7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (Pl-x 209/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Avem raportul la punctul 15. 15. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Comisii? Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Vă reamintesc că acum două săptămâni, în plenul Camerei Deputaţilor, am retrimis celor două comisii raportul şi, în urma dezbaterilor din cele două comisii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul raport comun suplimentar. Amendamentele respinse sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul raport comun suplimentar. În raport de natura şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Vă rog, domnule Nicuşor Dan.

Nicuşor Daniel Dan Stimaţi colegi, Noi avem o Lege a exproprierii, Legea nr. 33/1994, o lege foarte bună. Acolo sunt nişte proceduri care ar trebui îmbunătăţite şi, în loc să le îmbunătăţim, am inventat legi de excepţie, mai întâi Legea nr. 184, Legea nr. 198 şi acum Legea nr. 255/2010. Legile acestea - Legea nr. 255 - are un mare defect, pentru că elimină urbanismul, ca ştiinţă, din procesul de decizie administrativ. În varianta iniţială era vorba în special de drumuri. Deci când faci un drum se prezumă că un drum este de utilitate publică, chiar dacă trece printr-un cartier istoric, chiar dacă trece printr-o pădure, legea aceasta spune că e bun. Acum, prin modificările pe care le aducem la lege, sunt nişte simplificări de proceduri, cu care cred că toată lumea este de acord. Problema este că extindem excepţia şi la o operaţiune care este eminamente urbanistică, regenerarea urbană. Regenerarea urbană este un proces prin care intervenim asupra unei zone din oraş şi în care trebuie să ţinem seama de toţi factorii, sociali, culturali, economici, care pot să îmbunătăţească viaţa din acea zonă a oraşului. Să scoatem urbanismul, să scoatem specialiştii care ştiu să cuantifice aceste aspecte din procesul de decizie, să facem regenerare urbană doar prin studiu de fezabilitate sau prin indicatorii tehnico-economici, asta cred că este o agresiune brutală la ce se va întâmpla cu oraşele României. Uitaţi-vă cum arată Bucureştiul, uitaţi-vă cum arată oraşele din România! Eu ştiu că legea aceasta o să treacă, dar vă invit să reflectaţi asupra procedurii prin care putem să facem dezvoltare urbană sustenabilă în oraşele din România.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, extrem de necesar pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii în România. Sigur că proiectul, ca multe altele, nu poate fi perfect. Dar vă rog să vă amintiţi, domnule Dan, că de doi ani, acest proiect, din păcate, nu trece de Parlament, iar ceea ce votăm astăzi este rodul unor consultări cu primarii din România, cu preşedinţii consiliilor judeţene, care întâmpină cele mai mari probleme în dezvoltarea urbană. Dacă tot e să discutăm de dezvoltarea urbană, tocmai din cauza unor carenţe legislative care au existat până acum. Din acest punct de vedere, cred că este de datoria noastră să-i ascultăm pe primari, să-i ascultăm pe preşedinţii consiliilor judeţene. Mai au probleme şi în ceea ce priveşte Legea achiziţiilor publice, pentru că, din păcate, de multe ori, România se blochează, tocmai pentru că nu avem precizări legale foarte clare, tocmai pentru că în Legea achiziţiilor publice lucrurile stau foarte prost, poate mai rău decât înainte, iar cei care au de suferit sunt cei care ar trebui să asigure dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea economică din fiecare municipiu, oraş şi judeţ din România. Din toate aceste puncte de vedere, Partidul Naţional Liberal votează şi susţine adoptarea acestui proiect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Csoma Botond.

Botond Csoma Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Nu contest utilitatea acestor modificări. Precum a spus şi unul dintre antevorbitori, s-au făcut multe consultări cu administraţiile publice locale. Eu, fiind la primul mandat, am numai obiecţii de ordin procedural. Am înţeles că sunt foarte multe modificări care, în varianta discutată la Senat, nu au fost prezente în dezbaterile de la Senat. Nu ridică acestea totuşi probleme de ordin constituţional? Într-un sistem bicameral, pot fi anumite modificări discutate numai într-o singură Cameră? Nu trebuiau, toate modificările aduse, dezbătute în ambele Camere ale Parlamentului? E o întrebare de ordin constituţional.

Petru Gabriel Vlase Doamna Popescu.

