18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (PL-x 119/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru buget. Domnul Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 12 martie 2018. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare prelungirea perioadei de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului, cât şi a obligaţiilor României în sectorul de mediu, până la data de 31 decembrie 2019. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase La dezbateri generale, domnul Zainea.

Cornel Zainea Dragi colegi, Suntem chemaţi astăzi să votăm pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2017, adică pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 6 dintr-o ordonanţă simplă, emisă în 2006. Aceasta prevedea, printre altele, finanţarea următoarelor programe multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, după cum urmează: Programul-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Copşa Mică; managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare; extinderea şi reamenajarea Parcului Zoologic şi de Agrement Turda, judeţul Cluj; Programul-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna. Aveţi cunoştinţă de câte ori a fost prorogat acest termen? După ce îl stabilise iniţial la 4 ani, adică până în 2010, domnul Tăriceanu l-a mărit la 7 ani, deci până în 2013. Apoi, Guvernul Ponta l-a prelungit în două rânduri, până în 2015, respectiv 2017, pentru ca domnul Tudose să-l paseze, mai departe, pe o poziţie viitoare, pentru cine va fi la Palatul Victoria, în 2019. Iată o mostră pentru ceea ce s-ar putea numi guvernare prin prorogare. În tot acest timp, 12 ani plus încă doi, care ar trebui adăugaţi astăzi, situaţia din teritoriu a devenit dramatică. La Turda, s-a deschis dosar penal pentru umflarea conturilor. La Zlatna, niciunul dintre cele 8 proiecte începute în 2006 nu este finalizat, unele având un grad de realizare sub 25%. La Satu Mare, abia după 10 ani s-a aprobat studiul de fezabilitate. La Copşa Mică, Primăria are proces pe rol cu constructorii, din cauza alocării deficitare de fonduri. Practic, Guvernul bagă în faliment un oraş întreg. Un vot negativ astăzi ar duce fie la sistarea proiectelor, fie la găsirea unor soluţii de finanţare din partea Guvernului Dăncilă. Dar încrederea în competenţa doamnei premier este afişată la miting, nu şi în Parlament, unde partenerii de coaliţie vor vota la unison pentru pasarea cartofului fierbinte. Parlamentarii USR se vor abţine de la vot pe această chestiune. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Lungu Tudoriţa.

Tudoriţa Lungu Prin Tratatul de aderarea la Uniunea Europeană, ţara noastră şi-a asumat la Capitolul "Protecţia mediului înconjurător" ameliorarea infrastructurii de mediu. În acest sens, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, s-a aprobat mecanismul de susţinere financiară a proiectelor din cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. Actualmente, obiectivele de investiţii ale celor patru convenţii desfăşurate de Ministerul Mediului sunt într-o stare avansată de finalizare. Astfel, se reclamă imperativ nevoia continuării finanţării. Neîndeplinirea acestor obiective a fost posibilă din cauza finanţării anuale deficitare şi a plăţilor intermitente stabilite prin convenţii. Din aceste motive, considerăm că este oportună prelungirea termenului derulării convenţiilor, neprorogarea acestui termen putând conduce la riscul acumulării de arierate a unităţilor administrativ-teritoriale sau chiar la intrarea României în procedură de infringement. Grupul parlamentar al PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnule Bichineţ, vă rog.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi parlamentarii Partidului Mişcarea Populară vor vota pentru prelungirea acestui termen, până la 31 decembrie 2019, considerând că va fi şi ultimul. Facem treaba aceasta cu strângere de inimă, întrucât cunoaştem realitatea din România. Şi dacă am bloca noi prelungirea aceasta, am duce ţara noastră într-o zonă cât se poate de dureroasă. Cei care aţi lucrat în administraţia publică locală ştiţi ce probleme sunt în judeţe. A doua chestiune pe care vreau să o aduc aici, domnule preşedinte, toată viţa mea mi-am dorit să văd în carne şi oase un spion. Nu am avut ocazia. Nu mi-am imaginat că o să mi-l trimită Dumnezeu chiar pe şeful lor aici. Şi, dacă sunteţi bine informat, uitaţi-vă în stânga, pentru că stimaţii noştri colegi de la USR cred că vă pregătesc astăzi o mare surpriză, şi dumneavoastră şi nouă. Oricum, eu... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Corneliu Bichineţ Să ştiţi că, dacă veţi fi nominalizat, pe cuvântul meu dacă nu vă votez.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Să ştiţi că nu aţi avut noroc nici astăzi. Nu aţi văzut niciun spion şi nici pe şeful spionilor. Continuăm... dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Fără amendamente. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.