asumăm o discuţie serioasă şi deschisă, din perspectiva filosofiei bugetar-fiscale, aşa cum o avem în acest moment reglementată printr-o sumedenie de modificări, pornind, în principiu, de la Legile salarizării. Dumneavoastră ştiţi foarte bine - discut cu majoritatea şi reprezentanţi ai Guvernului, aflaţi astăzi în această sală - că există o problemă de corelare între ceea ce trebuie să fie în cheltuiala salarială, între plăţi efective, între veniturile de plăţi pe unităţile spitaliceşti din ţară şi Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate. De ce? Pentru că ele merg din transferuri, deconcentrate fiind, sau, mai corect spus, în administrarea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene, iar restul vin din reglementări ale legislaţiei în vigoare, vizavi de efectele postcreşteri salariale. Şi atunci, cred că bine ar fi să existe o singură reglementare, încât să nu intervenim doar în a pune în echilibru, pentru efectuarea plăţilor salariale prin titlurile de transfer şi să rezolvăm această problemă o dată pentru totdeauna. Riscul mare este ca la un moment dat, şi noi am tot cerut explicaţii, până unde şi cât este volumul pe care îl putem finanţa din Fondul naţional unic de asigurări sociale, dacă el va ajunge sau nu, sau intrăm categoric în ceea ce înseamnă transferuri din cadrul bugetului de stat. Dar, venind pe tehnica legislativă, pentru a corela influenţele de creşteri salariale, bineînţeles că vom accepta acest proiect de lege. Au venit şi Codurile de procedurile penală? Rapoartele? Da. Nu, dar am zis să-l sensibilizez pe domnul ministru, poate vine cu proiectul acesta de lege, încât să nu mai tot venim cu reglementări pentru a ne pune de acord pe creşterile de influenţă salarială. Vom susţine proiectul de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Este un proiect care, pentru perioada la care a fost emis, a rezolvat parţial problema salarizării în sistemul de sănătate. Vrem să semnalăm două probleme importante. Aceea că Legea unică a salarizării sau Legea salarizării unice, cum vreţi, încă nu a rezolvat problema creşterilor salariale pentru toţi angajaţii din sistemul de sănătate. Şi nu mă refer doar la biologi, chimişti, farmacişti, kinetoterapeuţi, sunt şi cadre medii - brancardieri, asistente medicale. Dar mai e o problemă de substanţă care trebuie rezolvată printr-o nouă Lege a sănătăţii sau printr-o nouă lege. Aceea de a se corela valoarea serviciilor medicale din spitale cu salariile. Ştiţi foarte clar că plata angajaţilor din spitale se face ca urmare a contractelor pe care aceste instituţii - spitalele - le au cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Or prin creşterea salariilor nu s-a mai făcut această corelare între DRG şi valoarea serviciilor medicale şi salarii. Şi trebuie reglată cât se poate de repede această situaţie, pentru că altfel vom fi mereu cu finanţarea serviciilor de sănătate la graniţa legii sau chiar în afara legii. Şi managerii de spitale, managerii de structuri medicale vor fi expuşi mereu riscurilor pe care domnii de la Curtea de Conturi le găsesc ca nereguli în activitatea managerială. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Procedură de urgenţă, apoi domnul Neagu.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Vreau să vă anunţ că este ora 18,00 şi cred că ar trebui să sistăm lucrările. (Voci suprapuse.)

Petru Gabriel Vlase Ura!

Andrei Daniel Gheorghe Sunt deja vreo două ore de când suntem aici şi aşteptăm acest raport ca pe pâinea caldă.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Andrei Daniel Gheorghe Domnule... Şi vă mai spun o chestiune, de care văd că în actuala legislatură ţineţi cont mai puţin. La art. 69 pct. 2 se vorbeşte de minimum 5 zile la rapoartele care vizează Cameră decizională, Camera Deputaţilor. Cred că ar trebui să ne aducem aminte că în mandatul precedent nu se întâmplau lucrurile aşa, pe repede înainte. Haideţi să încheiem acum dezbaterile Camerei Deputaţilor şi să reluăm miercuri, de la pct. 2, de unde doriţi dumneavoastră, cu Codul de procedură penală şi cu tot ce mai doreşte domnul Dragnea, care văd că evită...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe ... să participe la şedinţele Camerei Deputaţilor.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am mai discutat subiectul acesta în timpul şedinţei de astăzi. Nu scrie ora 18,00 - terminarea şedinţei. Până la epuizarea pct. 3. Altceva nu ştiu ce aţi mai invocat. Domnule Tinel Gheorghe, aveţi acelaşi lucru, da? Tot o procedură?

