21 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului Legii prevenirii (PL-x 423/2017). ( retrimis comisiilor )

Petru Gabriel Vlase 10. Continuăm cu Proiectul Legii prevenirii. Ne-am întors la punctul 10. Vă rog, Comisia juridică. Domnul Varga.

Vasile Varga Este un raport comun al celor două comisii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care au fost sesizate spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu Proiectul Legii prevenirii. Senatul, fiind prima Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Iar proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de infracţiuni. În acest sens, autorităţile sau instituţiile publice cu atribuţii de control au atribuţii de control, constatare, de sancţionare a contravenţiilor şi au stabilite ca atribuţii informarea, instruirea şi îndrumarea publicului, precum şi obligaţia de a aplica, în cazul săvârşirii anumitor fapte contravenţionale, sancţiunea de avertisment, împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Proiectul de act normativ are ca scop intensificarea funcţiei preventive a controlului, precum şi asigurarea securităţii juridice, în condiţiile creşterii cantitative a legislaţiei, precum şi ale apariţiei unor noi domenii de reglementare. În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului Legii prevenirii, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu. Doriţi, doamnă Gavrilă, şi la legea aceasta?

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. A preveni e un lucru extrem de important. Şi chiar dacă noi aveam această chestiune în legislaţia pe fond, la mai multe instituţii, cele care au funcţii de control, e bine că s-a venit cu o Lege specială a prevenţiei. Pentru că nu sensul neapărat al contravenţiei lămureşte problema, ci, de multe ori, ceea ce avem de făcut până a fi contravenţionaţi. Dar - există acest dar - eu sper... şi Grupul Partidului Naţional Liberal urmăreşte în acest moment cum vom expune şi vom vota şi cele două amendamente introduse în raportul comun, astăzi de dimineaţă, la Comisia juridică. Pentru că, pe fond, problema pe care am ridicat-o la Comisia pentru buget a fost simplă: nu avem o problemă cu caracterul legii, ci avem o problemă dacă putem sau nu putem, Guvernul României, indiferent cum se numeşte el, să intervenim să modificăm anexe la lege prin hotărâri de Guvern. Mi s-ar părea o chestiune care excede Guvernului. Guvernul trebuie să emită nişte acte normative care trebuie să vină pe fondul legii, în a prinde absolut tot ceea ce ar trebui să prindă în prevenţie, referitor la acea legislaţie care se referă la contravenţii. Deci, pe fond, suntem de acord, dar urmărim şi ne vom exprima votul final, în funcţie de cum curg discuţiile pe amendamente. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Deşi nu mi-aţi dat cuvântul la legea anterioară, o să-mi permiteţi să conexez cele două abordări, pentru că într-o anumită zonă ele se pot suprapune. Ar fi de precizat următorul lucru. Că o filosofie a controlului presupune, într-o primă etapă, informare, evaluare, ştiu eu, un plan de remediere, şi mai puţin povara aceasta, a sancţiunilor. Şi nu doar în mediul economic, acolo unde, într-adevăr, povara controalelor, şi presiunea acestora, şi, uneori, arbitrariul controalelor se resimte, motiv pentru care şi apare acest context legislativ nou, dar chiar şi în mediul educaţional sunt anumite chestiuni care vizează, şi avizul nostru, cumva, al Comisiei pentru învăţământ, sigur, nu poate fi decât favorabil. Pentru că în zona educaţiei există un contract educaţional care se semnează, între părinte şi şcoală, şi care presupune obligativitatea părinţilor de a urmări şcolarizarea, prezenţa copiilor, deci evitarea abandonului şcolar. Iar măsurile care sunt aici prezente, inclusiv modul în care se aplică sancţiunile, amenzile şi aşa mai departe sunt de natură să îmbunătăţească acest aspect. Corelând problemele copilului cu problemele educaţionale, trebuie să spunem că, chiar dacă la un moment dat vorbim de o redundanţă legislativă, aşa cum a fost semnalată, existenţa unor preocupări legate de Avocatul Copilului nu pot decât să ducă, aceste preocupări, spre un plus de suport în relaţie cu o vârstă a vulnerabilităţii, cum este cea a copilului - fie că vorbim de copilul aflat în perioada iniţială, alături de familie, în timpul grădiniţei sau al şcolarităţii - încât este perfectă existenţa unei zone, a unui departament care să urmărească aceste aspecte şi care să nu fie doar formale şi doar birocratice, aşa cum foarte importante sunt şi aceste contracte educaţionale care să urmărească destinul copilului, prezenţa acestuia în şcoală şi beneficierea de calitatea educaţiei. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Erdei.

