9 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x 477/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. Vă rog, de la Guvern, dacă intervine cineva? Vă prezentaţi, vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru transporturi. Domnul deputat Şova.

Lucian Şova Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile omului, Comisiei pentru învăţământ şi Comisiei juridice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008, în sensul facilitării formării de auditori de siguranţă rutieră, revizuind atât condiţiile necesare pentru accesul la profesie, cât şi prevederile legate de efectuarea cursurilor de formare şi de perfecţionare în domeniu. De asemenea, proiectul de lege prevede faptul că Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română, preia atributul de inspecţie de siguranţă rutieră, efectuând în acest sens inspecţiile, prin comisii de inspecţie alcătuite din proprii angajaţi, cel puţin una dintre persoane fiind atestată ca auditor de siguranţă rutieră. În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de act normativ, cu amendamente admise şi amendamente respinse. Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 11 aprilie 2017, a hotărât retrimiterea la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. În urma dezbaterii, membrii comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016, cu amendamente admise şi amendamente respinse, prevăzute în Anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 4c-26/168/2016, din 4 aprilie 2017. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale?

Lucian Şova În cadrul secţiunii de dezbateri generale, domnule preşedinte, vreau să fac câteva precizări cu privire la acest proiect de lege. Unul dintre amendamentele cele mai importante care au fost admise la comisia noastră este acela că a fost scoasă de sub obligativitatea de a fi făcut audit de siguranţă rutieră, reţeaua de drumuri locale şi drumuri judeţene. Acest lucru nu constituie o abdicare de la principiile de siguranţă rutieră, dar, pe de altă parte, aşa cum era legea înainte, auditul de siguranţă rutieră fiind foarte scump, de multe ori a stat în calea dezvoltării unor proiecte de infrastructură de mai mică anvergură decât drumurile naţionale, drumurile expres, autostrăzile şi aşa mai departe. De asemenea, este important la acest proiect de lege că Autoritatea Rutieră Română va face inspecţia de siguranţă rutieră, care se reclamă a fi făcută extrem de serios. Inspecţia de siguranţă rutieră este activitatea prin care se va evalua - ar trebui şi acum, de fapt, să fie evaluată - tot ceea ce înseamnă semnalizare rutieră, condiţii de circulaţie şi aşa mai departe. Ştim cu toţii - şi acesta este un punct extrem de neplăcut şi incorect - că în zilele acestea, în România, sunt o mulţime de semne rutiere ascunse după copaci, semafoare care nu se văd şi alte astfel de probleme pe infrastructura rutieră pe care cei care administrează reţeaua rutieră nu le rezolvă, lucru care de multe ori duce la accidente rutiere. PSD va susţine proiectul de lege, în forma adoptată la comisie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Din păcate, ordonanţa, prin amendamentele pe care le-a amintit înainte colegul meu, introduce o problemă foarte serioasă, şi anume, elimină auditul de siguranţă rutieră pentru drumurile cele mai periculoase din România. Statistic vorbind, cele mai periculoase drumuri sunt drumurile judeţene şi străzile. Reamintesc că auditul de siguranţă rutieră se aplică doar pentru drumuri noi. De asemenea, ţin să îl contrazic pe colegul meu. Tarifele care, într-adevăr, introduse în anul 2011, dacă nu mă înşel, erau aberante, au fost reduse cred de zece ori anul trecut, astfel încât auditul de siguranţă rutieră nu mai reprezintă decât un mic procent, 1-2% din costul unei investiţii, în prezent. În acelaşi timp, aşa cum spuneam, statistic, pe aceste drumuri mici - şi e vorba din nou de drumuri noi construite - se întâmplă cele mai multe accidente, pentru că nu se iau în considerare principiile siguranţei rutiere. Din aceste motive, USR va vota împotriva raportului de adoptare, în această formă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Benedek Zacharie.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al UDMR este de părere că evaluarea de impact şi auditul de siguranţă rutieră pentru drumurile judeţene şi pentru străzile de categoria I şi a II-a nu ar fi fost o măsură oportună. Acest aspect a fost corectat în urma insistenţelor noastre şi acceptate de comisie ca amendament. Argumentele poziţiei UDMR au relevat că dacă am fi grevat bugetele locale de plata tarifelor stabilite pentru evaluările de impact şi auditurile de siguranţă rutieră, acest lucru putea conduce la blocarea investiţiilor consiliilor judeţene şi locale, în realizarea modernizării drumurilor. Totodată, ţinând cont de statisticile deosebit de îngrijorătoare privind siguranţa rutieră şi de numărul redus de auditori, considerăm că auditurile de siguranţă rutieră trebuie să se aplece, cu precădere, asupra drumurilor naţionale. Considerăm că actuala formă a acestui proiect de lege, deşi mai avem unele rezerve, este totuşi acceptabilă şi va aduce îmbunătăţiri în domeniul siguranţei circulaţiei, dacă se vor respecta următoarele principii. Principiul responsabilităţii. Auditul de siguranţă