13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 70/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 70/2017. Comisia?

Eugen Nicolicea Aşa cum v-am spus, avem un raport suplimentar privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. În data de 13 septembrie 2017, membrii Comisiei pentru regulament s-au întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Ioan Munteanu, Grupul parlamentar al PSD, cu care comisia a fost sesizată în data de 12 septembrie 2017. Proiectul de hotărâre se referă la completarea art. 46 din Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu introducerea unui nou alineat, alin. (8 1 ), cu următorul cuprins: "Membrii comisiei pot respinge o singură dată, motivat, propunerea grupului parlamentar căruia i-a revenit funcţia, situaţie în care liderul grupului parlamentar respectiv nominalizează o altă persoană, alegerea candidatului urmând procedura prevăzută de alin. (4)". La şedinţa comisiei din data de 13 septembrie au participat toţi membrii comisiei şi au aprobat proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru şi două abţineri. În urma examinării, Comisia pentru regulament a propus plenului adoptarea raportului privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din data de 13 septembrie 2017, retrimiterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru regulament, pentru o nouă dezbatere şi elaborarea raportului suplimentar. În data de 13 decembrie 2017, membrii Comisiei pentru regulament s-au întrunit în şedinţă pentru a reexamina Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, înregistrat pe data de 15 septembrie 2017 la comisie cu nr. 4c-15/43/15 septembrie 2017. La şedinţa comisiei din data de 13 decembrie 2017 au participat domnul preşedinte Eugen Nicolicea, doamna deputat Cătăniciu Steluţa-Gustica, domnul deputat Márton Árpád-Francisc, domnul deputat Robert Turcescu, doamna deputat Adriana Săftoiu, domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel şi domnul deputat Vasile Daniel. Doamna deputat Adriana Săftoiu a fost înlocuită de domnul deputat Gabriel Andronache şi domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel a fost înlocuit de domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel. Au fost formulate amendamente de către domnul deputat Eugen Nicolicea şi de către domnul Márton Árpád. Raportul a fost adoptat cu 4 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. În urma examinării, Comisia pentru regulament a propus plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a raportului suplimentar privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi vă propune adoptarea acestui raport.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale.

Ioan Cupşa Procedură, domnule preşedinte. Vă mulţumesc. Noi vom cere, în temeiul aceloraşi articole, 68 alin. (1) şi, respectiv, art. 70, vă solicităm retrimiterea la comisie a acestui proiect de hotărâre. Este simplu. Dacă aţi ales să retrimiteţi PHCD 104/2017 la comisie, trebuie să faceţi la fel şi cu PHCD 70/2017. Sunt exact aceleaşi temeiuri pe care le-aţi putut invoca - şi le-aţi invocat - şi pentru care aţi votat retrimiterea la PHCD 104/2017; pentru aceleaşi temeiuri trebuie să retrimiteţi şi PHCD 70/2017. Şi o să dau citire art. 68 alin. (1): "În cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe iniţiative legislative care au acelaşi obiect de reglementare, se întocmeşte un singur raport". Aţi înţeles să încălcaţi acest regulament şi aţi făcut două astfel de rapoarte, dintr-un singur motiv: pentru ca astăzi, acel raport care avea un vot de respingere, să nu poată fi susţinut în plen. Dar, încă o dată, având acelaşi obiect de reglementare, atât PHCD 104/2017, cât şi cel care are nr. 70, trebuie să urmeze aceeaşi cale. Drept urmare, vă solicit să supuneţi la vot cererea de retrimitere şi a acestei iniţiative comisiei respective.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Vot pentru retrimitere la comisie. 80 de voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Rog dezbateri generale. Domnul Turcescu. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Domnule Viziteu, suntem la dezbateri generale. Aţi avut patru intervenţii pe procedură, nu mi-aţi spus niciuna! (Vociferări.) O să vă dau cuvântul. O să vi-l dau. Răbdare!

