13 februarie 2018 – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă şi domnul deputat Viorel Stan.

Petru Gabriel Vlase Urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor. (Vociferări.) Doamna Iurişniţi, doriţi ceva acum? Nu. Mai încolo! Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, după validarea mandatelor, deputaţii depun în şedinţa Camerei jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. Vă reamintesc procedura depunerii jurământului. La strigarea numelui, deputatul va rosti solemn de la tribună, cu mâna pe Constituţie şi pe Biblie jurământul scris, pe care-l va semna şi încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula: "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. O invit la tribună pe doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă. Vă rog.

Gabriela-Maria Podaşcă (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Podaşcă Gabriela-Maria, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.) (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Felicitări! Îl invit la tribună pe domnul deputat Viorel Stan. Vă rog.

Viorel Stan (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Stan Viorel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.) (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Felicitări!