11 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea (PL-x 490/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; în procedură de urgenţă. Domnul Simion, iniţiator?

Lucian-Eduard Simion Stimaţi colegi, Susţin astăzi, în faţa dumneavoastră, un proiect aşteptat şi necesar pentru judeţul Tulcea şi pentru Delta Dunării, în speţă Portul turistic Murighiol, un proiect pentru care la sfârşitul anului 2013 s-a transmis un teren în suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, aflat în comuna Murighiol, din administrarea Autorităţii centrale în subordinea căreia se află Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, pentru o perioadă de 4 ani. Din anul 2014 şi până în prezent, Consiliul judeţean a făcut toate diligenţele necesare finanţării acestui proiect, din surse guvernamentale, sau din surse europene, dar nu s-a găsit o soluţie viabilă, în timp util. Trebuie să vă spun că administraţia judeţului Tulcea a alocat bani din bugetul propriu pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru această investiţie complexă, care face parte integrantă din Strategia de Dezvoltare, pe termen lung, a judeţului Tulcea şi a Deltei Dunării. Din păcate, termenul stabilit de Legea nr. 363, prin care Consiliul judeţean poate administra suprafaţa de teren pe care urmează să construiască Portul turistic Murighiol, expiră la sfârşitul acestui an. Fac apel la înţelegerea dumneavoastră şi pledez în favoarea realizării acestui proiect, care a şi fost inclus în Masterplanul investiţiilor în turism, aprobat prin H.G nr. 558, şi vă rog să votaţi această propunere legislativă de prelungire a administrării de către Consiliul Judeţean Tulcea, teren pe care urmează a se implementa Proiectul Portului turistic Murighiol. Şi rog îndreptarea unei erori - nu mai este Ministerul Mediului, prin ARBDD, ci Autoritatea centrală în subordinea căreia este Rezervaţia.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Comisii? Comisia pentru mediu sau Comisia juridică? Comisia juridică. Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Gudu.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Ca deputat de Tulcea, vreau să vă spun că este un proiect extrem de important, aşteptat demult de autorităţile tulcene. Aşadar, pentru zona Murighiol, o zonă extrem de bine dezvoltată, din punct de vedere turistic, unde cu toţii ajungem, vreau să vă spun că Partidul Naţional Liberal susţine acest proiect de lege. Deci vom vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vă vorbesc în dublă calitate: cea de vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu, unde acest proiect de lege a fost dezbătut şi toţi am fost de acord că este o lege bună, dar şi în calitate de membru al Partidului Mişcarea Populară. Noi susţinem toate proiectele bune care duc la dezvoltarea unor regiuni din România. Murighiol, pentru Deltă, pentru Tulcea, este un punct nodal. Cei care merg în Deltă sau care au de gând să meargă vor constata că portul de acolo, micul port, este de fapt o intrare spre profunzimea, spre mirificul Deltei. În urmă cu câţiva ani, tot aşa s-a discutat şi s-a aprobat şi la Sfântul Gheorghe, o investiţie deosebită, care a dus la dezvoltarea localităţii. Dar, dacă îmi permiteţi, nu aceasta a fost intenţia mea, de a vorbi despre această lege. Am folosit acest prilej de a mă adresa dumneavoastră, tuturor. Stimaţi colegi, Eu sunt foarte mâhnit de atmosfera din această instituţie. Nu mi-am imaginat niciodată că în plenul Camerei Deputaţilor pot exista astfel de momente. Domnule preşedinte, Dumneavoastră, nu ştiu... puteţi aplica Regulamentul, nu-l puteţi... ce putere are un preşedinte de comisie... Dar mie nu mi se pare absolut anormal, indiferent de proiectul de lege care se discută, ca un parlamentar, indiferent de la ce grup parlamentar provine, să vină să-şi provoace cu telefonul colegii, să-i înregistreze, să transmită în direct. Vreau să vă spun că săptămâna trecută a fost, nu un circ aici, a fost un balamuc, şi este o ruşine pentru întreg Parlamentul României. Vă mulţumesc şi am sufletul salvat! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final.