27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 507/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; în procedură de urgenţă. Comisii? Comisia juridică? Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise, prezentate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale. Domnul Radu.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Simplificarea modului în care administraţia publică centrală comunică şi interacţionează cu cetăţeanul este o demonstraţie a faptului că încercăm să ne aliniem timpurilor în care trăim, că dorim să venim în întâmpinarea nevoilor celor care ne-au votat, să le creăm condiţii pentru o relaţie mai bună şi mai simplă cu statul. Publicarea din oficiu a formularelor, cererilor şi informaţiilor, acceptarea copiilor după actul de identitate în format electronic, introducerea posibilităţii plăţii prin POS a serviciilor furnizate contra cost şi toate celelalte prevederi ale acestei legi sunt mai mult decât necesare în această epocă a informatizării şi vitezei în care trăim. Prin adoptarea acestei legi, arătăm că suntem responsabili să ţinem pasul cu tehnologia, că putem răspunde afirmativ cererilor cetăţenilor şi că ne dorim modernizarea şi alinierea la standardele celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Totodată, acest proiect de lege prevede şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Se doreşte introducerea obligativităţii înregistrării video a probei teoretice şi audio-video a celei practice, în timpul desfăşurării examenului auto, fapt ce va conduce la o mai bună monitorizare a legalităţii modului de obţinere a permisului de conducere şi, prin extrapolare, la un trafic auto mai sigur şi la şoferi mai bine pregătiţi. În consecinţă, voi vota în favoarea acestui proiect de lege şi vă îndemn să faceţi acelaşi lucru! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Această ordonanţă de urgenţă, pe care urmează să o aprobăm astăzi, reprezintă un pas important în debirocratizarea administraţiei publice. Este un pas pe care administraţia trebuia să-l facă de multă vreme. Iată, însă, că s-a întâmplat prin Ordonanţa pe care Guvernul a adoptat-o în anul 2016. Suntem de acord, în principiu, cu legea de aprobare, cu excepţia amendamentului cuprins la nr. crt. 19 de la pagina 22 - menţionez pagina, pentru că acest număr curent cuprinde mai multe pagini - şi vă adresăm rugămintea, domnule preşedinte de şedinţă, să supuneţi la vot acel amendament admis, deoarece, în opinia noastră, cazierul trebuie să rămână ca o obligaţie a administraţiei de a-l solicita, şi nu la dispoziţia unei structuri a administraţiei sau a unei alte structuri de acest gen. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri? La articole? De la 1 la 10? Adoptate. De la 10 la 20? Vă rog.

Cătălin Drulă Mulţumesc. Stimaţi colegi, Un act normativ bine-venit, aşa cum s-a menţionat. O singură chestiune cu care sunt convins că veţi fi de acord. La nr. crt. 19 art. V - în varianta originală se prevedea obligaţia ca instituţiile publice să ceară cazierul unei persoane direct, fără să-l mai pună pe om să umble cu cazierul de la un ghişeu la altul sau de la o instituţie la alta. Într-un amendament care s-a introdus în comisie s-a înlocuit cuvântul "solicită" cu sintagma "pot solicita". Acum ştim şi noi cum funcţionează instituţiile la noi, că dacă n-au obligaţia, n-o s-o facă. Ca să nu punem oamenii pe drumuri, ei îşi dau semnătură la ghişeu şi apoi instituţia cere direct la poliţie cazierul lor, în baza acceptului dat. Vă propun să revenim la forma iniţială. Tehnic vorbind, aceasta înseamnă că supunem la vot amendamentul şi votăm contra. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Supun la vot amendamentul admis. Vă rog. 3 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 3 abţineri. (Aplauze.)

Cătălin Drulă Şi scurt, un amendament de corelare tehnico-legislativă, cum prevede Regulamentul la art. 108 alin. (3), pentru că în forma iniţială se spunea: "După alin. (4) se introduce un nou alin. (5)". E vorba de: "După alin. (6) se introduce alin. (7)", pentru că a fost o lege, între timp, care a renumerotat acolo. Deci preluăm doar numerotarea de la amendamentul respins, să rămână pe stenogramă. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.