19 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (PL-x 166/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Comisia pentru muncă? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 166/2017 din 27 martie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 20 martie 2017. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Cu amendamentele admise din raport, legea merge la votul final.