20 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (PL-x 512/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice. Vă rog, doamnă Alina Tănăsescu. Comisia juridică. Raport.

Alina-Elena Tănăsescu Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică au fost sesizate în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice. Senatul, în şedinţa din 1 noiembrie 2016, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil prezentul proiect de lege. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea prezentului proiect de lege, cu amendamentele admise prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă. Considerăm că, prin conţinutul său, vine să clarifice procedurile consacrate prin pachetul de achiziţii publice adoptat în legislatura trecută. Totuşi, avem un semn de întrebare cu privire la abrogarea punctului 27, prevăzut în ordonanţa de urgenţă, pe care noi l-am fi considerat necesar a rămâne în corpul ordonanţei de urgenţă, deoarece reglementa în clar anumite chestiuni care ţin de concurenţă. Aşa, procedurile rămân pe legislaţia ordinară, de aceea am ridicat şi acest semn de întrebare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Cristina Prună.

Cristina-Mădălina Prună Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 a fost adoptată ca urmare a nevoilor de eliminare a unor prevederi legislative care încălcau principiile şi regulamentele europene privind contractele de achiziţie publică. Una dintre prevederile care trebuiau armonizate cu directivele europene face referire la contractele de delegare şi concesiune a serviciilor de utilităţi publice pentru autorităţile locale. Este clar că atunci când un astfel de contract poate fi considerat ajutor de stat, acesta trebuie să primească avizul Consiliului Concurenţei, altfel riscăm infringementul. Aţi eliminat această prevedere, tocmai pentru ca acele autorităţi locale care şi-au înfiinţat în ultima perioadă societăţi de utilităţi publice, să scape de filtrul unei instituţii independente, precum Consiliul Concurenţei. USR doreşte retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni. Solicităm retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni.

Petru Gabriel Vlase Vot. 66 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abţinere. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. Vă rog, alte intervenţii? Mai sunt intervenţii la dezbateri? Nu. Mulţumesc. La amendamente? Nu. Mulţumesc. Vot final.