Mariana-Venera Popescu În cadrul comisiei, am ridicat problema art. 22 cuprins în amendament, care spune următorul lucru: "Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa tribunalului judeţean sau, după caz, Tribunalului Bucureşti, în raza căruia este situat imobilul". Acest lucru, din punctul meu de vedere, contravine competenţelor materiale ale instanţelor, care se fac, după cum se ştie, în funcţie de valoarea terenurilor. Nu putem să obligăm expropriaţii să se adreseze tribunalului, când normele de procedură din Codul civil îi trimit la judecătorie sau la tribunal, în funcţie de valoarea terenului. Din punctul meu de vedere, acesta este un viciu juridic. Şi, pentru acest lucru, m-am opus, deşi legea este o lege foarte bună, m-am opus avizului favorabil din Comisia pentru administraţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Într-adevăr, această lege este una care încearcă să corecteze acele elemente din legislaţia pe care o avem, pe care le-au găsit cei care activează în domeniu ca fiind incorecte, din cauza cărora trenează foarte mult investiţiile, respectiv, nu se pot rezolva anumite probleme. Totodată, în mod evident, fiind sesizate mai multe comisii, având o prea mare modificare legislativă, a iscat multe discuţii. S-a venit cu un preraport, din partea Comisiei pentru administraţie. Noi, în Comisia juridică, de două ori ne-am întrunit să dezbatem acestea. S-a căzut de acord că anumite observaţii de-ale noastre, pe care întreaga Comisie juridică le-a găsit ca fiind utile, de modificare faţă de preraport, să le includem în amendamentele respinse, pe care, pe urmă, să le supunem atenţiei dumneavoastră, votului în plen, fiind o procedură mai... regulamentară, elegantă. Şi, prin asta, se poate rezolva problema de celeritate. Evident, avem multe rezerve, tocmai din cauza acestor modificări destul de ample în legislaţie. Eu cred că anumite lucruri, chiar cu amendamentele respinse pe care, eventual, le veţi vota şi dumneavoastră, s-ar putea să mai rămână nişte probleme încă nerezolvate. Şi vă arăt doar una. Este, într-adevăr, una din marile probleme - ce se întâmplă cu acele clădiri de patrimoniu care au o valoare destul de însemnată, vremea a trecut peste aceste clădiri, proprietarul nu are banii sau dorinţa să o refacă. De obicei, ele se regăsesc în centrul oraşelor, iar autoritatea publică locală, mai ales dacă merge după fonduri europene, trebuie să aibă în patrimoniu acea clădire. Deci cum putem interveni în această situaţie? Aici este un amendament respins, al colegului nostru, domnul Cupşa, care încearcă să rezolve această problemă. Dar rămâne deschisă problema. Ce se întâmplă după? Dacă, de exemplu, în momentul exproprierii, se gândeşte municipalitatea numai la reabilitarea clădirii, şi nu şi la o folosire a clădirii în vreun scop, ce se întâmplă după acea reabilitare? Cum va fi utilizată? Iată o problemă pe care cred că, dacă am fi avut mai mult timp de dezbatere, am fi putut-o rezolva prin această lege. Dacă din practică se va constata că, iarăşi, este o problemă de rezolvat, va trebui să aducem nişte completări în acest domeniu, acestei legi, să clarificăm ce se va întâmpla după ce acea clădire va fi reabilitată. Mai mult, ce se va întâmpla dacă exproprierea se realizează şi în loc de reabilitare intervine dărâmarea, pentru o regândire a centrului oraşului respectiv? Deci cam acestea sunt câteva din probleme. Restul, le voi ridica la punctele... Mai este şi acea problemă care, din păcate, s-a omis în raport. Pentru că în raport se vorbeşte de centrul municipiului Bucureşti. Conform legii, lucru inexistent, legea e inexistentă. Deci trebuie să vorbim de municipiul Bucureşti. În rest, o să susţin la amendamentele respinse, ale mele, aceste probleme. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole. La admise dacă vrea cineva? Nu. La respinse, atunci, domnul Márton Árpád... La punctul... Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Onoraţi colegi, De la bun început trebuie să facem o precizare...

Petru Gabriel Vlase Un pic mai tare şi spuneţi-mi ce articol.