Robert-Nicolae Turcescu Stimaţi colegi, Înainte, sigur, de orice discurs politic, vreau să vă întreb cât se poate de clar dacă ştiţi despre ce este vorba cu această modificare de regulament. Şi, atenţie!, nu o spun în mod ironic. Vreau să mă asigur că astăzi, când veţi da un vot pe acest proiect, ştiţi realmente ceea ce votaţi. Vorbim despre o modificare de regulament, într-un punct în care acest regulament funcţionează - cum spunea cineva mai devreme - de 23 de ani. Deci vreme de 23 de ani lucrurile au funcţionat într-un anume fel şi au funcţionat relativ bine. Astăzi, în mai puţin de 24 de ore, vi se propune o modificare de regulament. Sunt convins - şi nu o spun cu ironie, pentru că şi colegii mei din Grupul Partidului Mişcarea Populară au această nedumerire - sunt convins că foarte mulţi dintre cei care se află acum în sală nu ştiu despre ce este vorba! Şi aici vă citesc tot din Regulamentul nostru, care spune, la art. 69, că "Raportul - adică ceea ce trebuia să dezbatem noi - trebuia să fie imprimat şi difuzat deputaţilor cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de lege..." Bun. Înţeleg că este o urgenţă, dar care e urgenţa?! Ce s-a schimbat atât de mult, după ce 23 de ani lucrurile au funcţionat într-un fel, încât astăzi, în mod intempestiv, iarăşi nerespectând Regulamentul, cu o comisie convocată în mai puţin de 24 de ore - că am la mine SMS-ul de la domnul Nicolicea, primit aseară, în jurul orei 19,00, în care îmi spune că e convocată şedinţa de regulament la ora 9,00 dimineaţa. Regulamentul zice că trebuie să fie 24 de ore: "Convocarea şedinţelor comisiei se face cu cel puţin 24 de ore înainte, de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de un vicepreşedinte care îl înlocuieşte". Mai mult decât atât, sunt membru în Comisia pentru regulament. Am avut săptămâna aceasta două şedinţe ale Comisiei pentru regulament. (Câţiva deputaţi, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, vin lângă tribună, alăturându-se vorbitorului.) (Vociferări. Aplauze.) Păi, oameni buni, şedinţa aceasta, a Comisiei pentru regulament, s-a întrunit o dată pe lună şi într-o săptămână de două ori?! Oameni buni, nu e un lucru de nebăgat în seamă, nu e un lucru pe care să-l votaţi în necunoştinţă de cauză, pentru că el la asta duce: la cenzură, la transformarea Parlamentului în moşia lui Dragnea! Măcar înainte de a vota, astăzi, dragi colegi de la PSD, de la ALDE, de la UDMR - că fără sprijinul dumneavoastră nu făcea domnul Nicolicea ce voia în Comisia pentru regulament...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, procedură sau dezbateri?

