27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate (PL-x 49/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate. Comisia?

Dănuţ Păle Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate. În şedinţa din 6 iunie 2017, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea examinării şi întocmirii unui nou raport înlocuitor. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. La întocmirea raportului înlocuitor Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 687 din 13 iulie 2016; punctul de vedere al Guvernului, prin care susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate, în vederea înlăturării unor dificultăţi în implementarea prevederilor actului normativ de bază. Membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 13 iunie 2017. La Comisie au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 23. La dezbaterea proiectului a participat domnul Traian Petcu, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. S-a hotărât, cu majoritate de voturi şi o abţinere, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentul respins redat în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Oros.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea iniţială, Legea nr. 88/2016, avea menirea să asigure un nivel de protecţie a sănătăţii consumatorilor, dar şi aceea de a garanta dreptul acestora de a fi informaţi corect cu privire la produsele alimentare pe care aceştia le consumă. În acelaşi timp, legea dorea să încurajeze consumul de produse din lapte românesc. Într-un cuvânt, s-a dorit îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul etichetării laptelui proaspăt pentru consum şi produse lactate. Prin modificările care acum se doresc a fi aduse acestei legi, dispar câteva sintagme: dispare sintagma "lapte proaspăt" - este înlocuită cu "lapte pentru consum"; de asemenea, specificaţia "conţine lapte praf în proporţie de..." dispare; justificarea este că ar fi afectaţi producătorii de lapte, pentru că ar avea mai puţină cerere din partea fabricilor care prelucrează laptele şi îl transformă în lapte praf; de asemenea, dispare un articol important, "sancţiuni", pentru cei care pun în vânzare lapte din înlocuitor sau produse din lapte, cu pretenţia că acesta ar fi lapte natural, lapte proaspăt. De aceea, în actuala formă prezentată de comisie, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu va vota pentru adoptarea acestei propuneri legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Eu cred că toată lumea ar trebui să voteze acest proiect de lege, pentru că rezolvă trei lucruri esenţiale: sănătate publică, siguranţă alimentară şi educare şi informare. Din acest punct de vedere, acest proiect de lege este un caz major pentru a asigura toate cele trei deziderate. Şi când vorbim despre sănătatea fiecărui român, când vorbim despre dublu standard în ceea ce priveşte alimentele din Europa şi cele din această ţară, cred că un astfel de proiect de lege, care ar aduce şi clarificări în acest domeniu, este cât se poate de benefic. Vom vota fără rezerve un astfel de proiect.

Petru Gabriel Vlase Ionuţ Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Acest proiect reglementează două lucruri: ce înseamnă produs natural, adică produs făcut din lapte de oaie, vacă, bivoliţă şi ceea ce înseamnă produs sută la sută românesc. Şi aici trebuie să fim foarte atenţi, pentru că prin acest proiect legislativ putem să ajutăm consumatorul, putem să ne gândim direct la ţăranul şi la agricultorul român, cumpărând lapte din magazine, pe care va scrie "produs românesc", iar când îl vom cumpăra, ne gândim că ne protejăm economia internă. Din această perspectivă, a protejării agricultorilor şi a zootehniei româneşti, astăzi noi vom depune la Secretariatul Camerei Deputaţilor un proiect legislativ care se direcţionează spre agricultorii mici şi mijlocii şi care se numeşte: "Proiectul de Lege privind protejarea agricultorului şi zootehniei româneşti". Mulţumesc. O zi bună!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. O zi bună, domnule Simionca! Alte intervenţii? La amendamente dacă mai sunt? Nu.