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Şi eu vă rog să puneţi capăt acestei sarabande de analiză a unor acte normative care, după părerea mea, nu fac altceva decât prelungesc timpul, pentru a aştepta rapoartele pe Legile justiţiei. Eu cred că nu se întâmplă nimic până miercuri, când putem să dezbatem cele două legi, să începem de dimineaţă dezbaterea celor două legi, cu capul limpede, pe amendamente. Până la urmă, domnule preşedinte, nu merită postul de la SIE această umilinţă a Parlamentului României şi o înjosire a dumneavoastră, în aşa fel încât să... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, aveam pretenţii la dumneavoastră, dar văd că am avut degeaba. (Vociferări.) Sigur, pe procedură. Vă rog, domnul Seidler. Domnule Seidler...

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, E a treia oară când discutăm despre acelaşi text legislativ. Sigur, se referă la perioade diferite. Şi e a treia oară când spunem acelaşi lucru. Pe de o parte, faptul că Legea salarizării nu numai că n-a rezolvat problemele de salarizare în domeniul public, ba chiar a scăzut salariile unor angajaţi din domeniul public. Mă auziţi, doamnă Lia Olguţa Vasilescu? Legea salarizării a scăzut salariile unor categorii de personal din domeniul public. Pe de altă parte, măririle salariale, care s-au făcut şi care erau într-adevăr necesare, s-au făcut în detrimentul consumabilelor din spitale. Pentru că din acelaşi fond se plătesc salariile mărite, din acelaşi fond se plătesc şi medicamentele şi consumabilele pentru secţiile de chirurgie, de exemplu. Cu alte cuvinte, PSD cu o mână dă şi cu două mâini ia. Trebuie spus... Cu 10, vine corectura din sală. Mulţumesc. Trebuie spus că în timp ce noi milităm pentru fără penali în funcţii publice, pare că PSD militează pentru fără medicamente în spitale publice. Frumos vă şade! (Aplauze. Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mai sunt intervenţii la dezbateri? Domnule Sitterli, aţi fost 4 lideri de la PNL care aţi invocat proceduri. (Vociferări.) Mulţumesc. Deci vreau să vă informez. Un minut o să vi-l dau din bună creştere, ca să răspund unui coleg vechi, de-al meu, care bătea câmpii. Sunteţi în continuare - v-am mai avertizat o dată la plen - sunteţi în continuare deputat neafiliat. Nu aţi informat plenul, nu se ştie la Cameră, la Secretarul General, la Biroul permanent, la nimic. (Vociferări.) Ştiu, dar eu nu pot să vă dau. Nu sunteţi membru al PNL. Vă rog, vă rog. Vă rog, procedură.

Ovidiu-Ioan Sitterli Domnule preşedinte, Aţi spus că nu se prevede limită de timp. Suntem peste ora 18,00. Potrivit art. 195 - "Întrebări orale", se arată că deputaţii pot adresa întrebări orale membrilor Guvernului, de regulă, între orele 18,00 şi 20,00, în ziua de luni. La fel este şi la art. 202 alin. (2), unde se arată că deputaţii pot primi între 18,00 şi 20,00. Durata dezvoltării interpelării nu poate depăşi 3 minute. Iată că la alte articole din Regulament avem o limită de timp. Luni trebuie, de la ora 18,00 la ora 20,00, de regulă, între aceste ore, să se adreseze interpelări. Or, acum, în momentul de faţă, potrivit Regulamentului, nu s-a suprimat şi nu este voie, pentru că este imperativ...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ovidiu-Ioan Sitterli ... să se ţină aceste sesiuni de interpelări. Iar între 18,00 şi 22,00 nu s-a stabilit o altă limită de timp pentru acestea. De exemplu, 19,00-21,00 sau...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ovidiu-Ioan Sitterli ... 20,00-22,00.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, îmi daţi voie să vă spun ceva, prieteneşte? Vă rog, numai o secundă. (Vociferări.) Vă rog, eu vă las să vorbiţi, dar vă faceţi de râs. Este prevăzută, am o decizie a Biroului permanent. Eu sunt pus aici să respect deciziile Biroului permanent. În decizia Biroului permanent scrie aşa: "Ora 16,00 - până la finalizarea dezbaterilor pct. 2 şi 3". Nu o oră, nu interpelări, nu nimic. Modificarea programului se face de Biroul permanent. Vă rog, vă sfătuiesc eu, prieteneşte, să mă credeţi că nu fac rău. Da. Mulţumesc. Continuăm. În câteva minute vor fi rapoartele distribuite în sală. Eu îl am deja, dar nu am început pentru că, aşa cum v-am promis, nu încep dezbaterea până nu aveţi fiecare raportul. Durează multiplicarea, pentru că sunt multe pagini. Eu îl am de ceva timp. Mulţumesc. Continuăm.