Robert-Nicolae Turcescu Închei acum, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Vă invit măcar să citiţi textul! E un lucru care va afecta viaţa parlamentară, dezbaterea parlamentară, pentru o perioadă lungă de timp. Nu votaţi ca oile lui Daea! Votaţi în cunoştinţă de cauză! Şi, atenţie, dacă veţi avea o minimă aplecare asupra acestui text, veţi vedea că este un pericol mortal pentru ceea ce înseamnă dezbaterea parlamentară. Nu vă bateţi joc de dezbaterea parlamentară! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Domnul ... Procedură sau dezbateri? Dezbateri generale. Vă rog. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Peste zece minute, gata! Numai puterea o să poată să se exprime, opoziţia va exista doar ca decor în acest Parlament. Acesta este finalul acţiunii dumneavoastră de astăzi! În mod ciudat, aţi intrat şi într-un cerc vicios, pentru că, la început, domnul Nicolicea a spus că acest proiect de hotărâre nu are obiect de reglementare, ca cel pe care l-aţi retrimis la comisie. Şi atunci de ce conţine, oare, un amendament care se referă exact la obiectul de reglementare al proiectului retrimis la comisie? Pentru că aţi hotărât să încălcaţi regulamentul! Pentru că, în mod evident, ştiaţi că vă mă trebuie încă o sesiune de vot final, dacă aţi fi dezbătut şi retrimis doar proiectul care era pe ordinea de zi. Ca atare, veniţi şi faceţi următorul lucru: după ce aţi obţinut limitarea timpului de dezbatere şi aţi modificat regulamentul în sensul acesta, acum veniţi şi faceţi un abuz şi mai grav. Practic, luaţi dreptul opoziţiei să îşi mai voteze amendamentele. Aceasta se întâmplă prin ceea ce propuneţi dumneavoastră! Noi, opoziţia, nu vom mai putea să ne votăm amendamentele prin care ne exprimăm părerea cu privire la un proiect de lege pe care dumneavoastră îl supuneţi dezbaterii. Tot prin acest proiect de hotărâre - să ştiţi care era obiectul de reglementare - şi, apropo, domnule Munteanu, sunteţi de acord să se modifice iniţiativa dumneavoastră chiar în halul acesta?! Dumneavoastră aţi propus, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, un alt pumn în gură dat opoziţiei, şi anume acela că noi, opoziţia, nu vom mai putea să ne desemnăm reprezentanţii în conducerea comisiilor. Este aberant! Dumneavoastră, puterea, veţi cenzura orice propunere pe care partidele de opoziţie o vor face cu privire la conducerea comisiilor permanente. Este inacceptabil lucrul acesta! Ca atare, această propunere de modificare a Regulamentului este mai nocivă decât cea pe care aţi retrimis-o la comisie. Aş fi dorit să fac un amendament în cadrul Comisiei pentru regulament, dar mi-a fost teamă că va fi adoptat. Şi anume, art. 120 mai trebuia completat în modul următor: - să desăvârşiţi opera dumneavoastră - "Opoziţia nu are dreptul de a vota. Minoritatea parlamentară trebuie să aplaude în picioare tot ceea ce propune puterea". Asta ar mai trebui! Dar nu suntem departe de momentul acela, din păcate! (Aplauze.) Ca atare, noi considerăm că este neregulamentar modul în care dezbateţi acest proiect de hotărâre. Considerăm, de asemenea, că încălcaţi cel puţin două sau trei decizii ale Curţii Constituţionale, printre care Decizia Curţii Constituţionale nr. 209, în care se spune foarte clar că opoziţia se exprimă şi că puterea are obligaţia să asigure toate mijloacele prin care opoziţia se exprimă şi abia după aceea să decidă. În situaţia aceasta, în mod evident, acest proiect de hotărâre îl vom ataca la Curtea Constituţională. Din păcate, probabil veţi încerca să-l aplicaţi încă de astăzi. Păcat! Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Stanciu-Viziteu, procedură, şi încheiem aici. Şi dezbateri? Atunci aveţi cinci minute, conform Regulamentului, şi faceţi...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mai întâi pe procedură, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Nu ştiu exact articolul, dar se referă la calomnii, lucruri injurioase. Aş vrea doar să atrag atenţia plenului că ceea ce a citit domnul preşedinte al comisiei este un fals. Raportul comisiei de fond nu conţine toate amendamentele depuse în comisie şi am aici actul care dovedeşte că am depus astăzi, în termen, alături de colegul meu, amendamente la acest raport. Deci ceea ce face preşedintele de şedinţă este fals şi uz de fals sub semnătură privată. V-aş ruga să votăm să-l retrimitem la comisie pentru corectare. După ce îl supuneţi la vot, o să intru în dezbatere generală.

