25 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 36/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 32. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Comisia pentru muncă? Vă rog, domnule Vexler.

Silviu Vexler Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 36/2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională şi propunerea a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 15 februarie 2016. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu. Vot final.