14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 64. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Iniţiatorii? Nu sunt. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, în sensul majorării duratei concediului paternal la 10 zile, faţă de 5 zile, cât este în prezent. Se propune abrogarea dispoziţiilor potrivit cărora, în situaţia în care tatăl a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, se acordă o singură dată majorarea cu 10 zile a duratei concediului paternal. În urma reluării dezbaterilor, în şedinţa din 17 mai 2016, membrii comisiei au hotărât respingerea iniţiativei, având în vedere faptul că modificarea perioadei de concediu paternal generează un efort financiar suplimentar pentru angajator, căruia îi revine sarcina plăţii concediului paternal. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7.12.2015, face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere, vot final.