Petru Gabriel Vlase S-a făcut votul acesta o dată! Continuaţi!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Am înţeles! OK! Bun. Acum pe fondul problemei, domnule preşedinte. Ştiţi, uneori viaţa ne dă atât de multe lămâi, încât trebuie să facem limonadă, iar majoritatea parlamentară de astăzi ne oferă atâtea lămâi, încât putem să hrănim cu limonadă toată populaţia României. Este rar să asist la astfel de momente, în care principiile şi baza democraţiei este încălcată. Şi aici nu vorbesc de momentele deosebit de grave, cum ar fi regretabila pierdere a ultimului Rege, ci un atac frontal asupra democraţiei. Asistăm astăzi la primul pas în instaurarea dictaturii partidului-stat PSD. Prin acest Proiect de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, plenul acestei Camere este vidat de conţinut. Astfel, vom instaura o dictatură a comisiilor. Dacă acceptăm acest precedent, vom avea un plen simbolic. Toate proiectele de lege vor fi discutate în comisii închise, de obicei netransparente, fără filmări, fără stenograme şi doar ce va ieşi de acolo. Orice preşedinte dictatorial va selecta amendamente care să fie discutate, care să nu fie discutate, iar acest loc va fi vidat de întregul conţinut. Dacă luăm în considerare că multe dintre iniţiativele legislative vin ca urmare a unei decizii de partid, este un alt semn al acestei dictaturi a partidului-stat PSD. Dar, să ştiţi că în lume există tot timpul războaie între opoziţie şi putere. Toţi, de obicei, cred că au dreptate. Dar aceste războaie nu ar putea fi niciodată prelungite şi alimentate fără "lorzii războiului". Ştiţi, sunt aceia care, pentru un interes personal mărunt, oferă armament ambelor părţi, facilitând astfel carnagii şi încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului. Şi noi, în acest plen, avem astfel de "lorzi ai războiului". Ei sunt colegii noştri din UDMR, care luni au votat împotrivă, apoi au negociat pe un interes personal şi astăzi s-au schimbat. Ruşine, domnilor! Nu cred că cetăţenii români v-au oferit un vot să susţineţi dărâmarea democraţiei! Nu cred că aveţi încrederea cetăţenilor români pentru a ajuta la astfel de lucruri! Ruşine! Cei de la PSD nu puteau face asta fără voi şi v-aţi vândut pentru lucruri mărunte! Bun. Domnule preşedinte de şedinţă, dacă preşedintele comisiei a încălcat Regulamentul în nenumărate locuri, v-aş ruga pe dumneavoastră să nu-l încălcaţi - şi aici invoc art. 108 alin. (1), care spune în mod clar că "Dezbaterea se face începând cu toate amendamentele depuse la comisie...". Nu se face referire "la cele din raport", toate depuse. Şi am o dovadă aici, prin care arăt câte amendamente am depus astăzi, care n-au fost incluse în raportul de fond. Aşa că, vă rog, domnule preşedinte de şedinţă, dumneavoastră arătaţi-ne ultimul gest de respectare a Regulamentului actual, şi în această dezbatere să includem toate amendamentele depuse, nu doar pe cele care selectiv le-a ales domnul Nicolicea. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Aici doar vreau să vă completez eu art. 108 alin. (1), pentru că aţi citit numai până unde v-a convenit: "...amendamentele depuse la comisii, admise şi respinse". Da? Continuăm... La dezbateri generale dacă mai sunt intervenţii? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Hai să nu ne mai dăm după deget! V-aţi enervat că aţi stat 11 ore aici săptămâna trecută, v-a pus Dragnea să staţi aici, v-a pus Dragnea să-i treceţi bugetul şi Legile justiţiei! Aveţi de trecut acestea repede, v-a încurcat procedura şi, ca orice om politic sau oameni politici rudimentari, îi daţi în cap procedurii! Nu, dacă aţi fi un pic democraţi, aţi înţelege că regulile acestea sunt făcute să protejeze dezbaterea, să protejeze democraţia. Dar reflexul "căpitanului de judeţ" este să i se umfle o venă la gât...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Cătălin Drulă ...şi să...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, mulţumesc!

Cătălin Drulă ...schimbe orice reguli, orice cadru democratic care-l împiedică să-şi atingă mijloacele!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc frumos!

Raluca Turcan Are voie!

Petru Gabriel Vlase Avem voie... Doamnă, nu putem să ne jignim aici unii pe alţii încontinuu!

Cătălin Drulă Nu ne jignim!

Petru Gabriel Vlase Chiar am voie!

Cătălin Drulă Vă rog să-mi permiteţi, este intervenţia mea ...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, am să fac un abuz acum, aşa cum sunt acuzat, i-aţi jignit un minut destul pe colegii, pe toată lumea, vă mulţumesc, mergeţi în bancă! La dezbateri generale dacă mai sunt intervenţii? (Domnul Răzvan Sorin Prişcă solicită să ia cuvântul.) Domnule Prişcă, a vorbit domnul Andronache şase minute! (Vociferări.) Vă rog, un minut! (Domnul deputat Cătălin Drulă a rămas la tribună şi doreşte să vorbească în continuare.) Nu pot, îmi pare rău! Vă rog! Păi, nu cu jigniri! Vă rog, în 30 de secunde terminaţi intervenţia. Vă rog să vă ponderaţi discursul.

Cătălin Drulă Vă mulţumesc că nu comiteţi acel abuz de care spuneaţi, până la urmă.

Petru Gabriel Vlase Eram obligat!

