28 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 109/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 109 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Iniţiatorii? Comisiile? Comisia juridică, Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect a fost înaintat spre dezbatere, pe fond, comisiilor menţionate. Aş vrea să vă informez, stimaţi colegi, că propunerea a fost respinsă de Senat, nu este susţinută de Guvern, iar comisiile de specialitate - Comisia pentru apărare, precum şi Comisia pentru administraţie publică - au dat aviz negativ. Este o propunere care îşi dorea să introducă nişte prevederi exprese, cu referire la plăţile amenzilor, respectiv, acestea să fie asigurate prin filialele judeţene ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni, respectiv, CEC Bank, indiferent de domiciliul sau reşedinţa contravenientului. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 3 comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.

Petru Gabriel Vlase Domnule Munteanu, dumneavoastră eraţi iniţiator, totuşi... Dezbateri generale? Domnule Moldovan, vreţi să luaţi cuvântul? Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această iniţiativă nu face decât să dubleze unele prevederi legale deja existente, motiv pentru care ar trebui respinsă. Vă atrag însă atenţia că adevărata problemă pe care cetăţenii care plătesc amenzi o au este că instituţiile statului nu comunică între ele. Adică instituţia care a încasat banii datoraţi din amendă nu comunică şi altor instituţii încasarea banilor respectivi, motiv pentru care se întâmplă frecvent ca un cetăţean care încasează o amendă şi o plăteşte să primească uneori şi după 3-4 ani somaţie de plată pentru aceeaşi amendă ori se trezeşte cu conturile poprite. Aceasta este de fapt problema - lipsa de comunicare interinstituţională. Din aceste motive, Grupul PNL va vota împotriva adoptării acestei iniţiative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru? Nu. Alte intervenţii? Vot final.