7 noiembrie 2017 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Petru Gabriel Vlase Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. Dacă aveţi la dezbateri generale intervenţii. Nu. La proiectul pe articole, la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articol unic? Adoptat. Vot în ansamblu pe proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog, pentru? Pentru? Mâna sus. (Discuţii la prezidiu.) Împotrivă, atunci?

Petru Gabriel Vlase 237 pentru. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase 104. Abţineri? Nu. Adoptat.