Cătălin Drulă ...termin prin a spune că cei de la UDMR vă sunt complici şi este ruşinos. Un partid care era privit cu speranţă în anii '90, pentru apărarea democraţiei, când alţii o atacau, acum se vinde pe puţin, nu-şi reprezintă electoratul, care-şi doreşte ce-şi doresc şi românii şi toată lumea din ţara aceasta, adică o justiţie puternică, un stat de drept şi să nu fim pradă hoţilor. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! A spus şi domnul Viziteu, am înţeles poziţia grupului dumneavoastră! Domnule Prişcă, un minut suplimentar, pentru că nu mai am cum mai mult! Dezbateri generale.

Răzvan Sorin Prişcă Să ştiţi că vorbesc cu foarte mare emoţie astăzi, în ultima zi de democraţie din Parlamentul acesta, şi vreau să vă întreb sincer, ca între prieteni, ca între colegi: dacă sunt atât de bune toate legile acestea, sunt extraordinare, sunt nemaipomenite, de ce vă e frică să le dezbatem şi să le discutăm?! De ce vreţi, de ce, de fapt, "daddy" Dragnea vrea să închidă gura tuturor şi nu-şi lasă "copiii", de aici, din plen, să afle despre ce vorbim?! Pe de altă parte însă, ceea ce s-a întâmplat cu colegii de la UDMR, este halucinant! Faptul că miercuri, la dezbateri în plen, au fost doi colegi în sală, iar restul stăteau în grup, să aştepte să negocieze, este jignitor pentru Parlamentul României! Faptul că ieri, alaltăieri, de fapt, s-a respins în Comisia pentru regulament acea propunere a dumneavoastră doar pentru că nu apucaseră colegii de la UDMR să negocieze...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Răzvan Sorin Prişcă ...liceul de la Târgu Mureş...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc.

Răzvan Sorin Prişcă ...este jignitor!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat!

Răzvan Sorin Prişcă Iar ceea ce faceţi împreună este trădare de ţară! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Ultima intervenţie, domnul Szabó Ödön. Cu rugămintea, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, să nu creaţi un nou drept la replică!

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În Parlament, colegii mei au dreptate, este nevoie de o putere tolerantă, dar este nevoie şi de o opoziţie responsabilă. Eu cred că ambele lucruri funcţionează şi trebuie să funcţioneze bine în democraţie. Trebuie să vă spun că nu este adevărat ce aţi spus. Nu s-a negociat pentru Târgu Mureş, ieri! (Vociferări.) Nu dorim ca anumite puncte sensibile, care necesită sprijinul tuturor, să fie în acest fel discutate şi, aşa cum vedeţi, în acest context, în această dezbatere nu dorim ca dumneavoastră sau oricine din acest Parlament să aibă un discurs care nu este pe aceste proiecte de lege. Nu încercaţi să loviţi în PSD cu un discurs naţionalist! Nu încercaţi să ne aduceţi în faţă o comunitate care, în acest context, în 27 de ani, a fost o forţă care a dorit întotdeauna stabilitate în această ţară şi cu care toate partidele astăzi, aflate în Parlament, care au avut posibilitatea să guverneze, au guvernat şi toate partidele au spus că a fost o forţă responsabilă a Parlamentului din România. În acest context, vă rog să vă limitaţi discursurile exclusiv pentru dezbaterea punctului de pe ordinea de zi şi să nu ne jigniţi nici pe noi, nici pe alţii! Dacă aveţi probleme punctuale cu raportul respectiv, să le susţineţi, dar nu jigniţi comunităţile, oricare ar fi ele, şi nici pe a noastră! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am încheiat aici dezbaterile generale. Vă rog, la articole! (Vociferări. )

Florin-Claudiu Roman Procedură!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vă rog, mergeţi în bancă! (Domnul deputat Florin-Claudin Roman vorbeşte de la tribună, fără microfon.) Acest gen de discurs, cu alte grupuri, faceţi-l la presă! Domnule deputat, mulţumesc! (Aplauze.) La articole. La nr. crt. 1, dacă sunt intervenţii? Vă rog. Nr. crt. 1, domnule deputat, am spus. Da? Vă rog. (Vociferări.) Suntem la articole, la dezbaterea pe articole.

Eugen Nicolicea La poziţia 1, amendamentul a suferit o modificare - cel care propune o altă persoană pentru funcţia de preşedinte nu este liderul de grup, el doar formalizează. Cel care propune este grupul parlamentar. Astfel, textul este... "Membrii comisiei pot respinge o singură dată, motivat, propunerea grupului parlamentar căreia i-a revenit funcţia, situaţie în care grupul parlamentar respectiv nominalizează..." şi textul curge.