István Erdei Dolóczki Bună ziua! Domnule vicepreşedinte, domnule preşedinte de şedinţă, UDMR-ul, la vremea respectivă, a depus o iniţiativă legislativă cu un conţinut asemănător, care a fost şi este şi în momentul de faţă ţinută în sertar, pe motivul că Guvernul vine cu o lege mult mai bună. Ei, Guvernul a venit cu o lege nu mult mai bună, dar cu o aplicabilitate mai largă decât a proiectului nostru de lege. În esenţă, această lege trasează, în accepţiunea mea, două sarcini asupra organelor care sunt abilitate să facă controale. 1. Să aibă şi o activitate de îndrumare, de educare a participanţilor la procesul economic din partea autorităţilor cu atribuţii de control. Dubla calitate însă apare, fiindcă la un moment dat o entitate poate să fie organ de control, dar poate să devină şi organ controlat - vezi exemplul primăriilor, care, la un moment dat, efectuează controale, stabilesc contravenţii; pe de altă parte, vin alte organe de control care controlează primăria. Problema mea a fost, în timpul dezbaterilor, că apare o sintagmă: "persoane interesate". Cum că autorităţile care au sarcină de control să emită ghiduri, îndrumări şi alte materiale pentru persoanele interesate. Ei, în cursul acestei legi, această noţiune nu este explicată. Nu ştim cine sunt persoanele interesate. Totodată, salutăm ideea - şi a fost şi ideea noastră, a UDMR-ului - ca sancţiunea să nu fie aplicată la prima abatere, să existe această posibilitate de a remedia. Că nu întotdeauna abaterile se fac voit. Apar nişte omiteri în procedurile respective. Şi atunci ar fi păcat să nu lăsăm această posibilitate, ca să remedieze cel care a comis această abatere. În timpul dezbaterilor din comisie, domnul secretar de stat s-a exprimat în felul următor. După dumnealui, această lege este destul de clară. Tocmai pentru acest fapt, domnule secretar de stat, UDMR-ul va vota pentru această lege, fiindcă aţi recunoscut că este o lege perfectibilă. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stau şi mă întreb ce sentiment au cei 25.000 de bolnavi de tuberculoză din România, ce prevenţie facem noi pentru atât de mulţi oameni, 25.000, care au zero finanţare, la anul, pentru programul lor? Stau şi mă întreb - lucrând acum la o nouă Lege a transplantului, cu colegii mei din Comisia pentru sănătate, din toate partidele - ce lege putem să facem noi, bună, ce lege, atâta timp cât în fruntea Agenţiei Naţionale de Transplant este...

Petru Gabriel Vlase Domnule Ungureanu... (Rumoare.)

Emanuel-Dumitru Ungureanu ... un condamnat penal definitiv pentru trafic cu... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Ungureanu, sunt nevoit să vă întrerup. Nu are nicio legătură cu... (Voci suprapuse.)

Emanuel-Dumitru Ungureanu ... cu ovocite...

Petru Gabriel Vlase Domnule Ungureanu...

Emanuel-Dumitru Ungureanu Are legătură, pentru că atunci când facem, când vorbim despre prevenţie trebuie să...

Petru Gabriel Vlase Domnule Ungureanu, am o rugăminte la dumneavoastră. Când intervin eu, nu intervin cu răutate, ci vreau să vă explic ceva. Nu încercaţi să mă acoperiţi, că nu reuşiţi cu vocea mai mare, mai sus. Nu are nicio legătură Legea prevenirii cu ce spuneţi dumneavoastră acum, cu... Sunt, într-adevăr, probleme verificate. Dar nu are nicio legătură cu legea aceasta. Vă rog să vă referiţi, la dezbateri generale, la această lege, dacă vă uitaţi pe textul ei. Dacă nu, vă rog să vă opriţi aici.

Emanuel-Dumitru Ungureanu M-am uitat cu foarte mare atenţie în acest text. Noi votăm pentru această lege, însă vă atragem atenţia că atunci când vorbim despre prevenţie trebuie să avem în vedere, să punem înainte realitatea la care ne referim şi apoi să facem legi care să sprijine cetăţeanul, nu să îl confuzeze într-un hăţiş legislativ din care nu iese...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule Ungureanu. Mulţumesc. Continuăm dezbaterile. Vă rog, la articole. Dacă sunt intervenţii? La articole? Domnul Vosganian? La dezbateri generale, domnule Vosganian?

