27 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x 450/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru muncă?

Violeta Răduţ Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, în sensul eliminării prevederilor legale privind obligaţia beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, de a achita impozitele şi taxele faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, până la data de 31 martie a fiecărui an. Sunt incluse reglementări care prevăd măsuri tranzitorii în cazul în care se produce suspendarea drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, beneficiarii având dreptul, din oficiu, de reluare a plăţii, inclusiv pentru perioada de suspendare. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 10 octombrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Doamna Bran.

Ioana Bran Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, România este o ţară cu copii inteligenţi. Ne-au dovedit asta prin numeroasele premii şi medalii câştigate la concursuri naţionale, internaţionale şi olimpiade. Alocaţia pentru susţinerea familiei are şi scopul de a creşte frecventarea cursurilor de învăţământ. Este un sprijin ce le este acordat, în primul rând, copiilor. Acest proiect legislativ nu are scopul de a ajuta pe beneficiarii alocaţiei să se sustragă de la plata taxelor şi impozitelor, ci scopul este acela de a completa veniturile familiilor, în vederea asigurării unor condiţii de viaţă mai bune pentru creşterea copiilor, mai ales în contextul actual, în care natalitatea este în continuă scădere. Are scopul de a sprijini copiii să ajungă oameni de bază în societate, prin asigurarea unui trai mai bun, mai decent şi a nu suferi din cauza acţiunilor părinţilor sau a neputinţelor acestora. Grupul parlamentar al PSD crede în noile generaţii, indiferent de statutul social al acestora, şi va vota pentru acest proiect legislativ, şi anume, sprijinirea familiei. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Vă rog, domnule Oprea.

Dumitru Oprea Mulţumesc. În numele Grupului PNL am să iau cuvântul şi vă anunţ că sunt dintre privilegiaţi. Am votat o dată la Senat şi acum revotez, la Camera Deputaţilor, acelaşi obiect de reglementare, în sensul eliminării, zicem noi, a acelei obligaţii... ciudate, a beneficiarilor de alocaţie, condiţionată de impozitele şi taxele faţă de bugetul local. S-a eliminat, toată lumea a fost de acord, şi în Comisia pentru muncă, unanimitate de voturi, în plenul Senatului a fost în 10 octombrie. Aşadar, Partidul Naţional Liberal este susţinătorul acestui Proiect de Lege de aprobare a Ordonanţei nr. 26 din 2016.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.