19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (Pl-x 13/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Comisia pentru muncă? Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006, cu scopul de a reglementa natura juridică şi fiscală a drepturilor băneşti acordate salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei ţări, alta decât cea în care angajatorul îşi are sediul social. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 2 februarie 2016. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Vot final.