20 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea (PL-x 205/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea; în procedură de urgenţă. Comisia pentru transporturi?

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu examinarea acestui proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 15 mai 2017. Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată din 5 aprilie 2017, a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, din domeniul public al statului, în domeniul public al judeţului Tulcea. Potrivit iniţiatorilor, prin trecerea tuturor acestor elemente de infrastructură în proprietatea judeţului Tulcea, se pot elabora programe şi implementa proiecte de consolidare a malurilor şi de refacere a magistralelor de apă şi canalizare, în vederea eliminării fenomenelor care au ca efect afectarea aliniamentelor de blocuri situate pe faleza Tulcea. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simion.

Lucian-Eduard Simion Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Faleza din Tulcea reprezintă una dintre cele mai importante atracţii turistice ale oraşului, mult vizitată de turiştii ajunşi în aceste locuri şi, totodată, pentru a intra în Delta Dunării. Infrastructura de transport naval din Portul Tulcea aparţine domeniului public al statului şi e concesionată de Ministerul Transporturilor, pe bază de contract de concesiune, Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - APDM Galaţi. Principala activitate economică care se derulează în judeţul Tulcea este activitatea turistică, care include atât turismul individual, cât şi turismul de grup, precum şi turismul cu nave de croazieră. În cursul anului 2016 s-au înregistrat peste 70.000 de turişti, cazaţi la nivelul infrastructurilor de cazare din judeţul Tulcea şi peste 100.000 de turişti, înregistraţi pe navele de croazieră, care au folosit această infrastructură de transport din Portul Tulcea. Trebuie subliniat, totodată, faptul că singurul mod de transport al locuitorilor între localităţile din Delta Dunării îl constituie transportul pe apă, serviciul public subvenţionat de la bugetul de stat, transport care se realizează pe infrastructura existentă din acest port. În prezent, această infrastructură nu mai corespunde cerinţelor. Există cheiuri neconforme pentru acostarea navelor şi pontoanelor şi, totodată, legătura cu malul făcându-se prin pasarele care nu mai oferă condiţii de siguranţă şi confort. Faţă de cele de mai sus, pot să spun că transferul bunurilor imobile, propuse prin prezentul act normativ, ar avea efecte pozitive asupra activităţii judeţului Tulcea şi a agenţilor economici din zonă. Un alt aspect foarte important care trebuie subliniat este faptul că Programul financiar 2014-2020 al Uniunii Europene prevede fonduri prin mecanismul ITI, care se adresează direct Deltei Dunării şi care prevede, printre altele, şi modernizarea zonei portuare, refacerea infrastructurii de acostare, promenadă şi instalaţiile care subtraversează zona falezei. Având în vedere cele de mai sus, se consideră că întreţinerea, modernizarea, dezvoltarea şi managementul infrastructurii de transport existente, destinate activităţilor de turism, precum şi utilizarea fondurilor europene destinate proiectelor de dezvoltare a turismului, pot fi coordonate mai bine de autorităţile locale, respectiv de Consiliul Judeţean Tulcea. Din aceste motive, stimaţi colegi, vă rog să votaţi proiectul de lege propus, care va avea ca efect modernizarea falezei Tulcea, poarta de intrare în Delta Dunării. Partidul Social Democrat votează acest proiect.

Petru Gabriel Vlase Domnul Şişcu.

George Şişcu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru aprobarea acestei legi. Vom vota pentru, conştienţi de faptul că nu este un moft al autorităţilor locale, al unui personaj politic. Transferul acestei suprafeţe în domeniul public al judeţului Tulcea este necesar pentru a debloca situaţia în care se află autorităţile locale şi anume, aceea de a nu putea accesa fondurile europene pentru modernizarea falezei municipiului Tulcea, cea mai lungă faleză de pe malurile Dunării, din ţara noastră, pentru a se bucura nu numai tulcenii, ci şi toţi turiştii care ajung în Delta Dunării. Şi mai e un motiv - pentru a nu mai vedea la televizor tulcenii cum se plimbă cu caicele prin centrul municipiului Tulcea, când cantităţile de apă sunt mari - este necesară străpungerea falezei, pentru recalibrarea canalizării şi posibilitatea de a da o scurgere a apelor fluviale în fluviul Dunărea. Mulţumesc anticipat pentru votul dumneavoastră şi vă aşteptăm peste o perioadă de timp să vă bucuraţi de cea mai frumoasă faleză de pe Dunăre din ţara noastră. Mulţumesc încă o dată. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Stimaţi colegi, E o luptă care durează de ceva ani privind această faleză, este o luptă care a fost accelerată în ultimii ani de preşedintele consiliului judeţean. Argumentul că nu se vor putea accesa altfel banii din ITI este fals, se pot accesa printr-un acord de parteneriat. Anul trecut a fost semnat un acord de parteneriat între consiliul judeţean, consiliul local şi APDM. Există suficiente motive să credem că această mişcare este doar una de concentrare a puterii într-un singur om, după modelul pe care-l vedem şi la nivel naţional, la PSD. Iniţial am vrut să votăm împotrivă, din acest motiv, însă priorităţile de dezvoltare locală considerăm că trebuie să fie transpartinice. Viaţa oamenilor de acolo şi dezvoltarea regională trebuie să fie mai presus de orice. Săptămâna trecută am fost la Tulcea, ne-am întâlnit cu colegii din filiala locală USR Tulcea, şi am decis să susţinem acest proiect şi noi, însă, din momentul votului de astăzi, începând, vom monitoriza fiecare pas pe care consiliul judeţean îl va face pentru dezvoltarea acestui proiect, vom monitoriza modul în care vor fi alocaţi şi cheltuiţi banii. Şi spun acest lucru - să fiţi pregătiţi pentru aceasta! Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Miron Ignat.

