21 decembrie 2017 – Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a următoarelor legi: -Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (Pl-x 363/2017), adoptată în procedură de urgenţă; -Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Pl-x 418/2017), adoptată în procedură de urgenţă; -Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 417/2017), adoptată în procedură de urgenţă.

Petru Gabriel Vlase Mai am eu o procedură. Vă informez, stimaţi colegi, că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 21 decembrie 2017, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi, adoptate în procedură de urgenţă de ambele Camere ale Parlamentului: Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Termenul de sesizare este de două zile, începând de astăzi.