Ioan Cupşa La consideraţii, totuşi, generale. "În zona municipiului Bucureşti", expresie folosită în textul acestei legi, va trebui înlocuită cu expresia "în municipiul Bucureşti", aşa cum şi antevorbitorul meu, domnul deputat Márton Árpád, sublinia. Şi va trebui - cred eu - şi acest amendament, pe care dânsul l-a formulat şi pe care eu îl reformulez acum, să-l supuneţi la vot, de la bun început, pentru că va avea efecte cu privire la fiecare dintre articolele acestei legi, unde este vorba despre municipiul Bucureşti. Deci, repet, încă o dată. Sintagma "în zona centrală a municipiului Bucureşti" va fi înlocuită, în textul legii, cu expresia "în municipiul Bucureşti". Şi o să vă rog, această precizare s-o supuneţi la vot. Este o completare la materialul pe care îl avem.

Petru Gabriel Vlase Domnule Cupşa...

Ioan Cupşa Pe de altă parte...

Petru Gabriel Vlase Domnule...

Ioan Cupşa Da...

Petru Gabriel Vlase ... mi-aţi spus că vreţi la dezbateri generale. Acum, îmi spuneţi... Păi, spuneţi-mi, că nu înţeleg ce vreţi!

Ioan Cupşa Eu credeam că ne daţi cuvântul pe amendamentele... pe amendamentele respinse...

Petru Gabriel Vlase Păi, asta am făcut. V-am dat cuvântul pe amendamente...

Ioan Cupşa Da...

Petru Gabriel Vlase ... şi mi-aţi spus că vreţi la dezbateri generale. M-am întors înapoi.

Ioan Cupşa Nu am spus acest lucru! (Discuţii în sală.) Nu am spus acest lucru. E în regulă. Am afirmat doar că, în întreg textul acestei legi, expresia "în zona centrală a municipiului Bucureşti" trebuie să fie înlocuită de "în municipiul Bucureşti". Şi v-am solicitat ca această propunere să fie supusă la vot, aşa cum v-a spus mai devreme la...

Petru Gabriel Vlase E în regulă...

Ioan Cupşa ... luând cuvântul pe fond, domnul... la dezbateri generale, domnul Márton Árpád. Revenind. La art. 1... (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Da, am înţeles, la amendamente...

Ioan Cupşa Mergem mai departe, da? Amendamente. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins... N-o să dau citire întregului text, este un text foarte lung, însă ceea ce se adaugă la acest text normativ este ceea ce ne-au cerut primarii, pe care, cu toţii, într-un fel sau altul, îi reprezentăm în acest Parlament. Ne-au cerut ca lucrările de conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, precum şi lucrările de regenerare urbană, la fel ca şi lucrările de patrimoniu şi restaurare a clădirilor de patrimoniu să formeze obiect al acestei legi. Şi, drept urmare, vă solicit ca acest amendament respins, care modifică art. 1, să-l votaţi cu toţii. Partidul Naţional Liberal îl va vota cu siguranţă. De asemenea... (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Staţi, staţi, domnule Cupşa... Deci art. 1, da? Respins, la art. 1, da? Da, domnule Cupşa?

Ioan Cupşa Da, vă rog. Respins, art. 1.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Vot, vă rog. 117 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 10 abţineri, un coleg care n-a votat. Amendamentul dumneavoastră a fost admis.

Ioan Cupşa Următorul amendament. La art. 2 alin. (1), după lit. j) se introduc trei litere noi, literele k, l şi m, cu următorul cuprins - şi o să le dau citire: "k) lucrări de interes public local, de conservare a spaţiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administraţia spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau amenajarea de noi spaţii verzi în oraşe şi municipii; Lit. l) lucrări de interes public local, de regenerare urbană a terenurilor neconstruite şi a imobilelor care au avut destinaţie industrială din intravilanul oraşelor şi municipiilor şi care în prezent nu sunt funcţionale; Lit. m) lucrări de interes public local, de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu degradate." Vă rog să supuneţi la vot şi acest amendament respins.

Petru Gabriel Vlase Articolul 2, vot, vă rog... respins. 49 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 10 abţineri. A rămas aşa.

Ioan Cupşa Un alt amendament care a fost respins. Lit. e) a alin. (3) a art. 2 se modifică după cum urmează: "Unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare, modernizare, infrastructură de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare şi pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente, de amenajare a noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană şi pentru lucrările de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu." Vă rog să supuneţi la vot şi acest amendament respins.

