11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 (PL-x 304/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017; procedură de urgenţă. Domnul preşedinte Iulian Iancu, Comisia pentru industrii şi servicii, energia globală.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Am intervenit doar pentru că este o urgenţă. Şi urgenţa este explicată de faptul că cele 31 de state OECD, cele mai dezvoltate state ale lumii, au decis să accentueze problema nucleară privind siguranţa şi securitatea, la nivel de excelenţă. Drept pentru care Guvernul României înaintează acest Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Stimaţi colegi, proiectul de lege a fost dezbătut în cadrul comisiei şi, cu unanimitate de voturi, colegii vă propun adoptarea lui.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Vot final.