19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (PL-x 471/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Comisii? Domnul Stănescu.

Alexandru Stănescu Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare şi vizează: acordarea de ajutoare de stat pentru investiţii în locuri de cazare în ferme de reproducţie, inclusiv pentru prima populare; se urmăreşte eficientizarea activităţii acestui sector şi implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi de sustenabilitate a fermelor, de creştere şi de exploatare a suinelor, prin îmbunătăţirea producţiei; menţinerea efectivelor de porci şi eficientizarea sectorului de creştere a porcilor, care reprezintă consumatorii principali de cereale, respectiv porumb şi orz, precum şi de oleaginoase, aceasta determinând creşterea producţiei şi valorificarea superioară a materiilor prime; nivelul ajutorului de stat, care este cuprins între 40% şi 90% din costul standard/loc cazare al investiţiei; valoarea totală a ajutorului de stat este de 360 milioane euro, care se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie; durata programului, 2017-2020. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui, dezbateri generale.

Alexandru Stănescu Numai puţin... De asemenea, mai am o precizare...

Petru Gabriel Vlase Numai puţin, domnule Năsui. Mai are o precizare. Vă rog, domnule preşedinte.

Alexandru Stănescu Să se înlocuiască sintagma "în condiţiile legii în domeniu" cu reglementare de "legislaţie în vigoare", care se regăsesc la art. 13 alin. (3) şi art. 15 alin. (4). Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Da, stimaţi colegi, de la oameni luaţi bani! Nu sunteţi generoşi cu banii dumneavoastră, sunteţi generoşi cu banii contribuabililor români care plătesc taxe şi impozite. Acum două voturi aţi fost generoşi cu 300 de milioane de euro. Acum veţi fi cu 360 de milioane de euro pentru grupurile de interese care au făcut lobby pentru această subvenţie din bugetul de stat. Aşa nu se fac afaceri, cu bani de la stat. Afaceri se fac când eşti în mediul privat, când depinzi de ofertă şi de cerere, în momentul în care trebuie să fii eficient, nu în momentul când primeşti bani gratis din banii contribuabililor. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oros.

Nechita-Adrian Oros Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest proiect de lege. Este un proiect de lege pe care crescătorii îl aşteaptă demult. Din păcate, vine prea târziu. Fiecare ţară din Uniunea Europeană are scheme de ajutor pentru susţinerea diferitelor categorii de actori, mai ales din zona agriculturii. Noi nu facem altceva decât să susţinem crescătorii de porcine şi să nu mai exportăm subvenţiile. Pentru că până acum, până la apariţia acestui proiect de lege, practic, noi exportam subvenţii. Se cumpărau purcei foarte scump, practic noi exportam subvenţiile. Speranţa mea este că acest program de 360 de milioane de euro să aibă şi eficienţă. Am înţeles că el se va derula pe o perioadă de 3 ani, şi la sfârşitul celor 3 ani să se vadă acest lucru, pentru că anul acesta, după derularea Programului pentru tomate, care a fost de 120 de milioane, din păcate, deficitul balanţei comerciale la tomate a crescut faţă de anul 2016 cu 20%. Speranţa mea este ca cei care lucrează în acest sector să fie mai eficienţi şi să scădem puţin măcar deficitul balanţei comerciale pentru carnea de porc. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş vrea să încep prin a spune că Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Şi pe mine unul mă deranjează. Nu se investeşte în infrastructură. Toată lumea spune... "Domnule, investiţi în infrastructură!" Aceasta este infrastructura agricolă, în ce se investeşte. Şi decât să investim, cum spunea şi colegul meu de la PNL, în ceea ce aduc alţii, haideţi să investim în românii noştri! De ce să nu-i susţinem pe ai noştri? Da, într-adevăr, sunt bani de la buget de stat, respectabile coleg, sunt, dar agricultura are nevoie să fie resuscitată. Agricultorii au nevoie, şi dacă cei care au făcut sau au iniţiat proiectul au venit cu o idee de a înşela sau de a frauda, treaba lor! Dar gândiţi-vă câte mii de ferme sunt ajutate, câte sute de mii de porci o să crească în România şi nu-i mai cumpărăm. Măcar ştim ce cumpărăm noi, din ţara noastră. În plus, să nu ne mai gândim la producţia aceea de grâu, de mălai sau orice vine din combinaţia de furaje. Trebuie să ne susţinem agricultura. Eu, ca zootehnist, ca bistriţean, îi susţin pe agricultorii mei. Proiectul este bun, să-l votăm! Mulţumesc. (Domnul deputat Alexandru Stănescu solicită să ia cuvântul.)