Petru Gabriel Vlase Art. 2 alin. (3) lit. e), amendament respins. Vot, vă rog. 50 de voturi pentru, 81 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Respins. Continuaţi.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc. Acestea sunt toate amendamentele care au fost respinse...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ioan Cupşa ... pe care eu le susţin.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Domnul Márton Árpád. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicităsă ia cuvântul.) Domnule Stelian, doriţi ceva? Da? OK.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, La amendamentele admise, la pct. 10, respectiv 11, sunt două probleme distincte. La pct. 10 s-au modificat elemente importante din text, cu care am fost de acord...

Petru Gabriel Vlase Spuneţi-mi, vă rog, numărul...

Árpád-Francisc Márton Amendament respins, la poziţia 5 de la amendamente respinse. Se referă la alin. (2), alin. (2 1 ) şi alin. (2 2 ) ale art. 8, care are, pe de o parte, în amendamente admise, o reformulare de text, respectiv completare de text, cu care suntem de acord, şi o modificare a zilelor la care se referă. Şi această modificare a introdus o inechitate, pe de o parte; pe de altă parte, de inaplicabilitate. Adică toate s-au referit... În prima variantă a legii, dacă aveam un interval de timp de 20 de zile calendaristice - pentru prima fază, 20 de zile lucrătoare - pentru faza a doua şi 30 de zile lucrătoare - pentru părăsirea clădirii care a fost expropriată, deci şase săptămâni în care omul să plece din casa în care a stat până atunci, în noua variantă, peste tot s-au propus 15 zile calendaristice, cu care nu puteam fi de acord. Şi am propus şi vă propun să menţinem textul modificat, propus de Comisia pentru administraţie, cu termenele prevăzute în textul iniţial, adică: 20 de zile calendaristice - pentru prezenţă la expropriator, cu documentele care atestă toate drepturile reale; 20 de zile lucrătoare - în care se stabilesc şi se solicită sumele de care crede persoana respectivă că are nevoie pentru o justă despăgubire; şi 30 de zile lucrătoare, adică şase săptămâni - în care omul să-şi ia toată familia şi să se mute din casă. (Discuţii în sală.) ... la imobile sunt şi terenuri, sunt şi alte lucruri, dar este inclusiv clădirea. Ca atare, menţinerea zilelor, cu modificarea introdusă de comisie. Acesta este amendamentul meu. Eu am înţeles că majoritatea Comisiei juridice a căzut de acord asupra acestui punct. (Discuţii în sală.) E varianta de la pct. 5 al amendamentelor respinse. Punctul 5. Pct. 5, art. 8 alin. (2), alin. (2 1 ), alin. (2 2 ).

Petru Gabriel Vlase Deci art. 8 alin. (2), alin. (2 1 ) şi alin. (2 2 ) - amendament respins. Vot. Şi cum faceţi cu admisele de la 10?

Árpád-Francisc Márton ... de la 10... trebuie să fie incluse în această variantă a art. 8 de la pct. 5.

Petru Gabriel Vlase Aveţi două amendamente aprobate cu două termene, domnilor colegi? Păi... Ia... pauză de consultări...

Árpád-Francisc Márton Deci în loc de...

Petru Gabriel Vlase ... un minut, veniţi sus.

Árpád-Francisc Márton Deci în loc de pct. 10...

Petru Gabriel Vlase Un minut, veniţi până la prezidiu. (Consultări.) Vă rog, cereţi respingerea amendamentului admis iniţial, din raport, un lider.

Árpád-Francisc Márton Conform înţelegerii noastre procedurale din Comisia juridică...

Petru Gabriel Vlase Conform indicaţiilor mele...

Árpád-Francisc Márton ... vă propun, ca atare, respingerea textului iniţial din raportul propus a fi admis, de la pct. 10...

Petru Gabriel Vlase Deci...

Árpád-Francisc Márton Deci respingerea pct. 10 de la amendamente admise şi înlocuirea acestuia cu amendamentul tocmai admis de dumneavoastră, de la cele respinse, de la pct. 5.

Petru Gabriel Vlase Bun. Deci... ca să lămuresc clar. Am votat 8 admis, care ne ducea în situaţia în care aveam două amendamente admise, cu două termene diferite. Şi, atunci, amendamentul admis iniţial din comisie, din raport, de la pct. 10, parcă... da? Da?...

Árpád-Francisc Márton De la pct. 10, da...