Petru Gabriel Vlase Asta era la nr. crt.1? Da, vă rog. Dacă la articole mai sunt intervenţii? (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) La articole? Domnul Stanciu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Spuneţi la care s-a ajuns, domnule... Pentru că primul numărul curent era titlul, era altceva...

Petru Gabriel Vlase Da, aţi greşit, domnule preşedinte... (I se adresează domnului deputat Eugen Nicolicea.)

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Deci nr. crt.1 modifică titlul acestui proiect - din "Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor" în "Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor". Le luăm selectiv? Nu le luăm pe rând?

Petru Gabriel Vlase Da...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Acesta ar fi primul articol...

Petru Gabriel Vlase A mers domnul preşedinte mai înainte...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Păi, da...

Petru Gabriel Vlase Deci la nr. crt.1 dacă sunt intervenţii?

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da, la nr. crt.1. Sunt împotriva acestui articol. Schimbă complet sensul acestui proiect de hotărâre, care era iniţial pornit de domnul Munteanu, pentru completare. Azi dimineaţă, în comisie, fără ştiinţa iniţiatorului, a fost modificat... "privind modificarea şi completarea..." şi nu cred că este în spiritul în care iniţiatorul şi-a dorit. De altfel, colegii de la PNL au solicitat ca iniţiatorul să vină, să ia act de acest lucru, conform Regulamentului. Aşa încât, suntem împotriva acestui articol...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ... şi vă rugăm să votaţi împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Da... trebuia să votaţi la comisie...

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu ... şi domnul Munteanu vrea şi drept la replică.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule Munteanu. Procedură? Vă rog.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit, domnule preşedinte, să prelungiţi timpul de dezbatere, pentru că este ora 11,30, pe care am stabilit-o de comun acord, or, noi încă nu am finalizat dezbaterea pentru niciun proiect de lege. Mergem cu votul final... la ora 12,00 propun. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ioan Munteanu După finalizarea acestui proiect de lege...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ioan Munteanu ... dăm vot final.

Petru Gabriel Vlase Întotdeauna, când suntem în mijlocul dezbaterilor unui proiect de lege şi se sfârşeşte programul, am terminat proiectul respectiv, după care am respectat programul. Vă rog, luaţi loc. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Raluca Turcan Am înţeles că nu aţi dorit să supuneţi votului dezbaterea, în regim de urgenţă, a Ordonanţei privind Split TVA. Atunci, vă solicit, ţinând cont că liderul dumneavoastră a solicitat amânarea procedurii de vot, să continuăm prima sesiune pe care tocmai aţi inventat-o până la Split TVA, după care să dăm votul final.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot. Cu toate că era deja aprobat programul, dar... Reiau la articole. La nr. crt. 2, intervenţii? La nr. crt. 3? Domnul Andronache. Art. 46 alin. (8), da? La acesta ne referim... Păi, acesta este la nr. crt. 3, domnule deputat... Atunci, spuneţi dumneavoastră la care vă referiţi.

Gabriel Andronache Da, mă refer la cel pe care l-aţi citat dumneavoastră. Eu nu am de unde să ştiu, pentru că raportul îl au doar iniţiaţii... atât. Aceasta este realitatea. (Aplauze.) Cu privire la modificarea pe care domnul Nicolicea a propus-o în comisie, în mod evident este doar una de formă şi nu rezolvă fondul, acela pe care l-am mai spus şi în luarea mea de cuvânt la dezbateri generale, că dumneavoastră, majoritatea parlamentară, practic, veţi cenzura modul în care opoziţia hotărăşte să-şi desemneze membri în conducerile comisiilor de specialitate. Este inacceptabil lucrul acesta şi, pe cale de consecinţă, vă rugăm să supuneţi votului şi acest amendament formal. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Pe care amendament să-l supun votului?

Gabriel Andronache Cel prin care liderul...

Petru Gabriel Vlase Amendamentul admis - îmi cereţi dumneavoastră vot pe el?

Gabriel Andronache Da. Vă rog să-l supuneţi votului. Am dreptul, pentru că nu sunt de acord...

