30 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării (PL-x 189/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării. Comisia pentru apărare.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării, trimis cu adresa PL-x 189 din 8 mai 2017. Obiectul de reglementare este completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, în sensul constituirii dreptului structurilor Ministerului Apărării Naţionale de a lua în subordine şi de a ordona misiuni forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României. Comisia pentru politică externă a avizat favorabil. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor din şedinţa din 23 mai 2017, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a acestui proiect de lege, cu amendamentele cuprinse în anexă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ciuhodaru?

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Realitatea geopolitică şi militară actuală impune şi modificări de legislaţie. Proiectul propus de Ministerul Apărării, de domnul ministru al apărării, oferă soluţia pentru a se găsi acest sistem de armonizare, şi din acest punct de vedere este soluţia legislativă pe care ne-o dorim adoptată în acest moment. De aceea, Grupul parlamentar al PSD va susţine acest demers legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.