13 iunie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Petru Gabriel Vlase Bună dimineaţa! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările. Vă anunţ că sunt înregistraţi 128 de colegi. Programul de lucru: dezbateri până la ora 11,30; vot final la ora 12,00; şedinţă de Birou permanent după votul final; după care, la ora 13,00, avem plen comun. Vă rog, la începutul şedinţei, domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Împreună cu colegii de la celelalte grupuri parlamentare, vă propun ca punctul 60, Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, PL-x 209/2016, să fie mutată de pe poziţia 60 pe poziţia 12, având în vedere importanţa acestei legi pentru autorităţile publice locale şi judeţene, în ceea ce înseamnă derularea proiectelor lor de investiţii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci s-o aducem pe poziţia 12, domnule Dobre?

Victor Paul Dobre Da.

Petru Gabriel Vlase Şi atât, da? Şi o dezbatem, da? Vot. 95 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă. Aprobat. Domnul Suciu.

Vasile-Daniel Suciu Bună dimineaţa! Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Conform cutumei parlamentare, am avut o discuţie cu toţi liderii de grup şi nefiind un proiect de lege pe ordinea de zi, am convenit împreună ca PL-x 338/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012) să-l dezbatem astăzi şi să fie mutat pe poziţia 15 pe ordinea de zi. Şi vă rog să supuneţi la vot această propunere.

Petru Gabriel Vlase Vot. În unanimitate, aprobată. Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu PL-x 258/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi) , poziţia 90 pe ordinea de zi, să o mutăm pe poziţia 14.

Petru Gabriel Vlase Vot. 122 de voturi pentru, un vot împotrivă. Aprobată. Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Pl-x 1/2018 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi) , actualmente pe poziţia 15, să o mutăm pe poziţia 5.

Petru Gabriel Vlase Vot. O abţinere. Aprobată.

Vasile-Daniel Suciu Şi ultimul, PL-x 562/2017 (Proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor) , poziţia 18 pe ordinea de zi, să fie mutată pe poziţia 7. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 126 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Domnul Cucşa. Vă rog, în partea stângă a prezidiului, cei care sunteţi de la Guvern, colegii de la Guvern, să rămână în sală...

Marian-Gheorghe Cucşa Domnule preşedinte,...

Petru Gabriel Vlase Numai un pic, domnule Cucşa! ...să rămână în sală cei care au treabă aici şi închideţi uşa aceea din stânga, de acolo! Vă rog, domnule Cucşa.

Marian-Gheorghe Cucşa Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă rog ca poziţia 19, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului, PL-x 281/2018, să fie adus pe poziţia 16.

Petru Gabriel Vlase Vot. 108 voturi pentru, 18 voturi împotrivă. Adoptată. Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am vrea şi noi să mutăm de pe poziţia 58, Pl-x 158/2018 (Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii) , pe poziţia 17, dacă se poate? Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 115 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată. Mai sunt propuneri pentru ordinea de zi? Nu. Vă rog, stafful, refaceţi ordinea! Domnul Rădulescu Dan-Răzvan.