Miron Ignat Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege vine să reglementeze - pot să afirm cu certitudine - o situaţie chiar anacronică. Oraşul Tulcea nu are acces la Dunăre, pentru că faleza aparţine de judeţul Galaţi, care se află la peste 100 de Km mai departe de Tulcea. Prin acest proiect de lege se reglementează o situaţie care va permite administraţiei judeţului Tulcea să acceseze fonduri pentru întreţinerea, repararea şi dezvoltarea acestui port turistic. În anii ce s-au scurs, Galaţiul nu a investit niciun leu în dezvoltarea acestei faleze, în schimb, a încasat sume enorme de la diferite vase care acostează în Portul Tulcea. Cu anii, cu inundaţiile, în dreptul Hotelului "Delta" s-a format, din cauza aluviunilor, o insulă care îngreunează acostarea vaselor şi instalarea de pontoane, iar judeţul Galaţi nu a investit niciun leu în rezolvarea acestei situaţii. Susţin acest proiect de lege şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, Sigur, este un proiect pe care şi Partidul Mişcarea Populară îl va susţine, însă eu cred că se cuvine să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, fiindcă prieten îmi este Platon, dar mai prieten adevărul! Acest proiect legislativ s-ar fi cuvenit să fie o hotărâre de Guvern. De altfel, şi Consiliul Legislativ materializează în observaţiile pe care le face la acest proiect tocmai această idee, invocând prevederile Legii nr. 213 din 1998, tocmai privind administrarea patrimoniului. Ei bine, din păcate, se întâmplă, de foarte multă vreme, indiferent de guvernări, ca aceste hotărâri de Guvern, necesare în domeniul patrimoniului, să nu fie promovate, din diferite considerente şi, în mod special, de frica DNA-ului, ca tot ce este legat de un bun al statului şi de patrimoniu. De aceea, stimaţi colegi, vă spun, în mod realist, sunt foarte multe astfel de proiecte privind trecerea unor bunuri de patrimoniu, din domeniul public al statului, în domeniul public al administraţiilor publice locale, al primăriilor, al consiliilor judeţene, care stau vrafuri de ani de zile la Guvern. Să dea Dumnezeu ca viitorul Guvern, indiferent care va fi el, să reuşească să le şi promoveze, altminteri vom prelua noi aceste sarcini ale Guvernului, materializându-le prin legi, ceea ce nu este în regulă. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Procedură, domnule lider?

Victor Paul Dobre Cred că e bine să lămurim câteva chestiuni. În primul rând, nu este posibil ca judeţul Galaţi să aibă proprietate la Tulcea. Această afirmaţie e o aberaţie - şi o să vă explic de ce! Porturile, cheiurile lor sunt strategice, sunt ale ţării, nu a rămas niciun leu în Galaţi. E vorba de ţară şi de decizii strategice pe foarte multe legi. E o decizie a grupului meu să voteze. Mă voi abţine şi am un motiv foarte serios. Acum 12 ani a trecut Portul Brăila la judeţul Brăila. După un an au venit şi l-au adus înapoi. Atenţie mare! Dar, vă rog, fără afirmaţii aberante! Nu există proprietate a unui judeţ, în alt judeţ! Chiar aşa? Suntem, totuşi, oameni cu experienţă aici! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole, intervenţii? La articole? (Vociferări.) Păi, am încheiat dezbaterile. Procedură de urgenţă. A vorbit domnul Moşteanu, domnule... La articole? Nu sunt. La 13,30, vot final.