rutieră trebuie să conducă, prin soluţiile concrete propuse şi asumate, la reducerea numărului de accidente şi victime pe drumurile publice. Pentru atingerea acestui deziderat, este nevoie ca auditorii să-şi asume responsabilitatea pentru soluţiile alese. Principiul prioritizării. Auditorii de siguranţă rutieră vor trebui să se concentreze, în primul rând, pe aşa numitele "puncte negre", puncte unde există un număr semnificativ de accidente rezultate cu decese şi vătămări corporale grave. Într-un termen rezonabil, aceste "puncte negre" vor trebui să dispară de pe harta rutieră a ţării. Principiul creşterii siguranţei şi fluidizării circulaţiei rutiere. Inspecţia de siguranţă rutieră periodică va trebui să insiste în rezolvarea problemelor curente care afectează siguranţa în trafic, să nu permită administratorului drumurilor publice să amâne nejustificat înlocuirea sau montarea elementelor de siguranţă, să rezolve problemele semnalizărilor contradictorii sau, pe alocuri, excesive. În cazul în care principiile pe care le-am enunţat vor fi respectate, avem certitudinea că aplicarea proiectului de lege îşi va atinge scopul declarat. Ca urmare, UDMR va vota Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Prin acest proiect de lege, Guvernul a fundamentat necesitatea revizuirii condiţiilor de acces în corpul auditorilor de siguranţă rutieră. Auditul şi inspecţia de siguranţă rutieră reprezintă, fără îndoială, două activităţi esenţiale pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, dacă ele sunt profesionist realizate şi dacă recomandările făcute prin raportul de audit sunt respectate. Nimeni nu contestă importanţa lor, cu atât mai mult cu cât România este în continuare deficitară la acest capitol, în acest sens fiind aprobată şi Strategia naţională de siguranţă rutieră 2016-2020 care ţinteşte scăderea numărului de accidente rutiere cu până la 60%. Şi apropo de acest obiectiv. În 2015, statistic vorbind, România ocupa un îngrijorător loc 2, la nivelul Uniunii Europene, în ce priveşte numărul de morţi în accidente rutiere, raportat la 1.000.000 de locuitori: 91. Asta în vreme ce media Uniunii Europene era de 50. Tot statistic, ca evaluare, în România, costul social al morţilor în accidente rutiere depăşeşte 2.000.000.000 de euro. 9.380 de accidente s-au produs în 2015. Pe străzi - care tocmai au fost excluse din lista obiectivelor unde este obligatoriu a se face audit - au murit 1.017 oameni, în 3.525 de accidente. Aşadar, principala îngrijorare rămâne în zona de aplicabilitate a acestei legi şi în ceea ce priveşte obligativitatea însuşirii de către investitor sau administratorul drumului a recomandărilor făcute prin rapoartele de audit şi de inspecţie rutieră. Nu suntem ferm convinşi că rapoartele întocmite de acest corp al experţilor care gestionează aspecte de siguranţă rutieră vor fi implementate de către investitor sau beneficiar, astfel încât în România să nu mai asistăm la prăbuşiri de porţiuni de autostradă şi la accidente rutiere grave, cu victime provocate de proasta semnalizare a drumurilor. Cred că acesta trebuie să fie scopul principal al aplicării legii - să avem încă un filtru, un ochi vigilent şi responsabil care să contribuie la creşterea gradului de siguranţă rutieră. Din păcate, azi suntem în următoarea situaţie: avem un număr de auditori de siguranţă rutieră - 12 la număr, din care 8 sunt activi încă, parte din ei din 2013. Preţul mediu pe kilometru, într-adevăr, este de 10.000 RON pentru toate stadiile. Dar îmi pun întrebarea, dragi colegi: ce au făcut aceşti auditori pe Orăştie-Sibiu? Au dat un aviz pentru Orăştie-Sibiu. Zona Bucium, ştiţi foarte bine, alunecările de teren şi surpările de teren de acolo. Ce au făcut aceşti auditori pe A1, în zona ieşirii spre Aeroportul Timişoara, unde în 6 luni de zile am înregistrat, din păcate, 3 morţi. Deci, răspunsul cred că e: ori că au făcut un audit formal, ori l-au făcut prost, ori nu este respectat. Închei, spunând că Partidul Naţional Liberal, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal se va abţine de la acest vot, pentru că din discuţiile avute în comisii şi din analiza făcută nu sunt îndeplinite condiţiile care să ne ofere garanţia că pe viitor toate aceste neajunsuri în materie de siguranţă pe infrastructura rutieră vor fi remediate. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, dacă mai e cineva? Nu. La articole, vă rog, am înţeles... domnul Drulă. La respinse, da? Unul admis? Spuneţi sălii, nu mie.

Cătălin Drulă La amendamentele admise, poziţia 5 marginal. Vreau să o supunem la vot.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Mulţumesc. Vă rog, vot. Amendamentul a rămas în forma iniţială din raport. Nu înţeleg, aţi cerut eliminarea, nu? Aţi cerut eliminarea, domnule... Nu puteţi să cereţi...

Cătălin Drulă Am solicitat... Deci e vorba de un amendament admis care nu se...

Petru Gabriel Vlase Cum?

Cătălin Drulă Am cerut să votăm asupra amendamentului.

Petru Gabriel Vlase Păi, cum să votăm amendamentul admis? Nu înţeleg. Păi, nu e procedural ce faceţi. Domnule Drulă, luaţi Regulamentul. Mai vorbim data viitoare. Mulţumesc. Aveţi nişte proceduri foarte noi şi inovative, dar noi le-am învăţat altfel. Mulţumim. Alte intervenţii la amendamente dacă mai sunt? Nu sunt. E ora 11,00. Luăm pauză 5 minute, pentru votul final.