11 octombrie 2017 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 261/2017). ( retrimis comisiei )

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Domnul Szabó.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă solicit ca PL-x 261/2017 (Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora) , aflat pe punctul 133 pe ordinea de zi a plenului, să fie retrimis la comisie, pentru corelarea cu OUG-ul. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot, vă rog. Aveţi un vot împotrivă, ceilalţi au fost de acord. Două săptămâni, la comisie.