Petru Gabriel Vlase ... îl supunem la vot. Vă rog, vot. (Discuţii în sală.)

Árpád-Francisc Márton Pentru respingere. S-a votat pentru...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, continuaţi.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Este pct. 6 de la amendamente respinse, care propune respingerea amendamentului de la pct. 11 al amendamentelor admise, pentru că intervine în procedura dreptului civil şi prin asta se creează o situaţie nefavorabilă tuturor persoanelor care au anumite drepturi reale, inclusiv cei care... bănci, persoane fizice şi juridice, cărora le este datoare persoana expropriată. Ca atare, noi, în Comisia juridică, cu toţii am căzut de acord că ar trebui să rămânem la procedura civilă. Ca atare, să se elimine tot pct. 11 propus la art. 9. Deci acesta este amendamentul - eliminarea pct. 11 de la amendamente admise.

Petru Gabriel Vlase Deci aveţi amendament respins la poziţia 6, art. 11, pentru eliminarea alineatelor de la 9, da? Aceasta e propunerea. Vă rog, vot. 68 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, o abţinere. A rămas aşa, respins. Vă rog, domnule Stelian, mai susţineţi?

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Este vorba de amendamentul respins de la pct. 8, care se referă la următoarea situaţie. Persoanele expropriate, în prezent, dacă nu sunt mulţumite de sumele pe care le primesc de la expropriator, formulează o acţiune în instanţă. Dacă formulează acea acţiune în instanţă, nu vor primi nicio sumă de bani până nu se finalizează procesul. Propunerea noastră este una echitabilă, şi anume, aceea în care, chiar dacă persoana e nemulţumită şi contestă în instanţă, ea va primi suma aceea, mică, pe care o contestă. O va primi, urmând ca, la sfârşitul procesului, dacă se va stabili o sumă mai mare, să primească şi diferenţa. Dau citire acestui amendament. Art. 19 alin. (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: "La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporţional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota-parte pe care au deţinut-o". Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins. Amendament respins. Vot. (Discuţii în sală.) Este amendament respins, nu, domnule Stelian?

Stelian-Cristian Ion Da.

Petru Gabriel Vlase Păi, asta... Amendament respins. Vot. Nu s-a... N-am votat, eu n-am votat, n-a fost... e votul dinainte. Vă rog, resetaţi. Vot. 149 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Alte intervenţii? Nu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase (Discuţii la prezidiu cu domnul deputat Ioan Cupşa şi cu domnul deputat Ioan Munteanu.) Procedură, domnul Cupşa. Procedură, vă rog.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Va trebui să reluăm votul, şi vă solicit să încuviinţaţi acest lucru, pentru amendamentele care au fost respinse, supuse votului şi apoi respinse din nou, la Pl-x... Pl-x 209, cred că... dacă nu mă înşel eu, din 2016. Privesc acele modificări care au fost vizate de amendamente, respectiv, modificarea art. 2 alin. (1) şi modificarea art. (2) alin. (3) lit. e). O să vă rog să resupuneţi la vot, pe rând. Iar eu o să dau citire, din nou, acestor amendamente.

Petru Gabriel Vlase Rog plenul să se exprime prin vot pentru propunerea de reluare a acestei discuţii, pentru eliminarea erorilor de acolo. Vot. 121 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Şi acum, spuneţi-mi articolul, domnule Cupşa. Respinse la poziţia...

Ioan Cupşa Deci... era respins, la nr. crt. 3, modificări privitoare la art. 2 alin. (1). Şi o să dau citire amendamentului...

Petru Gabriel Vlase Nu mai citiţi, că îl ştim...

Ioan Cupşa Nu?

Petru Gabriel Vlase Deci nr. crt. 3, art. 2 alin. (1)...

Ioan Cupşa După litera j) se introduc trei litere noi, literele k) - m), cu următorul cuprins.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vot. 125 de voturi pentru, un vot împotrivă, patru abţineri. Mai aveţi vreuna?

Ioan Cupşa Da, încă unul. La nr. crt. 4, amendamente respinse, art. 2 alin. (3) lit. e), cu acel conţinut pe care îl regăsiţi la amendamentele respinse.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vot.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc tuturor.

Petru Gabriel Vlase 127 de voturi pentru, 7 abţineri. Admis. Era cineva înscris, dar nu văd. Domnul Radu? Luaţi astea de aici, să văd şi eu ceva aici.