Petru Gabriel Vlase OK. Am înţeles. Am vrut doar să fiu sigur de ceea ce doriţi. Deci amendamentul admis este la vot. Amendamentul admis... domnule deputat! A cerut vot pe amendament admis. Vot. 166 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a rămas în forma admisă din raport. La nr. crt. 4? Domnul Nicolicea.

Eugen Nicolicea Pentru corecta informare a plenului... Deci la nr. crt. 4 avem o propunere de modificare... (Gălăgie.) ... art. 120 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "După ce timpul de dezbatere stabilit în funcţie de complexitatea raportului a fost epuizat..." şi textul curge. (Gălăgie. Rumoare.) Am făcut această precizare, pentru a şti ce se votează.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă sunt intervenţii la nr. crt. 4? Domnul Adronache. Domnule Stelian, doriţi tot la acest articol? Vă rog. Domnul Stelian, că era înainte.

Stelian-Cristian Ion La acest articol şi la celelalte articole... I-aş ruga pe colegii din sală să dea un semn, să ridice mâna, cine dintre dumneavoastră are în faţă şi ştie ce votează? Pe site-ul Camerei Deputaţilor nu este acest raport. Noi la grup avem un singur exemplar al raportului. Este o bătaie de joc şi o ruşine, în Parlamentul României, că nu ştiţi, nu aveţi de unde să ştiţi, că în dimineaţa aceasta doar câţiva dintre parlamentari au ştiut de această iniţiativă. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase La articole, domnule deputat!

Stelian-Cristian Ion Deci faceţi de râs o ţară întreagă, iar Parlamentul acesta îl aruncaţi în derizoriu.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Andronache, la nr. crt. 4, intervenţie pe articol.

Gabriel Andronache Cu privire la acest amendament, repet, nu are absolut nicio legătură cu obiectul de reglementare al proiectului de hotărâre pe care dumneavoastră îl veţi vota. Este doar un artificiu pe care l-aţi identificat, pentru că v-aţi dat seama că, în măsura în care aţi fi retrimis comisiei proiectul anterior, nu îl mai puteaţi dezbate astăzi. Necesitatea dumneavoastră este să rezolvaţi problema astăzi, aşa că alte cuvinte sunt de prisos. Vă rog să-l supuneţi şi pe acesta votului, pentru că noi îl considerăm incorect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru amendament admis. Vă rog, vot. 164 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă şi un coleg care nu optează. Amendamentul a rămas în forma din raport. Admis. Domnule Turcescu, tot la acest articol?

Robert-Nicolae Turcescu Prin urmare, nu aveţi textul în faţă! Sunt membru al Comisiei pentru regulament. L-am cerut astăzi domnului Nicolicea. L-am cerut domnului Márton. Domnul Márton şi domnul Nicolicea mi-au spus că este vorba despre un amendament formulat cumva ad-hoc, e verbal... acolo în comisie, prin urmare nu avem forma scrisă. Bun. Vă atrag atenţia asupra unei situaţii, stimaţi colegi, pentru că, nu întâmplător, în intervenţia de mai devreme, vă spuneam că trebuie să ştiţi ce votăm. Se vorbeşte, citez din memorie, pentru că, repet, textul cu formularea este ţinut sub cheie de domnul Nicolicea, sau vine mai greu la casetele deputaţilor - în acest moment sperăm să-l primim - se vorbeşte despre timp care este alocat în funcţie de complexitatea amendamentului dezbătut. Păi, oameni buni, de ce două minute şi nu trei? De ce 5 şi nu 6? Cine stabileşte cât de complexă este, la un moment dat, dezbaterea pe un amendament? A... în funcţie de numărul de pagini... mi s-a spus. Dacă 7 pagini... ne gândim, se poate 7 pagini de prostii. Poate o singură pagină conţine o chestiune extrem de sensibilă şi foarte importantă. Aici nu este vorba doar de ceea ce se întâmplă săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare în Parlamentul României. Vom mai avea dezbateri aici în Parlament. Şi ce se va întâmpla atunci? Un grup va decide câte minute să acorde în continuare, sau deloc, sau două, sau nouă?!

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii la articole, am încheiat... Aveţi intervenţii la articol? (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) A vorbit domnul Andronache la articolul acesta, doamnă! S-a vorbit, s-a votat. Nu mai am nicio procedură, pentru că am închis şedinţa. Suspendăm şedinţa 5 minute. Vot final la ora... la fără un sfert.