Petru Gabriel Vlase Numai un pic... Domnul Sebastyén Csaba...

Alexandru Stănescu Domnule preşedinte, Mai avem o eroare materială. Trimiterea la art. 3 lit. h) şi i) să fie înlocuită cu trimiterea doar la lit. i), întrucât lit. h) a fost eliminată. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Domnule Csaba, vă rog.

Csaba-István Sebestyén Domnule preşedinte de şedinţă, Domnilor colegi, Politica Agricolă Comună are două principii fundamentale: Să ştiţi că Politica Agricolă Comună se aplică şi în România din 2007, şi România trebuie să respecte aceste principii. Aşa că putem să nu subvenţionăm agricultura şi să facem produsele agroalimentare la un preţ foarte mare, neacceptabil. Când s-au scumpit ouăle, toată societatea a fost pornită şi nu este normal să producem la un preţ care nu poate fi acceptat de consumatori. Deficitul produselor agroalimentare este de circa două miliarde de euro. Eu cred că cele 600 de milioane de euro sunt mult mai puţine. Deci Grupul parlamentar al UDMR susţine acest proiect legislativ. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Domnul Păle. La dezbateri generale sau la...

Dănuţ Păle La amendamente respinse.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Dănuţ Păle Domnule preşedinte, Vă rog să supuneţi votului art. 18 alin. (1), amendament respins, pentru a fi admis. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase E problema voastră cum votaţi... Da, art. 18 alin. (1). Cine este pentru? Votaţi, vă rog. Mă scuzaţi... 120 de voturi pentru, 13 abţineri, un coleg care nu optează. Amendamentul a fost admis. Alte intervenţii? Vot final.

Petru Gabriel Vlase Revenim la PL-x 471? Da. Întrucât am votat, acum a constatat comisia că am admis un amendament respins şi aveam un amendament admis care trebuia eliminat. Vă rog.

Alexandru Stănescu Da, domnule preşedinte. La PL-x 471 am făcut o dublă reglementare prin acel amendament şi propun respingerea art. 16 - Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea 2017-2020. Prin amendament, activitatea este 2018-2020, pentru că 2017 oricum este închis. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vot. Este eliminarea amendamentului admis, care avea dublă reglementare, după admiterea respinsă... (Rumoare.) Stimaţi colegi, Deci, am admis un amendament respins, şi atunci amendamentul admis care apare în dublă reglementare... trebuie eliminat cel admis. (Rumoare.) Deci trebuie să votăm împotriva amendamentului admis. (Rumoare.)

Alexandru Stănescu Deci propunem eliminarea art. 16, pct. 22, eliminare.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, haideţi să lămurim, o dată pentru totdeauna, dacă îmi daţi voie... dacă este nevoie cobor la tribună, dar nu este nevoie. (Vociferări.) Noi votăm legi şi amendamente. Nu contează ce ni se spune, că vrem să se elimine sau nu, sau sunt respingeri, sau nu. Plenul votează amendamente, aşa cum consideră el, sau legea, aşa cum consideră el. (Vociferări.) Dumnealui a propus eliminarea, dar noi votăm amendamentul admis pe care, în cazul de faţă, trebuie să-l respingem. Vot. (Vociferări.) detalii vot (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Ieri am fost într-o situaţie similară...

Petru Gabriel Vlase N-aţi fost în nicio situaţie similară! Era o situaţie... liderii au fost de acord.

Florin-Claudiu Roman Vă rog să citiţi stenograma...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mergeţi la loc. (I se întrerupe microfonul.) (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Continuăm.