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Noi, ALDE, vom sprijini acest demers legislativ, vom vota pentru. Şi, în primul rând, pentru că eu consider că acest proiect de lege marchează un moment de cotitură în dezbaterea publică românească, în care de ani de zile se pune, în primul rând, accentul pe dimensiunea punitivă, şi nu pe dimensiunea preventivă. Eu cred că prioritară în orice sistem democratic, în orice societate deschisă, este dimensiunea preventivă, şi nu dimensiunea punitivă. Nimeni, niciodată, n-a reuşit, prin exacerbarea pedepselor, să rezolve o problemă de natură socială. În România avem o temă gravă în legătură cu efectele legislative ale unui dicton latin, care spune: " Nemo censetur ignorare legem" - "Nimeni nu este presupus a ignora legea". În România sunt atât de multe legi, sunt atât de multe legi care modifică legi şi de atât de puţine ori se face o redactare exhaustivă a unei legi care să preia toate modificările. Sunt zeci de mii de hotărâri de Guvern şi ordine de ministru, sunt mii de legi. Astfel încât un om de afaceri foarte rar cunoaşte toată legislaţia şi este expus, adesea fără să vrea, la încălcarea legii. Mie mi se pare că această Lege a prevenţiei este bună şi pentru cei care aplică Legea şi pentru cei care sunt subiecte ale Legii. Este un mod de a educa şi mediul de afaceri, este un mod de a educa şi pe administratori. Şi este, repet, chiar dacă nu este exhaustivă, unii dintre colegii mei au zis bine, este însă un prim pas foarte mare într-un nou tip de mentalitate în societatea românească, în care mai important este să eviţi o contravenţie decât să o provoci cu tot dinadinsul, ca să-ţi împăunezi după aceea pereţii cu tot felul de trofee de vânătoare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, la articole, dacă mai sunt intervenţii? Nu. Legea merge la votul final. Suspendăm şedinţa. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Păi, am întrebat: "La articole aveţi intervenţii?". De trei ori am întrebat.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, O să susţin eu, procedură mai puţin... O să susţin eu amendamentele respinse în comisie, asupra cărora, de fapt, am convenit cu toţii că este necesar să le adoptăm astăzi. Astfel, la art. 10, alineatele (3) şi (4) se vor elimina. O să vă rog să supuneţi la vot...

Petru Gabriel Vlase Staţi un pic, că aţi sărit, v-aţi dus tocmai la capăt...

Ioan Cupşa Nu contează, supuneţi la vot, vă rog. Şi o să revin la art. 3. Supuneţi acum la vot.

Petru Gabriel Vlase Pentru mine contează să merg într-o ordine. Dacă dumneavoastră, şi ca avocat, nu vreţi să mergem din faţă în spate... Deci ce aţi propus? Încă o dată.

Ioan Cupşa Repet. La art. 10 se elimină alineatele (3) şi (4).

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vot. 137 de voturi pentru. Aprobat. Vă rog, mai departe. Luaţi-o cumva de la început, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Da. Voi mai susţine un singur amendament respins, amendament asupra căruia de fapt am convenit. La art. 3 alin. (3) lit. c) se completează după cum urmează. Şi o să dau citire. E lit. (c): "... ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite". Vă rog să supuneţi la vot.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vot.

Ioan Cupşa Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase La art. (2), domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, O să susţin doar un singur amendament, referitor la eliminarea pct. 14 de la Anexa nr. 1. El vorbeşte despre situaţia de sancţionare în cazul retrocedărilor proprietăţilor bisericeşti. Acolo există şi nişte sancţiuni care aduc nulitatea absolută, la care nu se poate renunţa. Ca atare, propunem, pentru protejarea acestei acţiuni care, din păcate, trenează în continuare, eliminarea pct. 14 din Anexa nr. 1.

Petru Gabriel Vlase Vot. 31 de voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu votează. A rămas respins. Vă rog... Deci, domnule Márton, nu mai susţineţi niciunul de aici, da? Nu. Domnul... Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Domnul Drulă. Domnule Drulă...

Cătălin Drulă Domnule preşedinte de şedinţă, Vreau doar să confirmaţi că, mai devreme, la votul pentru eliminarea alineatelor (3) şi (4), că nu s-a susţinut sub forma unui amendament, cutuma tipică este că se supune articolul la vot. Vreau doar să confirmaţi că au fost eliminate, deci acesta este sensul votului în unanimitate de mai devreme, că au fost scoase alineatele (3) şi (4).

Petru Gabriel Vlase Confirm pozitiv. Alte intervenţii? Nu. Pauză. Sperăm că la 12,00 începem. Dar nu cred. La şi un sfert. La şi un sfert.