19 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate (PL-x 180/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 22. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate. Comisii? Juridică sau pentru agricultură? Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Camera deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat negativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru reînfiinţarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, cum ar fi: obştile de moşneni în devălmăşie, obştile răzeşeşti nedivizate, composesoratele, obştile de cumpărare, pădurile grănicereşti, pădurile urbariale, comunele politice, cooperativele, precum şi alte comunităţi şi forme asociative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Vot final. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară. Domnul Zisopol. Procedură.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă.