11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 297/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; procedură de urgenţă. Comisiile? Muncă sau buget? Raport, Comisia pentru buget sau pentru muncă? Domnul preşedinte Solomon. Vă rog. Comisia pentru muncă.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 152/2017, în scopul instituirii unor reglementări privind eliminarea discrepanţelor salariale şi în ceea ce priveşte stabilirea salariilor lunare ale poliţiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile/structurile aflate în subordinea sa, precum şi ale personalului civil din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de legea menţionată. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. A fost dezbătut în şedinţă comună, de cele două comisii. Proiectul a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 19 septembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. La articole? A, domnul Movilă!

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. II din Legea nr. 152/2017, în sensul majorării, începând de la 1 octombrie 2017, cu 10% a cuantumului brut al salariilor de funcţii ale poliţiştilor din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile aflate în subordinea sa, precum şi majorarea, începând cu 1 octombrie 2017, cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa. De la aceste majorări se exceptează şi personalul care a beneficiat de majorări, potrivit Legii nr. 250/2016. Luând în considerare toate acestea, Partidul Mişcarea Populară va vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Partidul Naţional Liberal readuce la cunoştinţă colegilor noştri chinurile facerii acestei bune intenţii a Guvernului, pentru că atunci, prin Ordonanţa nr. 20, s-a făcut un exces de reglementare şi Guvernul Cioloş şi Partidul Naţional Liberal au făcut sesizări de neconstituţionalitate, ceea ce s-a şi dovedit a fi corect. Partidul şi Guvernul Cioloş şi-au formulat în mod vădit punctele de vedere şi viaţa a mers înainte în varianta guvernanţilor actuali. Motiv pentru care, acum se revine şi sperăm ca mintea românului cea de pe urmă să opereze. Ieri, în comisie, am fost de acord cu toţii, aşa cum şi alţi colegi, din alte partide, o spun, s-a făcut un act reparatoriu, pe o greşeală din anul trecut, a unei guvernări care, crezând că dacă lumea spune că ar fi la putere, poate să facă ce vrea. Nu a fost adevărat! Deci suntem pentru majorările cu scop de rectificare ale celor două categorii: poliţiştii din Ministerul Afacerilor Interne şi personalul civil din instituţiile publice. Şi toate celelalte modificări făcute ieri au fost acceptate de Partidul Naţional Liberal.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, alte intervenţii? La articole? Nu.